Komisja ds. Etyki Studenckich Badań Naukowych

Skład Komisji ds. Etyki Studenckich Badań Naukowych:

1. Dr hab. Iwona Mendryk - Przewodnicząca
2. Dr hab. Anna Korzeniowska
3. Dr Kalina Grzesiuk
4. Dr Anna Matras-Bolibok
5. Dr Olga Smalej-Kołodziej - Sekretarz

Kontakt mailowy: etyka.badania.ekonomia@mail.umcs.pl

Harmonogram spotkań Komisji:

  • 24.10.2022
  • 28.11.2022
  • 12.12.2022
  • 23.01.2023
  • 13.02.2023

Regulamin Komisji ds. Etyki Studenckich Badań Naukowych na Wydziale Ekonomicznym UMCS

Wniosek do Komisji ds. Etyki Studenckich Badań Naukowych  na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w sprawie wyrażenia opinii o projekcie badawczym