Jednostki i pracownicy - książka adresowa

mgr Łukasz Jasiński

mgr Łukasz Jasiński
Stanowisko
asystent
Jednostki
KATEDRA POLITYKI GOSPODARCZEJ I REGIONALNEJ
Telefon
81 537 53 51
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
prostaekonomia.pl
mises.pl
ekonomiadlamlodziezy.pl
Konsultacje

Semestr letni 2020/2021:


Środa 16.45-18.15

Piątek 11.30-13.00

Uwaga: Konsultacje odbywają się przez platformę MS Teams (KONSULTACJE mgr Łukasz Jasiński)


Terminy konsultacji zwiazanych z pełnieniem funkcji opiekuna roku dla: Logistyka I r. I st. (13.15-14.15):


Piątek: 05.03.2021; 12.03.2021; 26.03.2021; 09.04.2021; 23.04.2021; 


07.05.2021; 14.05.2021; 21.05.2021; 28.05.2021; 11.06.2021.


Uwaga: Konsultacje odbywają się przez platformę MS Teams (KONSULTACJE OPIEKUN ROKU LOGISTYKA (I r. I st.) mgr Łukasz Jasiński)


p. 617 (VI piętro)


W sprawach nagłych proszę o kontakt mailowy

Adres

Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, pok. 617
20-031 Lublin

O sobie

Zainteresowania naukowe:

austriacka szkoła ekonomii, interwencjonizm, historia myśli ekonomicznej, historia gospodarcza Polski i świata, teoria przedsiębiorczości, teoria kapitału, systemy ochrony zdrowia, ubezpieczenia, etyka w ekonomii.

Zainteresowania pozanaukowe:

biegi krótko i średnio dystansowe, muzyka filmowa i elektroniczna (polska i zagraniczna),  literatura historyczna dotycząca okresu I i II Wojny Światowej.

Inne:

Prowadzenie, dla studentów, dodatkowych zajęć z ekonomii w ramach Klubu Austriackiej Szkoły Ekonomii (KASE) w Lublinie. Spotkania odbywają się raz w miesiącu na Wydziale Ekonomicznym, mają charakter dobrowolny oraz dotyczą zagadnień sensu stricto ekonomicznych.

Laureat (I miejsce) IV edycji konkursu (2016 r.) organizowanego przez Związek Banków Polskich – „Etyka w finansach. Nagroda Robina Cosgrove” za esej pod tytułem: Etyka sprzedaży ubezpieczeń na życie.

Stypendysta Zimowej Szkoły Ekonomicznej zorganizowanej przez Instytut Edukacji Ekonomicznej im.  Ludwiga von Misesa, która odbyła się w Karpaczu w dniach 13-17 stycznia 2016 r.


Działalność naukowa

Publikacje:

Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe jako forma długoterminowego oszczędzania, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H Oeconomia, Vol. XLVII 3, Lublin 2013, s. 239-248.

Innowacje produktowe w ubezpieczeniach zdrowotnych w Polsce, PN Inwestycje finansowe  i ubezpieczenia – tendencje światowe a rynek polski, nr 371, Wrocław 2014, s. 137-148.

Healthcare system in the model of a liberal country on the example of Switzerland (System opieki zdrowotnej w modelu państwa liberalnego na przykładzie Szwajcarii), Makelearn  2015. Managing intellectual capital and innovation for sustantiable and inclusive society, Bari 2015.

Conditions for development of the private health insurance in Poland (Uwarunkowania rozwoju prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce), Journal of US-China Public Administration, 2015, Vol. 12, No. 2, s. 153-165.

„Gender directive” jako przykład regulacji na rynku ubezpieczeń życiowych w świetle austriackiej krytyki interwencjonizmu, Wroclaw Economic Review, nr 21/ 3, Wrocław 2015, s. 9-19.

Państwowe interwencje jako główne bariery dla rozwoju przedsiębiorczości, Jakość w systemach zarządzania organizacją w nowej gospodarce – monografia, red. E. Skrzypek, Katedra Zarządzania Jakością i Wiedzą – Wydział Ekonomiczny UMCS w Lublinie, Lublin 2016, s. 226-232.

Wpływ reformy zdrowotnej w Stanach Zjednoczonych (ObamaCare) na biznes ubezpieczeniowy, Wroclaw Economic Review, nr 22/ 2, Wrocław 2016, s. 9-25.

Wpływ reformy zdrowotnej w Stanach Zjednoczonych (ObamaCare) na biznes farmaceutyczny, Wroclaw Economic Review, nr 22/ 4, Wrocław 2016.

System ochrony zdrowia bez udziału państwa, „Współczesny liberalizm i jego krytyka. Porządek myśli i ład społeczny” nr 1(3) 2016.

Etyka sprzedaży ubezpieczeń na życie, Bank, nr 9/2016, s. 104-106; Nowoczesny Bank Spółdzielczy, nr 9/2016, s. 100-102.