Plany zajęć

Semestr letni 2017/18
Studia stacjonarne

Układ zajęć - 15 godz. /lato

Analityka gospodarcza - studia I stopnia

★ I rok
★ II rok

Ekonomia - studia I stopnia  I rok
II rok
III rok - Biznes międzynarodowy
III rok - Przedsiębiorstwo w gospodarce regionalnej
Ekonomia - studia II stopnia I rok
II rok - Ekonomia międzynarodowa
II rok - Ubezpieczenia społeczne i gospodarcze
II rok - Polityka społeczna a rozwój i zabezpieczenie ludności 
Finanse i rachunkowość - studia I stopnia I rok
II rok  
III rok - Bankowość i rynki finansowe
III rok - Finansowanie i opodatkowanie przedsiebiorstw
III rok - Rachunkowość przedsiębiorstw i instytucji
Finanse i rachunkowość - studia II stopnia

I rok
II rok - Audyt i rachunkowość zarządcza
II rok - Podatki i finanse publiczne
II rok - Menadżer finansowy

Logistyka - studia I stopnia I rok
II rok
III rok - Zarządzanie przedsiębiorstwem logistycznym
III rok - Logistyka międzynarodowa
Logistyka - studia II stopnia I rok 
II rok
Zarządzanie - studia I stopnia I rok
II rok  
III rok - Reklama i nowoczesne formy komunikacji marketingowej
III rok - Zarządzanie przedsiębiorstwem
III rok - Zarządzanie zasobami ludzkimi
Zarządzanie - studia II stopnia

I rok
II rok - Zarządzanie marką i wizerunkiem firmy
II rok - Systemy informacyjne w administracji i biznesie
II rok - Zarządzanie kapitałem społecznym 

  Studia niestacjonarne

Finanse i rachunkowość - studia I stopnia I rok 
II rok 
III rok - Finansowanie i opodatkowanie przedsiebiorstw
III rok - Rachunkowość przedsiębiorstw i instytucji
Finanse i rachunkowość - studia II stopnia

I rok
II rok - Audyt i rachunkowość zarządcza
II rok - Podatki i finanse publiczne
II rok - Certyfikowany menedżer bankowy AKTUALIZACJA 

Logistyka - studia I stopnia

I rok 
II rok
III rok - Logistyka międzynarodowa

Logistyka - studia II stopnia II rok
Zarządzanie - studia I stopnia III rok - Zarządzanie zasobami ludzkimi

Studia podyplomowe

Zamówienia Publiczne lato 17/18 
Ubezpieczenia i pośrednictwo finansowe lato 17/18
Rachunkowość lato 17/18