Specjalności

Studia stacjonarne

Kierunek Stopień studiów Specjalności
Ekonomia I stopnia Biznes międzynarodowy - BM
Przedsiębiorstwo w gospodarce regionalnej - PwGR
 Przedsiębiorstwo w gospodarce regionalnej - PwGR wybierana w maju 2019
  II stopnia Ekonomia międzynarodowa - EM
Polityka społeczna a rozwój i zabezpieczenie ludności - PSaRiZS
Systemy ekonomiczne - SE
Gospodarka samorządowa - GS
Ubezpieczenia społeczne i gospodarcze - USiG
Logistyka I stopnia Logistyka międzynarodowa -LM
Zarządzanie przedsiębiorstwem logistycznym-ZPL
Zarządzanie  I stopnia Zarządzanie  przedsiębiorstwem - ZP
Reklama i nowoczesne formy komunikacji marketingowej - RiNFKM
Zarządzanie zasobami ludzkimi - ZZL
  II stopnia Systemy informacyjne w administracji i biznesie - SIwAiB
Zarządzanie marką i wizerunkiem firmy - ZMiWF
Zarządzanie kapitałem społecznym - ZKS
Menedżersko-prawna- MP
Finanse i rachunkowość  I stopnia Bankowość i rynki finansowe - BRiF
Finansowanie i opodatkowanie przedsiębiorstw - FiOP
Rachunkowość przedsiębiorstw i instytucji-RPI
Specjalista bankowy - SB
   II stopnia Menadżer finansowy - MF
Doradca finansowy - DF
Audyt i rachunkowość zarządcza - AiRZ
Inwestycje kapitałowe - IK
Podatki i finanse publiczne - PiFP
Certyfikowany menedżer bankowy -CMB

Studia niestacjonarne

Ekonomia I stopnia  Biznes międzynarodowy - BM
Przedsiębiorstwo w gospodarce regionalnej - PwGR
  II stopnia  ★ Ekonomia międzynarodowa - EM
★ Polityka społeczna a rozwój i zabezpieczenie ludności - PSaRiZSL
★ Systemy ekonomiczne - SE
★ Gospodarka samorządowa - GS
Ubezpieczenia społeczne i gospodarcze - USiG
Logistyka I stopnia  Logistyka międzynarodowa-LM
Zarządzanie przedsiębiorstwem logistycznym-ZPL
Zarządzanie I stopnia Zarządzanie przedsiębiorstwem - ZP
Reklama i nowoczesne formy komunikacji marketingowej - RiNFKM
Zarządzanie zasobami ludzkimi - ZZL
  II stopnia Systemy informacyjne w administracji i biznesie - SIwAiB
Zarządzanie marką i wizerunkiem firmy - ZMiWF
Zarządzanie kapitałem społecznym - ZKS
Menedżersko- prawna- MP
Finanse i rachunkowość I stopnia Bankowość i rynki finansowe - BRiF
Finansowanie i opodatkowanie przedsiębiorstw - FiOP
Rachunkowość przedsiębiorstw i instytucji - RPI
Specjalista bankowy - SB
  II stopnia Audyt i rachunkowość zarządcza - AiRZ
Doradca finansowy - DF
Inwestycje kapitałowe - IK
Menadżer finansowy - MF
Podatki i finanse publiczne - PiFP 
Certyfikowany menedżer bankowy - CMB