Komisja ds. Etyki Studenckich Badań Naukowych

Skład Komisji ds. Etyki Studenckich Badań Naukowych:

1. Dr hab. Iwona Mendryk - Przewodnicząca
2. Dr hab. Anna Korzeniowska, prof. UMCS
3. Dr Kalina Grzesiuk
4. Dr Anna Matras-Bolibok
5. Dr Olga Smalej-Kołodziej - Sekretarz

Kontakt mailowy: etyka.badania.ekonomia@mail.umcs.pl

Harmonogram spotkań Komisji:

  • 14.03.2024,
  • 18.04.2024,
  • 16.05.2024,
  • 20.06.2024.

Regulamin Komisji ds. Etyki Studenckich Badań Naukowych na Wydziale Ekonomicznym UMCS

Wniosek do Komisji ds. Etyki Studenckich Badań Naukowych  na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w sprawie wyrażenia opinii o projekcie badawczym 

Instrukcja wypełniania wniosku

Przykładowy wniosek