Specjalności

Studia stacjonarne i niestacjonarne rozpoczęte w roku akademickim 2021/2022 i poprzednich

Kierunek Stopień studiów Specjalności
Ekonomia I stopnia Biznes międzynarodowy - BM
Przedsiębiorstwo w gospodarce regionalnej - PwGR
  II stopnia Ekonomia międzynarodowa - EM
Polityka społeczna a rozwój i zabezpieczenie społeczne ludności - PSaRiZSL
Systemy ekonomiczne - SE
Ekonomika i zarządzanie miastem- EiZM
Ubezpieczenia społeczne i gospodarcze - USiG
Zarządzanie  I stopnia E-przedsiębiorczość - EP
Menedżer produktu- MP
Zarządzanie zasobami ludzkimi - ZZL
  II stopnia Systemy informacyjne w administracji i biznesie - SIwAiB
Zarządzanie marką i wizerunkiem firmy - ZMiWF
Zarządzanie kapitałem społecznym - ZKS
Menedżersko-prawna- MP
Finanse i rachunkowość  I stopnia Bankowość i rynki finansowe - BRiF
Finansowanie i opodatkowanie przedsiębiorstw - FiOP
Rachunkowość przedsiębiorstw i instytucji-RPI
   II stopnia Menadżer finansowy - MF
Doradca finansowy - DF
Audyt i rachunkowość zarządcza - AiRZ
Inwestycje kapitałowe - IK
Podatki i finanse publiczne - PiFP

 

Studia stacjonarne i niestacjonarne rozpoczęte w roku akademickim 2022/2023 i kolejnych

Kierunek Stopień studiów Specjalności
Ekonomia I stopnia ★ Biznes międzynarodowy - BM
★ Przedsiębiorstwo w gospodarce regionalnej - PwGR
  II stopnia ★ Ekonomia międzynarodowa - EM
★ Polityka społeczna a rozwój i zabezpieczenie społeczne ludności - PSaRiZSL
★ Systemy ekonomiczne - SE
★ Ekonomika i zarządzanie miastem- EiZM
 Ubezpieczenia społeczne i gospodarcze - USiG
Zarządzanie  I stopnia

 

★ Menedżer-produktu
★ E-biznes
★ 
Zarządzanie zasobami ludzkimi

  II stopnia ★ Systemy informacyjne w administracji i biznesie
★ Zarządzanie marką i wizerunkiem firmy 
★ Zarządzanie zasobami ludzkimi II
★ Menedżerska
★ Zarządzanie e-biznesem
Finanse i rachunkowość  I stopnia ★ Podatki i rachunkowość w małym i średnim przedsiębiorstwie
★ Rachunkowość i sprawozdawczość
★ Analityk finansowy
★ Finansowe wsparcie biznesu
   II stopnia ★ Doradztwo podatkowe
★ Controlling i rewizja finansowa
★ Finanse zrównoważone
★ FinTech