Zapisy i opłaty

Koszt uczestnictwa w kursie „Podstawy inwestowania na giełdzie” wynosi 370 zł,
a w przypadku kursu „Inwestowanie na giełdzie” koszt wynosi 450 zł.

Osoby zainteresowane udziałem w kursie proszone są o:

  • wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego  (link do formularza zgłoszeniowego online dostępny na: www.gpw.pl/szkola-gieldowa)
  • wniesienie  opłaty w zależności od wybranego kursu  na konto Fundacji GPW:
    Pekao SA 34 1240 1037 1111 0010 6379 4415.

Po wysłaniu zgłoszenia i dokonaniu wpłaty każdy uczestnik otrzyma potwierdzenie wpłaty i podstawowe informacje na temat kursu.

Miło nam poinformować, że decyzją Dziekana WE UMCS, prof. Zbigniewa Pastuszaka, każdy Student WE może otrzymać dofinansowanie do kursu Szkoły Giełdowej zaplanowanego w kwietniu br. Minimalna kwota dofinansowania 100 zł, może zostać zwiększona do 150 lub nawet 200 zł. Wpłynąć na to mogą m.in: publikacje naukowe, aktywność w pracach kół naukowych, uczestnictwo w konkursach na szczeblu wojewódzkim/ogólnokrajowym, wnioski o grant lub inne, które student uzna za ważne i poda uzasadnieniu wniosku skierowanego do Dziekana. Na podstawie złożonych wniosków, wraz z ewentualnymi dokumentami potwierdzającymi określona zostanie ostateczna kwota dofinansowania. Termin składania wniosków mija 31 marca.
Każdy zainteresowany proszony jest o niezwłoczną rejestracją swojego uczestnictwa na stronie https://www.gpw.pl/szkola-gieldowa-zapis/?city=LUB&trnt_id=237 oraz złożenie wniosku o dofinansowanie w sekretariacie Wydziału Ekonomicznego (pokój 302). Zapraszamy do uczestnictwa.

Sekretariat Szkoły Giełdowej:

dr Agnieszka Wójcik

Pl. M. Curie Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin
tel.: (81) 537-52-55, 504-724-416, szkola.gieldowa@umcs.pl
e-mail: agnieszka.wojcik@poczta.umcs.lublin.pl