Prace i egzamin dyplomowy

ZASADY FORMATOWANIA I OBOWIĄZKOWE OŚWIADCZENIA

OBOWIĄZUJĄCE REGULACJE:

ZESTAWY OBSZARÓW PROBLEMOWYCH, W KTÓRYCH FORMUŁOWANE BĘDĄ PYTANIA NA EGZAMINIE DYPLOMOWYM (studia stacjonarne i niestacjonarne):

 SERWISY EKONOMICZNE UDOSTĘPNIANE PRZEZ BIBLIOTEKĘ GŁÓWNĄ UMCS