Jednostki i pracownicy - książka adresowa

mgr Patrycja Marzec

mgr Patrycja Marzec
Stanowisko
asystent
Jednostki
KATEDRA ZARZĄDZANIA
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Konsultacje w semestrze zimowym 2020/21: 
MS Teams
KOD ZESPOŁU: 4n2z1zo 
Poniedziałek: 13:15 - 14:45
Wtorek: 10:00 - 11:30 
Nazwa zespołu w MS Teams: KONSULTACJE mgr Patrycja Marzec


Konsultacje opiekuna roku        (Zarządzanie I rok Io):
MS Teams
KOD ZESPOŁU: ydjnuzq

Wtorek: 11:30 - 12:30
Terminy:
06.10, 13.10, 20.10,
03.11, 17.11, 
01.12, 15.12,
12.01, 26.01,
02.02
Nazwa zespołu w MS Teams: KONSUTLACJE OPIEKUNA ROKU            mgr Patrycją Marzec


Zapraszam także do kontaktu mailowego: patrycja.marzec@poczta.umcs.lublin.pl


Pokój: 1119, Wydział Ekonomiczny (Rektorat UMCS), XI piętro


 

Adres

Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin

Działalność naukowa

Publikacje naukowe:

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7593-6901

Prowadzone zajęcia:
- Podstawy zarządzania
- Podstawy zrządzania i marketingu
- Przedsiębiorczość
- Zakładanie i prowadzenie firmy
- Zarządzanie zmianą