Specjalności

Studia stacjonarne i niestacjonarne

Kierunek Stopień studiów Specjalności
Ekonomia I stopnia Biznes międzynarodowy - BM
Przedsiębiorstwo w gospodarce regionalnej - PwGR
  II stopnia Ekonomia międzynarodowa - EM
Polityka społeczna a rozwój i zabezpieczenie ludności - PSaRiZS
Systemy ekonomiczne - SE
Ekonomika i zarządzanie miastem- EiZM
Ubezpieczenia społeczne i gospodarcze - USiG
Zarządzanie  I stopnia E-przedsiębiorczość - EP
Menadżer produktu- MP
Zarządzanie zasobami ludzkimi - ZZL
  II stopnia Systemy informacyjne w administracji i biznesie - SIwAiB
Zarządzanie marką i wizerunkiem firmy - ZMiWF
Zarządzanie kapitałem społecznym - ZKS
Menadżersko-prawna- MP
Finanse i rachunkowość  I stopnia ★ Bankowość i rynki finansowe - BRiF
Finansowanie i opodatkowanie przedsiębiorstw - FiOP
★ Rachunkowość przedsiębiorstw i instytucji-RPI
   II stopnia ★ Menadżer finansowy - MF
★ Doradca finansowy - DF
Audyt i rachunkowość zarządcza - AiRZ
★ Inwestycje kapitałowe - IK
Podatki i finanse publiczne - PiFP