Doskonałość Dydaktyczna Uczelni

W roku akademickim 2022-2023 na Wydziale Ekonomicznym zrealizowaliśmy projekt Doskonałość Dydaktyczna Uczelni, który przyniósł znaczące korzyści naszym absolwentom i wzmocnił ich pozycję na rynku pracy. Chcielibyśmy podzielić się sukcesami i osiągnięciami, jakie udało nam się osiągnąć dzięki temu projektowi.

Pierwszym etapem naszych działań było przeprowadzenie gruntownej analizy ogłoszeń o pracę na lubelskim rynku. Dzięki tej analizie opracowaliśmy model prognostyczny zatrudnienia naszych absolwentów w różnych branżach województwa lubelskiego. Ta informacja pozwoliła nam dostosować nasze programy kształcenia do aktualnych potrzeb zawodowych.

Ważnym elementem projektu były również badania ankietowe przeprowadzone wśród naszych absolwentów. Dzięki temu mogliśmy ocenić przydatność programów kształcenia oraz sprawdzić, jak nasi absolwenci radzą sobie na rynku pracy. Zebrane dane posłużyły nam do sporządzenia szczegółowego raportu, który stanowił cenną wskazówkę do doskonalenia naszej oferty edukacyjnej.

Niezwykle istotnym aspektem było również nawiązanie i utrzymanie silnej współpracy z pracodawcami. Przeprowadziliśmy wywiady pogłębione oraz badania ankietowe, aby weryfikować przydatność efektów uczenia się naszych studentów na konkretnych kierunkach. Dzięki temu mogliśmy zidentyfikować ewentualne luki kompetencyjne i wprowadzić odpowiednie zmiany w naszych programach.

Działania podjęte w ramach projektu Doskonałość Dydaktyczna Uczelni przyczynią się do jeszcze lepszego dopasowania naszych programów kształcenia do potrzeb rynku pracy. Dzięki temu nasi absolwenci mają większe szanse na odnalezienie swojej ścieżki sukcesu i osiągnięcie swoich zawodowych celów.

Członkowie zespołu projektowego: dr Kamil Filipek, dr Kalina Grzesiuk, dr Monika Jakubiak, mgr Arleta Kędra, dr hab. Radosław Mącik, prof. UMCS, dr Rafał Muda, dr Olga Smalej-Kołodziej, dr Anna Tatarczak, dr Bartłomiej Twarowski, prof. UMCS.