Plany zajęć

 ♦ Terminarz zjazdów ZIMA 2023/2024

♦ Terminarz zjazdów LATO 2023/202

♦ Rozkład zajęć w trybie 15 godzinnym ZIMA 24/25

♦ Rozkład zajęć w trybie 15 godzinnym LATO 23/24

  

Semestr LETNI 2023/24

Studia stacjonarne  aktualizacja 26.04.

Analityka gospodarcza - studia I stopnia

 I rok  
★ II rok  04.03.
 III rok 

Analityka gospodarcza - studia II stopnia

★ I rok   14.03.
★ II rok   

Ekonomia - studia I stopnia  I rok     29.02.
II rok     18.03.
III rok - Biznes międzynarodowy  20.02.
III rok - Przedsiębiorstwo w gospodarce regionalnej   
Ekonomia - studia II stopnia

I rok  14.03.
 II rok Systemy ekonomiczne
II rok - Ubezpieczenia społeczne i gospodarcze  26.04.

Finanse i rachunkowość - studia I stopnia

I rok  27.03.
II rok 
 III rok - Bankowość i rynki finansowe 26.02.
III rok - Finansowanie i opodatkowanie przedsiebiorstw  21.02.24
III rok - Rachunkowość przedsiębiorstw i instytucji  26.02.

Finanse i rachunkowość - studia II stopnia

I rok   20.02.
II rok - Controlling i rewizja finansowa 07.03.
II rok - Doradztwo podatkowe 27.02.
II rok - FinTech

Logistyka - studia I stopnia I rok  04.03.
II rok
III rok  
Logistyka - studia II stopnia I rok   19.03.
II rok
Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze - studia I stopnia

I rok 
 II rok  

Zarządzanie - studia I stopnia

★ I rok  11.04.
II rok  26.02.
III rok - Menedżer produktu    21.03.
III rok - Zarządzanie zasobami ludzkimi 21.03.
III rok - E-przedsiębiorczość 21.03.

Zarządzanie - studia II stopnia

 I rok   
 II rok  - Menadżerska
 II rok  - Zarządzanie marką i wizerunkiem firmy 20.02.

Business Analytics - studia I stopnia ★ I rok     04.03.
 II rok    06.03.
Data Science - studia II stopnia

 I rok     21.02.
★ II rok   

Semestr LETNI 2023/24  

Studia niestacjonarne aktualizacja 12.06.

Finanse i rachunkowość - studia I stopnia I rok   12.06.
II rok  07.06.
III rok - Finansowanie i opodatkowanie przedsiebiorstw 13.03.
III rok - Rachunkowość przedsiębiorstw i instytucji
Finanse i rachunkowość - studia II stopnia

I rok  15.04.24 r.
★ II rok - Controlling i rewizja finansowa 23.02.
II rok - Doradztwo podatkowe 12.04.
II rok - Fin Tech

Zarządzanie - studia II stopnia

I rok 15.04.

Logistyka - studia II stopnia I rok  25.04.
II rok  25.04.

Studia podyplomowe

★ Zamówienia Publiczne lato 2023/2024

★ Zarządzanie Transportem-Spedycją-Logistyką lato 23/24 edycja IX

★ Zarządzanie Transportem-Spedycją-Logistyką lato 23/24 edycja X

★ Zarządzanie zasobami ludzkimi lato 23/24

 Rachunkowośc lato 23/24