Jednostki i pracownicy - książka adresowa

mgr Magdalena Panasiuk-Kwiatek

mgr Magdalena Panasiuk-Kwiatek
Stanowisko
asystent
Jednostki
KATEDRA SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH I LOGISTYKI
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
https://pbn.nauka.gov.pl/core/#/person/view/5e709342878c28a0473a5e22/current
https://orcid.org/0000-0001-8092-4454
https://www.researchgate.net/profile/Magdalena-Panasiuk
https://scholar.google.com/citations?user=Fgro_zkAAAAJ&hl=pl&oi=ao
Konsultacje

Semestr letni 2022/2023
-16.30-18.00 poniedziałek
-08.00-09.30 czwartek
kod zespołu: qg6yb9y


Terminy konsultacji opiekuna roku FIR I, I:


02.03 ->09.00-09.45 czwartek
09.03 ->09.00-09.45 czwartek
16.03 ->09.00-09.45 czwartek
23.03 ->09.00-09.45 czwartek
30.03 ->09.00-09.45 czwartek
20.04 ->09.00-09.45 czwartek
27.04 ->09.00-09.45 czwartek
18.05 ->09.00-09.45 czwartek
25.05 ->09.00-09.45 czwartek
15.06 ->09.00-09.45 czwartek
kod zespołu: qg6yb9y
[aktualizacja: 07.03.2023 r.]

Adres

UMCS Plac Marii Skłodowskiej-Curie 5
20-031 Lublin Lublin

O sobie

Wykształcenie 
 
Studia podyplomowe – Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu; Pedagogika
Studia podyplomowe – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Mechanizmy funkcjonowania strefy euro
Studia magisterskie – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Finanse i Rachunkowość, specjalność: Menadżer Finansowy
Studia licencjackie – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Ekonomia, specjalność: Przedsiębiorstwo w Gospodarce Rynkowej 

Dydaktyka – prowadzone przedmioty
 
Ekonometria I, Ekonometria II, Informatyka dla ekonomistów, Informatyka i systemy informacyjne zarządzania, Metody wizualizacji danych, Modelowanie makroekonomiczne, Podstawy statystyki i ekonometrii, Statystyka I, Statystyka i ekonometria I, Statystyka w logistyce, Symulacyjna gra logistyczna, Symulacje biznesowe Marketplace, Symulacje biznesowe Revas (biuro rachunkowe, firma transportowa, restauracja, biuro podróży, klinika weterynaryjna, serwis IT), Zarządzanie logistyczne.

Doświadczenie zawodowe

10.2020-obecnie, Centrum Analiz i Rozwoju UMCS
Asystent
04.2020-obecnie, Katedra Systemów Informacyjnych i Logistyki, Wydział Ekonomiczny UMCS
Asystent10.2016-04.2020, Zakład Statystyki i Ekonometrii, Wydział Ekonomiczny UMCS
Analityk03.2016-10.2016, ZOMAR S.A
Analiza danych Towarowej Giełdy Energii (energia elektryczna, gaz ziemny), Sporządzanie prognoz kształtowania się ceny/wolumenu na TGE; Przygotowywanie raportów i zestawień na potrzeby Spółki
Specjalista ds. Administracyjno - Księgowych03.2015-03.2016, ZOMAR S.A
Analiza danych Towarowej Giełdy Energii; Sporządzanie prognoz kształtowania się ceny/wolumenu na TGE; Administracja; Zarządzanie i nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów; Przygotowywanie raportów i zestawień na potrzeby Spółki; Księgowanie i dekretacja dokumentów księgowych; Ścisła współpraca z Działem Księgowości
Asystent ds. kampanii marketingowych08-11.2014, INB Marketing sp. z o. o.
Pozycjonowanie stron internetowych; NetMailer; Tworzenie kampanii reklamowych


Realizowane raporty, ekspertyzy, scenariusze:

Współautor ekspertyz:
ScielAI, Analiza rynku 04.2023;
Bework, Analiza rynku
, 01.2021;
Easy OZE, Analiza rynku, 12.2020;
Waste Lab, Analiza rynku, 11.2020;
EduGrowth, Analiza rynku, 08.2019;
Przeprowadzenie analizy rynku krajowego i międzynarodowego w zakresie innowacyjnych rozwiązań przedstawianych przez zleceniodawców; badanie ilościowe w zakresie marketingu, finansów i perspektyw rozwoju.

Autor scenariuszy interdyscyplinarnych projektów edukacyjnych rozwijających kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne z informatyki na II etapie edukacyjnym, ORE, 03.2021-12.2022.

Autor scenariuszy lekcji pokazowych z informatyki, II etap edukacyjny, 06.2021-12.2022.

Autor narzędzi pomiaru dydaktycznego i ewaluacji kompetencji kluczowych dla nauczycieli informatyki na II etapie edukacyjnym, ORE, 05-12.2021


Pełnione funkcje

Opiekun roku - Analityka gospodarcza 2016-2019
Opiekun roku - Finanse i rachunkowość 2019-2022
Sekretarz Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, 2016, 2017, 2019, 2020


Dodatkowe kwalifikacje

Narzędzia ogólne: MS Office, Corel Draw, Symfonia FK, NetMailer. 
Narzędzia analityczne: Gretl, IBM SPSS Statistics, Statistica, Tableau.


Certyfikaty

Certyfikat Polskiego Towarzystwa Informatycznego - "European Computer Driving License” – 2006
Certyfikowany trener międzynarodowej symulacji biznesowej Marketplace - 2019
Certyfikowany trener symulacji biznesowej REVAS - 2020


Szkolenia (ewidencja od 2022): 

 • 2022.12.11 - Kurs najlepsze triki w Excelu
 • 2022.12.10 - Analiza danych z użyciem tabel przestawnych
 • 2022.12.10 - Kurs Power Pivot
 • 2022.12.10 - Kurs VBA
 • 2022.12.10 - Nauka VBA metodą Kaizen
 • 2022.12.10 - Nauka Excela metodą Kaizen
 • 2022.12.10 - Kurs Power BI - Średnio zaawansowany
 • 2022.12.10 - Kurs Power BI - Podstawy
 • 2022.11.20 - Kurs Tableau
 • 2022.11.20 - Skróty i funkcje w Excelu
 • 2022.11.20 - Kurs Excel Podstawy
 • 2022.11.22 - MS Excel - Funkcje w Excelu
 • 2022.11.09-16 - Wizualizacja danych - techniki przygotowania interaktywnych kokpitów z danymi
 • 2022.06.08 - Zależności w danych jakościowych – analiza korespondencji na skróty
 • 2022.04.12 - Power BI - Budowa modelu danych i tworzenie raportu
 • 2022.03.15 - MS Excel - Power Query
 • 2022.02.26 - VBA Excel - Makra, Procedury, Zdarzenia, Formularze
 • 2022.02.26 - MS Excel - Triki, Funkcje, Tabele przestawne, Makra
 • 2022.02.09 - Podstawy śladu węglowego. Bilansowanie gazów cieplarnianych (GHG), obliczanie śladu węglowego firmy oraz produktu
 • 2022.02.09 - Wykorzystaj wirtualny biznesplan na zajęciach — szkolenie REVAS - 9.02.2022 - uczestnik
 • 2022.02.08 - Dostępność dokumentów zgodnie z WCAG
 • 2022.02.08 - Zarządzanie projektami
 • 2022.02.08 - Zakładanie i budowanie organizacji pozarządowej
 • 2022.01.31-02.01 - Modelowanie równań strukturalnych z programem IBM SPSS AMOS - cz. I
 • 2022.01.27 - Co uczniowie muszą wiedzieć o emeryturze
 • 2022.01.22 - Analiza danych w przedsięwzięciach społecznych
 • 2022.01.12 - MS Excel Tabele przestawne
 • 2022.01.11 - Zarządzanie sobą w czasie
 • 2022.01.11 - Misja, wizja i planowanie strategiczne
 • 2021.12.11 - Ms Excel - Tabele przestawne, Power Pivot, Power Query, Power BI
 • 2021.11.25 - Linkedin dla ucznia
 • 2021.09.22 - Analiza skupień z wykorzystaniem PS IMAGO PRO/IBM SPSS Statistics
 • 2021.10.07-17 - Innowacyjne metody pracy ze studentami
 • 2021.05.27 - Wirtualna i rozszerzona rzeczywistość w bibliotece

Działalność naukowa

Strony WWW:
 
RG icon 
 
 
Biblioteka Główna UPH w Siedlcach - ORCID a dane w PBN
 
  
Wybrane publikacje naukowe:
 1. B. Panasiuk, M. Panasiuk, Aktywność zawodowa osób z grupy Silversów uczestniczących w kształceniu permanentnym we współczesnej Polsce, Facta Simonidis. Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Zamościu, ISSN 1899-3109, 14/1/2021, s.223-237
 2. M. Panasiuk, E. Berlińska, Praca zdalna w dobie pandemii COVID-19 – perspektywa pracownika, [w:] Walentynowicz Piotr, Sałek-Imińska Agnieszka (red.): Zarządzanie i rynek pracy w warunkach pandemii COVID-19, 2021, Wydawnictwo Bernardinum, ISBN 9788381277600, s. 101-120. 
 3. E. Berlińska, M. Panasiuk, Aplikacje mobilne w chmurze usprawniające funkcjonowanie przedsiębiorstw w zakresie zarządzania projektami i komunikacją [w:] Modele organizacyjne w warunkach rewolucji 4.0 pod red. prof. E. Skrzypek, Lublin 2021, 978-83-65046-17-8, s. 142-148.
 4. M. Panasiuk, E. Berlińska, Sytuacja spółek technologicznych w gospodarce 4.0 w dobie pandemii COVID-19, [w:] Modele organizacyjne w warunkach rewolucji 4.0 pod red. prof. E. Skrzypek, Lublin 2021, 978-83-65046-17-8, s. 251-262.
 5. M. Panasiuk, P. Kowalczyk, Barriers and Benefits Resulting From the Implementation of IT Systems in Healthcare Entities in South-Eastern Poland, Information Systems in Management XIX, Warsaw University od Life Science - SGGW, Warszawa 2021, ISBN 978-83-8237-018-8, s. 48-59.
 6. M. Panasiuk, Bariery realizacji zadań publicznych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego w sektorze telekomunikacyjnym, Zarządzanie Finansami. Analiza finansowa, bankowość, finanse samorządowe. Uniwersytet Szczeciński, 2020, s. 273-283.
 7. M. Panasiuk, Public-Private Partnership as a Response to Public Procurement in Economic Sectors, DOI: 10.29119/1641-3466.2019.139.35, Scientific Papers of Silesian University of Technology, 2019 Organization And Management Series No. 139
 8. M. Panasiuk, W. Starzyńska, M. Hałka, Tools Conductive to the Innovative Public Procurement and Developing Public-Private Partnership, Subsydiarność - aspekty ekonomiczne i społeczne. Studia i Monografie nr 100, Społeczna Akademia Nauk
 9. M. Panasiuk, K. Budzyńska, Zastosowanie metody Z. Hellwiga w badaniu innowacyjności regionów państw Grupy Wyszehradzkiej, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Instytutu Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”, ISSN: 0860-6846, 2018, nr 05 (818), s.70-81.
 10. M. Panasiuk, Career aspirations of economics students on the example of UMCS Faculty of Economics, [w:] „Przedsiębiorstwo i Region”, nr 9/2017, Katedra Ekonomiki i Zarządzania Uniwersytet Rzeszowski, 2017, s.164-172.
 11. M. Panasiuk, Zasoby niematerialne i ich znaczenie w kształtowaniu wartości przedsiębiorstwa, [w:] „Logistyka i jakość. Jakość jako determinanta sukcesu współczesnej organizacji.” red. E. Skrzypek, Katedra Zarządzania Jakością i Wiedzą Wydział Ekonomiczny UMCS, Lublin 2017, ISBN 978-83-62785-19-3, s. 98-105.
 12. M. Panasiuk, Jakość polskiej energetyki w świetle Strategii Bezpieczeństwa Energetycznego i Środowiska, [w:] „Zarządzanie jakością w nowoczesnej organizacji – uwarunkowania i konsekwencje.”, red. E. Skrzypek, Katedra Zarządzania Jakością i Wiedzą Wydział Ekonomiczny UMCS, 2017, ISBN 978-83-62785-20-9, s. 66-74.
 13. M. Panasiuk, Struktura zatrudnienia nauczycieli akademickich w Polsce, [w:] Pedagogika, Zbiór dzieł naukowych, Materiały VII Międzynarodowej Konferencji Naukowej i Praktycznej dla naukowców, absolwentów i studentów „Rzeczywiste problemy pedagogiki i pracy socjalnej”, Ministerstwo Edukacji i Nauki Ukrainy, Wschodnioeuropejski Uniwersytet Narodowy im. Lesia Ukrainka, Wydział Pedagogiczny, 05.2017 r., s. 222-227.
 14. M. Panasiuk, Struktura bezrobocia a poziom wykształcenia na przykładzie województwa lubelskiego, [w:] Notatki Naukowe Seria: Pedagogika i psychologia No 46/2016; Ministerstwo Edukacji i Nauki Ukrainy; Winnicki Państwowy Uniwersytet im. Mychajło Kotsubinskogo Ukraina, 06.2016, ISSN: 2415-7872, s. 131-137.
 15. M. Panasiuk, Wpływ nakładów inwestycyjnych w sektorze edukacji na rozwój społeczno-gospodarczy Polski, Zamojskie Studia i Materiały – Seria Pedagogika, Tom XVI Zeszyt 1, 2014, ISSN 2084-5405, s. 91-100

Udział w konferencjach i seminariach

 1. 2021.05.14 – Modele organizacyjne w warunkach Rewolucji 4.0, UMCS w Lublinie - Dzień Jakości na Wydziale Ekonomicznym UMCS
 2. 2019.03.27-30 – XXI Międzynarodowa Naukowa Konferencja Zarządzanie Finansami- Czas na pieniądz, Kołobrzeg
 3. 2018.11.5-7 – XXXVII międzynarodowa konferencja naukowa Wielowymiarowa Analiza Statystyczna WAS 2018 (The 37th International Annual Conference on Multivariate Statistical Analysis MSA 2018) Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego; Wystąpienie: „Identyfikacja i pomiar zmiennych sprzyjających innowacyjności zamówień publicznych oraz partnerstwa publiczno-prywatnego”
 4. 2018.10.09 – SPSS&More - spotkanie praktyków analizy danych „Soft Skills of Students” – Predictive Solutions.
 5. 2018.06.14-15 – Międzynarodowa Konferencja & Expo; Smart Ecosystems, LCK w Lublinie2018.09.06-08 – 4th International Conference on Business, Finance and Administrative Sciences (ICOBAS-2018), Istanbul, Turkey Wystąpienie: “Competitiveness of the knowledge-based services sector of the Lublin Voivodeship compared to the rest of Poland”
 6. 2017.11.30-12.01 – Międzynarodowa Konferencja Naukowa Informatyka w Zarządzaniu@Metody Komputerowe w Ekonomii Eksperymentalnej, IwZ’17/CMEE’17, Lublin,
 7. 2017.06.09-10 – I Forum Młodych Naukowców – Młodzi interdyscyplinarni, Centrum ECOTECH-COMPLEX w Lublinie
 8. 2017.06.08-09 – XV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Jakość w teorii i praktyce zarządzania, Lublin. Wystąpienie: „Jakość polskiej energetyki w świetle Strategii Bezpieczeństwa Energetycznego i Środowiska”
 9. 2017.05.17-19 – MakeLearn & TIIM 2017 – „Management Challenges in a Network Economy: Creativity and Education - Business Collaboration - Economic Activity - Information Technology; Maria Curie-Skłodowska University in Lublin. Wystąpienie: "Expectations of Students of Economic Studies Regarding Labour Market"
 10. 2017.03.30-31 – III Ogólnopolska Konferencja Logistyka i Jakość, Lublin. Wystąpienie: "Zasoby niematerialne i ich znaczenie w kształtowaniu wartości przedsiębiorstwa"

Pozostała działalność:2018-2020 – uczestnik projektu „Współpraca nauki z interesariuszami zamówień publicznych i uczestnikami projektów PPP a innowacyjność ofert” DIALOG 0260/DLG/2018/10, finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego