Ankiety

Prezentujemy wyniki ankiet przeprowadzonych na naszym Wydziale Ekonomicznym. Mając na uwadze naszą społeczność akademicką oraz wszystkie zainteresowane osoby, pragniemy podzielić się tymi cennymi informacjami.

 

Absolwenci:

Jednym z obszarów, na który skupiliśmy się podczas ankietowania, są nasi absolwenci. Dzięki tej ankiecie mieliśmy możliwość pozyskania cennych danych dotyczących oceny przygotowania, jakie otrzymali na naszym Wydziale.

RAPORT - Ankieta dla absolwentów 2021

RAPORT - Sylwetka absolwenta i obszary współpracy z WE UMCS

Kandydaci na studia:

W drugim obszarze ankiety zbadaliśmy preferencje i oczekiwania kandydatów na studia na Wydziale Ekonomicznym. Dzięki temu, możemy lepiej zrozumieć, co jest dla potencjalnych studentów najważniejsze i jak dostosować naszą ofertę edukacyjną do ich potrzeb. Raporty z tej ankiety stanowią cenne źródło informacji dla projektowania rekrutacji i pozwalają nam tworzyć programy studiów, które spełniają oczekiwania i aspiracje naszych przyszłych studentów.

Ankieta dla kandydatów na studia 22/23

Specjalności:

W jednym z obszarów naszego ankietowania skupiliśmy się na specjalnościach oferowanych na Wydziale Ekonomicznym. Poprosiliśmy naszych studentów o ocenę, preferencje i opinie dotyczące różnych specjalności. Dzięki temu mamy lepsze zrozumienie, które specjalności są najbardziej interesujące i przydatne dla naszych studentów. Raporty z tej ankiety stanowią cenne narzędzie, które pomaga nam dostosować naszą ofertę specjalnościową do potrzeb i oczekiwań naszych studentów.

Wybór specjalności - badanie oczekiwań studentów

Preferencje w zakresie wyboru specjalności 2023

Przedmioty wybieralne:

W ramach kolejnej ankiety skoncentrowaliśmy się na przedmiotach wybieralnych oferowanych na naszym Wydziale. Zadaliśmy studentom pytania dotyczące ich zainteresowań, preferencji oraz oceny jakości tych przedmiotów. Dzięki temu, możemy lepiej dostosować naszą ofertę przedmiotów wybieralnych, aby spełniała oczekiwania studentów i zapewniała im wartościowe doświadczenia edukacyjne.

Propozycje przedmiotów wybieralnych

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Działalność ankietowa ma na celu ciągłe doskonalenie naszej oferty edukacyjnej oraz dostosowanie jej do potrzeb naszych studentów. Wasze opinie są niezwykle istotne dla naszego procesu doskonalenia. Dzięki Waszym odpowiedziom możemy lepiej zrozumieć Wasze potrzeby, oczekiwania oraz pomysły na udoskonalenie naszych programów nauczania.