Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Patrycja Marzec-Braun

dr Patrycja Marzec-Braun
Stanowisko
asystent
Jednostki
KATEDRA ZARZĄDZANIA
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Poniedziałek: 13:15 - 14:45
(konsultacje stacjonarne)
Wtorek: 8:00 - 9:30
(konsultacje zdalne)


MS Teams
KOD ZESPOŁU: 4n2z1zo
Nazwa zespołu w MS Teams: KONSUTLACJE dr Patrycja Marzec-Braun


W sprawach pilnych proszę również o kontakt mailowy:                  patrycja.marzec-braun@mail.umcs.pl


Konsultacje opiekuna roku        (Zarządzanie III rok Io):
MS Teams
KOD ZESPOŁU: ydjnuzq

Wtorek: 9:30 - 11:00
Terminy:
11.10
25.10
15.11
06.12
17.01
Nazwa zespołu w MS Teams: KONSUTLACJE OPIEKUNA ROKU                dr Patrycja Marzec-Braun


Pokój: 1015, Wydział Ekonomiczny (Rektorat UMCS), X piętro


 

Adres

Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin

Działalność naukowa

Publikacje naukowe:

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7593-6901 

ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Patrycja-Marzec-Braun 

Prowadzone zajęcia:
- Podstawy zarządzania
- Podstawy zrządzania i marketingu
- Przedsiębiorczość
- Zakładanie i prowadzenie firmy
- Zarządzanie zmianą