Plany zajęć

Terminarz zjazdów ZIMA 2019/2020

 

Semestr letni 2018/2019 studia stacjonarne

Rozkład zajęć w trybie 15 godzinnym

Semestr zimowy 2018/19
Studia stacjonarne 

Analityka gospodarcza - studia I stopnia

★ I rok
★ II rok
★ III rok

Ekonomia - studia I stopnia  I rok
II rok
III rok - Biznes międzynarodowy
III rok - Przedsiębiorstwo w gospodarce regionalnej
Ekonomia - studia II stopnia ★ I rok
★ II rok - Ubezpieczenia społeczne i gospodarcze
★ II rok - Polityka społeczna a rozwój i zabezpieczenie ludności 
Finanse i rachunkowość - studia I stopnia ★ I rok
★ II rok  
★ III rok - Bankowość i rynki finansowe
★ III rok - Finansowanie i opodatkowanie przedsiebiorstw
★ III rok - Rachunkowość przedsiębiorstw i instytucji
Finanse i rachunkowość - studia II stopnia

★ I rok
★ II rok - Audyt i rachunkowość zarządcza
★ II rok - Podatki i finanse publiczne
★ II rok - Menadżer finansowy

Logistyka - studia I stopnia ★ I rok
★ II rok
★ III rok - Zarządzanie przedsiębiorstwem logistycznym
★ III rok - Logistyka międzynarodowa
Logistyka - studia II stopnia ★ I rok 
★ II rok
Zarządzanie - studia I stopnia ★ I rok
★ II rok  
★ III rok - Reklama i nowoczesne formy komunikacji marketingowej
★ III rok - Zarządzanie przedsiębiorstwem
★ III rok - Zarządzanie zasobami ludzkimi
Zarządzanie - studia II stopnia

★ I rok
★ II rok - Zarządzanie marką i wizerunkiem firmy
★ II rok - Systemy informacyjne w administracji i biznesie

  Studia niestacjonarne

Finanse i rachunkowość - studia I stopnia I rok 
II rok 
III rok - Finansowanie i opodatkowanie przedsiebiorstw 
III rok - Rachunkowość przedsiębiorstw i instytucji 
Finanse i rachunkowość - studia II stopnia

I rok  
II rok - Audyt i rachunkowość zarządcza
II rok - Podatki i finanse publiczne
II rok - Menadżer finansowy

Logistyka - studia I stopnia

I rok 
II rok 
III rok - Logistyka międzynarodowa

Logistyka - studia II stopnia I rok 
   

Studia podyplomowe

Zamówienia Publiczne lato 18/19

★ Rachunkowość  lato 18/19

★ Ubezpieczenia i pośrednictwo finansowe  lato 18/19

★ Zarządzanie Transportem- Spedycją- Logistyką  lato 18/19