Specjalności

 

Studia stacjonarne i niestacjonarne rozpoczęte w roku akademickim 2023/2024 i kolejnych

Kierunek Stopień studiów Specjalności
Ekonomia  I stopnia ★  E-gospodarka
★  Ekonomia menedżerska
★  Gospodarka publiczna i rozwój regionalny
II stopnia ★  Ekonomia stosowana
★  Ekonomia startupu
★  Business services sector
Zarządzanie  I stopnia

★  Menedżer produktu
★  E-biznes
★  Zarządzanie zasobami ludzkimi

II stopnia ★  Systemy informacyjne w administracji i biznesie
★  Zarządzanie marką i wizerunkiem firmy 
★  Zarządzanie zasobami ludzkimi II
★  Menedżerska
★   Zarządzanie e-biznesem
Międzynarodowe stosunki gospodarcze I stopnia ★  Gospodarka i rynki azjatyckie
★  Handel zagraniczny
★  Przedsiębiorstwo na rynku UE
II stopnia

★  Finanse międzynarodowe
★  Enterprises in the Global Market
★  Międzynardowa ekonomia menedżerska

Finanse i rachunkowość  I stopnia ★  Podatki i rachunkowość w małym i średnim przedsiębiorstwie
★  Rachunkowość i sprawozdawczość
★  Analityk finansowy
★  Finansowe wsparcie biznesu
II stopnia ★  Doradztwo podatkowe
★  Controlling i rewizja finansowa
★  Finanse zrównoważone
★  FinTech

 

Studia stacjonarne i niestacjonarne rozpoczęte w roku akademickim 2022/2023

Kierunek Stopień studiów Specjalności
Ekonomia  I stopnia ★  Biznes międzynarodowy - BM
★  Przedsiębiorstwo w gospodarce regionalnej - PwGR
II stopnia ★  Ekonomia międzynarodowa - EM
★  Polityka społeczna a rozwój i zabezpieczenie społeczne ludności - PSaRiZSL
★  Systemy ekonomiczne - SE
★  Ekonomika i zarządzanie miastem- EiZM
  Ubezpieczenia społeczne i gospodarcze - USiG
Zarządzanie  I stopnia

★  Menedżer-produktu
★  E-biznes
★  Zarządzanie zasobami ludzkimi

II stopnia ★  Systemy informacyjne w administracji i biznesie
★  Zarządzanie marką i wizerunkiem firmy 
★  Zarządzanie zasobami ludzkimi II
★  Menedżerska
★  Zarządzanie e-biznesem
Finanse i rachunkowość  I stopnia ★  Podatki i rachunkowość w małym i średnim przedsiębiorstwie
★  Rachunkowość i sprawozdawczość
★  Analityk finansowy
★  Finansowe wsparcie biznesu
 II stopnia ★  Doradztwo podatkowe
★  Controlling i rewizja finansowa
★  Finanse zrównoważone
★  FinTech

Studia stacjonarne i niestacjonarne rozpoczęte w roku akademickim 2021/2022 i poprzednich

Kierunek Stopień studiów Specjalności
Ekonomia  I stopnia ★  Biznes międzynarodowy - BM
★  Przedsiębiorstwo w gospodarce regionalnej - PwGR
II stopnia ★  Ekonomia międzynarodowa - EM
★  Polityka społeczna a rozwój i zabezpieczenie społeczne ludności - PSaRiZSL
★  Systemy ekonomiczne - SE
★  Ekonomika i zarządzanie miastem- EiZM
  Ubezpieczenia społeczne i gospodarcze - USiG
Zarządzanie  I stopnia ★  E-przedsiębiorczość - EP
★  Menedżer produktu- MP
  Zarządzanie zasobami ludzkimi - ZZL
II stopnia ★  Systemy informacyjne w administracji i biznesie - SIwAiB
★  Zarządzanie marką i wizerunkiem firmy - ZMiWF
★  Zarządzanie kapitałem społecznym - ZKS
★  Menedżersko-prawna- MP
Finanse i rachunkowość  I stopnia ★  Bankowość i rynki finansowe - BRiF
★  Finansowanie i opodatkowanie przedsiębiorstw - FiOP
★  Rachunkowość przedsiębiorstw i instytucji-RPI
II stopnia ★  Menadżer finansowy - MF
★  Doradca finansowy - DF
★  Audyt i rachunkowość zarządcza - AiRZ
★  Inwestycje kapitałowe - IK
★  Podatki i finanse publiczne - PiFP