Tableau Desktop Specialist

 

WE oferuje dofinansowanie w wysokości 80% kosztów egzaminu certyfikowanego Tableau Desktop Specialist 5 najlepszym studentom kierunku Analityka Biznesowa (W ramach zajęć z przedmiotu Business Intelligence & Data Mining).
Egzamin potwierdza znajomość platformy Tableau i wiedzę kandydata w zakresie korzystania z Tableau Desktop do analizy danych i tworzenia wizualizacji. Egzamin obejmuje następujący zakres: definiowanie połączeń ze źródłem danych oraz przygotowanie danych do analizy, prowadzenie procesów eksploracji i analizy danych, udostępnianie raportów danych oraz zrozumienie procesu transformacji danych w informację.
Szczegółowe informacje na temat egzaminu tutaj.
 
Bez względu na to, dokąd zmierza Twoja kariera, certyfikacja Tableau będzie przydatna w każdej branży i na każdym stanowisku. Certyfikacja Tableau, która jest doskonale rozpoznawalna na rynku, pracy może zapewnić przewagę konkurencyjną nad innymi kandydatami, więcej możliwości zatrudnienia, wyższą płacę i bezpieczeństwo zatrudnienia.