Najważniejsze regulacje prawne i wzory podań

 NAJWAŻNIEJSZE REGULACJE PRAWNE:

PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE NA WYDZIALE EKONOMICZNYM

INDYWIDUALNA ORGANIZACJA STUDIÓW:

WZORY PODAŃ: