Jednostki i pracownicy - książka adresowa

mgr Patrycja Marzec

Stanowisko
asystent
Jednostki
KATEDRA ZARZĄDZANIA
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

w zimowej sesji zaliczeniowo - egzaminacyjnej 2019/2020: 


godz. 9:00 - 10:30
Terminy: 
05.02 (środa)
10.02 (poniedziałek)
13.02 (czwartek)
17.02 (poniedziałek)
24.02 (poniedziałek)


Konsultacje opiekuna roku        (Zarządzanie III rok Io):
Czwartek: 12:15 - 13:15
Terminy:
03.10, 10.10, 24.10,
07.11, 21.11, 
05.12, 19.12,
09.01, 16.01, 23.01


Pokój: 1119, Wydział Ekonomiczny (Rektorat UMCS), XI piętro


 

Adres

Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin

Działalność naukowa

Publikacje naukowe:

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7593-6901

Prowadzone zajęcia:
- Podstawy zarządzania
- Podstawy zrządzania i marketingu
- Przedsiębiorczość
- Zakładanie i prowadzenie firmy