Jednostki i pracownicy - książka adresowa

mgr Patrycja Marzec-Braun

mgr Patrycja Marzec-Braun
Stanowisko
asystent
Jednostki
KATEDRA ZARZĄDZANIA
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

MS Teams
KOD ZESPOŁU: 4n2z1zo

Wtorek: 11.30 - 13:00
Czwartek: 11:30 - 13:00


W sprawach pilnych proszę również o kontakt mailowy:                  patrycja.marzec-braun@mail.umcs.pl


Konsultacje opiekuna roku        (Zarządzanie II rok Io):
MS Teams
KOD ZESPOŁU: ydjnuzq

Środa: 19:00 - 20:00
Terminy:
06.10
20.10
03.11
17.11
01.12
15.12
12.01
26.01
02.02
16.02
Nazwa zespołu w MS Teams: KONSUTLACJE OPIEKUNA ROKU            mgr Patrycja Marzec-Braun


Pokój: 1015, Wydział Ekonomiczny (Rektorat UMCS), X piętro


 

Adres

Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin

Działalność naukowa

Publikacje naukowe:

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7593-6901

Prowadzone zajęcia:
- Podstawy zarządzania
- Podstawy zrządzania i marketingu
- Przedsiębiorczość
- Zakładanie i prowadzenie firmy
- Zarządzanie zmianą

 

Ogłoszenia

UWAGA!!!

Konsultacje z dnia 18.11.br. (czwartek) zostały przełożone na dzień 17.11.br. (środa) na godz. 8:00-9:30.