Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Aleksandra Kowalska

dr Aleksandra Kowalska
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA MIKROEKONOMII I EKONOMII STOSOWANEJ
Telefon
815375163
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
https://scholar.google.pl/citations?user=he4Ny-0AAAAJ&hl=pl
Konsultacje

wtorek 10.00-11.30 czwartek 11.30-13.00


pokój 416, IV p.


aleksandra.kowalska@umcs.lublin.pl

O sobie

Prowadzę badania naukowe w dyscyplinie ekonomia i finanse. Przedmiotem moich najświeższych badań są oszustwa żywnościowe i fałszowanie żywności. Zajmuję się też zagadnieniami z obszaru jakości i bezpieczeństwa żywności wpisującymi się w problematykę zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego. Interesuje mnie ekonomia behawioralna, kwestia strat i marnotrawienia żywności w łańcuchu dostaw oraz opakowań do żywności.


Działalność naukowa

Najnowsze publikacje:

 1. Food supplements' non-conformity in Europe - Poland: a case study, "Trends in Food Science & Technology" 2019, 93, s. 262-270. https://doi.org/10.1016/j.tifs.2019.09.022. (200 pkt.)
 2. Organic milk supply in Poland: market and policy developments, "British Food Journal" 2019, 121 (12), s. 3396-3412. https://doi.org/10.1108/BFJ-11-2018-075.(70 pkt.)
 3. Ekonomiczne problemy fałszowania żywności. Instrumenty przeciwdziałania, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2019. (monografia)
 4. A study on adulteration in cereals and bakery products from Poland including a review of definitions, "Food Control" 2018, 92, s. 348-356. https://doi.org/10.1016/j.foodcont.2018.05.007. Available at:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0956713518302329 (40 pkt.)
 5. Poziom i struktura kosztów w ekologicznych i konwencjonalnych gospodarstwach ogrodniczych (wyniki badań), "Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu" 2009, Tom XI, Zeszyt 1, s. 235-243. (4 pkt.)
 6. Rolnictwo ekologiczne czy inżynieria genetyczna?, [w:] Bojar E., Pylak K. (red.), EkoLubelszczyzna XXI wieku. Podnoszenie świadomości o żywności ekologicznej mieszkańców regionu, Wydawnictwo TNOiK "Dom Organizatora", Lublin-Toruń, s. 27-41. (3 pkt.)
 7. Agroturystyka przejawem przedsiębiorczości wiejskiej, [w:] Skrzypek E. (red.), Kreatywność i przedsiębiorczość w projakościowym myśleniu i działaniu, tom II, Zakład Ekonomiki Jakości i Zarządzania Wiedzą, Wydział Ekonomiczny UMCS, Lublin 2009, s. 287-297. (3 pkt.)
 8. Czynniki wpływające na rozwój rolnictwa ekologicznego w Polsce i innych krajach europejskich, „Ann. Univ. Mariae Curie-Skłodowska, Sect. H: Oeconomia” 2010, vol. XLIV, s. 47-63. (6 pkt.)
 9. Nadwyżka bezpośrednia w produkcji marchwi w systemach: ekologicznym i konwencjonalnym, [w:] Wiśniewska M., Malinowska E., Szymańska-Brałkowska M. (red.), Jakość i bezpieczeństwo produktu oraz ochrona środowiska w sektorze rolno-spożywczym, „Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego”, tom 2, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2010, s. 387-397. (współautorstwo) (0.5*6 pkt.)
 10. Analysis of the competitive potential of organic horticultural holdings (results of research), „Roczniki Naukowe SERiA” 2010, Vol. XII, No. 6, s. 96-103. (6 pkt.)
 11. Jakość i konkurencyjność w rolnictwie ekologicznym, Difin SA, Warszawa 2010. (monografia) (12 pkt.)
 12. Food quality and its conditionings, “Acta Scientiarum Polonorum. Seria: Oeconomia” 2011, 10(4), Wydawnictwo SGGW w Warszawie, s. 43-54. (9 pkt.)
 13. Integracja w tworzeniu kapitału społecznego ekologicznych gospodarstw ogrodniczych w świetle badań, [w:] Skrzypek E. (red.), Zintegrowany system zarządzania w organizacjach, Katedra Zarządzania Jakością i Wiedzą, Wydział Ekonomiczny UMCS, Lublin 2012, s. 299-311. (4 pkt.)
 14. Trends in the organic market worldwide, „Roczniki Naukowe SERiA” 2013, Tom XV, Zeszyt 4, s. 218-223. (8 pkt.)
 15. Efektywność ekonomiczna gospodarstw ekologicznych, [w:] Tyburski J., Żakowska-Biemas S., Ekonomiczno-organizacyjne uwarunkowania produkcji żywności ekologicznej, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn 2013, s. 132-150 (4 pkt.)
 16. Uwarunkowania wdrażania systemów zarządzania jakością żywności u dostawców sieci handlowych w Polsce, „Zagadnienia Ekonomiki Rolnej” 2013, nr 4, s. 122-132. (9 pkt.)
 17. Efektywność w rolnictwie, [w:] Skrzypek E. (red.), Związki pomiędzy efektywnością i dojrzałością organizacji, Katedra Zarządzania Jakością i Wiedzą, Wydział Ekonomiczny UMCS, Lublin 2013, s. 43-53. (4 pkt.)
 18. A concept of bioeconomy. Benefits and risks, [w:] Skrzypek A. (ed.), Knowledge, innovation and quality as factors of the success in the new economy, Department of Quality and Knowledge Management, Faculty of Economics, UMCS, Lublin 2014, s. 43-52. (4 pkt.)
 19. Implementing eco-innovations. Determinants and effects, “Roczniki Naukowe SERiA” 2014, Tom XVI, Zeszyt 3, s. 153-158. (8 pkt.)
 20. Uwarunkowania rozwoju rynku opakowań w Polsce, [w:] Skrzypek E., Hofman M., Grela G. (red.), Wpływ jakości na zarządzanie organizacją w warunkach zmian otoczenia, Katedra Zarządzania Jakością  i Wiedzą, Wydział Ekonomiczny UMCS, Lublin 2015, s. 137-146. (4 pkt.)
 21. Zarządzanie ryzykiem w przemyśle opakowaniowym, [w:] Skrzypek E. (red.), Zarządzanie ryzykiem i zmianami w organizacji, Katedra Zarządzania Jakością  i Wiedzą, Wydział Ekonomiczny, UMCS, Lublin 2015, s. 45-58. (4 pkt.)
 22. Skrzypek E., Piasecka A., Kowalska A. (red.), Jakość w zarządzaniu organizacją,  Katedra Zarządzania Jakością  i Wiedzą, Wydział Ekonomiczny, UMCS, Lublin 2015.
 23. Etykiety i deklaracje środowiskowe – zarys problemu, „Marketing i Rynek” 2016, nr 4, s. 21-29. (9 pkt.)
 24. Problem fałszowania żywności w Polsce, „Problemy Jakości” 2016, nr 9, s. 28-35 (11 pkt.) http://dx.doi.org/10.15199/47.2016.9.4
 25. HACCP, TACCP, VACCP - what is the difference between these management methodologies used in food industry?, [w:] Skrzypek A., Determinants and consequences of network society, Department of Quality and Knowledge Management, Faculty of Economics, UMCS, Lublin 2016, s. 97-109. (5 pkt.)
 26. Skrzypek E., Piasecka A., Kowalska A. (red.), Uwarunkowania jakości usług w społeczeństwie sieciowym, Katedra Zarządzania Jakością i Wiedzą, Wydział Ekonomiczny UMCS, Lublin 2016.
 27. An issue of food losses and waste and its determinants, “LogForum” 2017, 13(1), s. 7-18. (13 pkt.) http://dx.doi.org/10.17270/J.LOG.2017.1.1
 28. Analiza oczekiwań konsumentów w stosunku do opakowań produktów codziennego użytku, „Towaroznawcze Problemy Jakości” 2017, 1(50), s. 49-57. (9 pkt.)
 29. Postawy konsumentów wobec autentyczności produktów żywnościowych, "Problemy Jakości" 2017, nr 9, s. 34-42. (11 pkt.) http://dx.doi.org/10.15199/48.9.2
 30. Systemy wymiany informacji o oszustwach żywnościowych w Unii Europejskiej, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie" 2017, Tom XVIII, Zeszyt 9, część I, s. 71-85. (14 pkt.)
 31. Nieprawidłowości w znakowaniu głównym rodzajem oszustw żywnościowych, Materiały z Międzynarodowej Konferencji "Zarządzanie bezpieczeńśtwem i jakością żywności 9 - Bezpieczne opakowania dla żywności" w Zakopanem, 15-17.X.2017.
 32. Problematyka oszustw żywnościowych w przepisach prawa i standardach branżowych, "Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie" 2017, 45(4), s. 30-41. (9 pkt.)
 33. An Evolving Issue of Food Chain Integrity, [in:] Matuszak-Flejszman A., Joachimiak-Lechman K., Current Trends in Commodity Science. Selected Aspects of Organization, Product and Process Management,Poznań University of Economics and Business, Faculty of Commodity Science, Poznań 2017, s. 119-129. (5 pkt.)
 34. Znakowanie żywności w aspekcie jej jakości i bezpieczeństwa, [w:] Skrzypek E., Piasecka A., Sagan S. (red.), Nowa jakość a zadowolenie interesariuszy, Katedra Zarządzania Jakością i Wiedzą, Wydział Ekonomiczny UMCS, Lublin 2017, s. 143-155. (4 pkt.)
 35. Skrzypek E., Kijek T., Kowalska A. (red.), Jakość w zarządzaniu organizacją, Katedra Zarządzania Jakością i Wiedzą, Wydział Ekonomiczny UMCS, Lublin 2017.
 36. Ethical Packaging - a Preliminary Study, "Zeszyty Naukowe UE w Krakowie" 2017, 7(967), s. 5-17.
 37. Kwestia przekazywania konsumentom informacji na temat żywności na opakowaniach jednostkowych, "Problemy Jakości" 2018, nr 8, s. 19-28. https://doi.org/10.15199/48.2018.8.4 (11 pkt.)
 38. Kowalska A., Kowalski J., Administrative Liability Related to Food Fraud. A case of Poland, [in:] S. Kapounek, V. Kočiš Krůtilová (eds.), 21st Annual International Conference Enterprise and Competitive Environment, March 22-23, 2018, Faculty of Business and Economics, Mendel University in Brno, Czech Republic, Conference Proceedings (indexed in WOS), s. 339-350. http://ece.mendelu.cz/wcd/w-rek-ece/ece2018_fin.pdf (15 pkt.)

The list of the newest articles:

 1. Food supplements' non-conformity in Europe - Poland: a case study, "Trends in Food Science & Technology" 2019, 93, s. 262-270. https://doi.org/10.1016/j.tifs.2019.09.022.
 2. Organic milk supply in Poland: market and policy developments, "British Food Journal" 2019, 121 (12), s. 3396-3412. https://doi.org/10.1108/BFJ-11-2018-075.
 3. A study on adulteration in cereals and bakery products from Poland including a review of definitions, "Food Control" 2018, 92, s. 348-356. https://doi.org/10.1016/j.foodcont.2018.05.007. Available at:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0956713518302329
 4. The determinants of organic agriculture development in Poland and other European countries, „Ann. Univ. Mariae Curie-Skłodowska, Sect. H: Oeconomia” 2010, vol. XLIV, s. 47-63.
 5. Profitability of organic and conventional carrot production,  [w:] Wiśniewska M., Malinowska E., Szymańska-Brałkowska M. (red.), Jakość i bezpieczeństwo produktu oraz ochrona środowiska w sektorze rolno-spożywczym, „Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego”, tom 2, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2010, s. 387-397.
 6. Analysis of the competitive potential of organic horticultural holdings (results of research), „Roczniki Naukowe SERiA” 2010, Vol. XII, No. 6, s. 96-103.
 7. Quality and competitiveness issues in organic agriculture, Wydawnictwo Difin SA, Warszawa 2010.
 8. Food quality and its conditionings, “Acta Scientiarum Polonorum. Seria: Oeconomia” 2011, nr 10 (4), s. 43-54.
 9. Integration in the social capital of organic horticultural holdings (results of research), [w:] Skrzypek E. (red.), Zintegrowany system zarządzania w organizacjach, Katedra Zarządzania Jakością i Wiedzą, Wydział Ekonomiczny UMCS, Lublin 2012, s. 299-311.
 10. Trends in the organic market worldwide, „Roczniki Naukowe SERiA” 2013, Tom XV, Zeszyt 4, s. 218-223.
 11. Organic farms’ economic effectiveness, [w:] Tyburski J., Żakowska-Biemas S., Ekonomiczno-organizacyjne uwarunkowania produkcji żywności ekologicznej, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn 2013, s. 132-150.
 12. The absorption of chain stores’ suppliers in food quality management systems. The determinants of the process, „Zagadnienia Ekonomiki Rolnej” 2013, nr 4, s. 122-132.
 13. Dimensions of effectiveness in agricultural sector, [w:] Skrzypek E. (red.), Związki pomiędzy efektywnością i dojrzałością organizacji, Katedra Zarządzania Jakością i Wiedzą, Wydział Ekonomiczny UMCS, Lublin 2013, s. 43-53.
 14. A concept of bioeconomy. Benefits and risks, [w:] Skrzypek A. (ed.), Knowledge, innovation and quality as factors of the success in the new economy, Department of Quality and Knowledge Management, Faculty of Economics, UMCS, Lublin 2014, s. 43-52.
 15. Implementing eco-innovations. Determinants and effects, “Roczniki Naukowe SERiA" 2014, Tom XVI, Zeszyt 3, s. 153-158.
 16. Polish market of packaging – the determinants of development, [w:] Skrzypek E., Hofman M., Grela G. (red.), Wpływ jakości na zarządzanie organizacją w warunkach zmian otoczenia, Katedra Zarządzania Jakością  i Wiedzą, Wydział Ekonomiczny UMCS, Lublin 2015, s. 137-146.
 17. Risk management in packaging industry, [w:] Skrzypek E. (red.), Zarządzanie ryzykiem i zmianami w organizacji, Katedra Zarządzania Jakością  i Wiedzą, Wydział Ekonomiczny UMCS, Lublin 2015, s. 45-58.
 18. Skrzypek E., Piasecka A., Kowalska A. (red.), Quality in organizational management,  Katedra Zarządzania Jakością  i Wiedzą, Wydział Ekonomiczny, UMCS, Lublin 2015.
 19. Environmental labels and declarations - outline of the problem, „Marketing i Rynek” 2016, nr 4, s. 21-29.
 20. Food fraud issue in Poland, „Problemy Jakości” 2016, nr 9, s. 28-35.
 21. HACCP, TACCP, VACCP - what is the difference between these management methodologies used in food industry?, [w:] Skrzypek A., Determinants and consequences of network society, Department of Quality and Knowledge Management, Faculty of Economics, University of Maria Curie-Skłodowska, Lublin 2016, s. 97-109.
 22. Skrzypek E., Piasecka A., Kowalska A. (red.), Conditionings of services' quality in the network society, Katedra Zarządzania Jakością i Wiedzą, Wydział Ekonomiczny UMCS, Lublin 2016.
 23. An issue of food losses and waste and its determinants, “LogForum” 2017, 13 (1), s. 7-18.
 24. An Issue of food fraud in regulatory activities and industry standards, "Business Administration Quaterly" 2017, 45(4), s. 30-41.
 25. An Evolving Issue of Food Chain Integrity, [in:] Matuszak-Flejszman A., Joachimiak-Lechman K., Current Trends in Commodity Science. Selected Aspects of Organization, Product and Process Management,Poznań University of Economics and Business, Faculty of Commodity Science, Poznań 2017, s. 119-129.
 26. Ethical Packaging - a Preliminary Study, "Zeszyty Naukowe UE w Krakowie" 2017, 7(967), s. 5-17.
 27. An issue of providing consumers with food information on individual packaging, "Problems of Quality" 2018, nr 8, s. 19-28.
 28. Kowalska A., Kowalski J., Administrative Liability Related to Food Fraud. A case of Poland, [in:] S. Kapounek, V. Kočiš Krůtilová (eds.), 21st Annual International Conference Enterprise and Competitive Environment, March 22-23, 2018, Faculty of Business and Economics, Mendel University in Brno, Czech Republic, Conference Proceedings (indexed in WOS), s. 339-350. http://ece.mendelu.cz/wcd/w-rek-ece/ece2018_fin.pdf