Jednostki i pracownicy - książka adresowa

mgr Jan Braun

mgr Jan Braun
Stanowisko
asystent
Jednostki
KATEDRA FINANSÓW PUBLICZNYCH
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Semestr zimowy 2021/2022


Nazwa zespołu w MS Teams: KONSULTACJE mgr Jan Braun (MS TEAMS KOD ZESPOŁU: gwlhczy)


- Wtorek 11:30-13:00
- Środa 16:45-18:15


Konsultacje opiekuna roku (Ekonomia II rok I stopnia, studia stacjonarne):


Nazwa zespołu w MS Teams: KONSULTACJE OPIEKUNA ROKU mgr Jan Braun (MS TEAMS KOD ZESPOŁU: rj7jo84)
- 13:00-14:00 (terminy: 12.10, 19.10, 25.10, 9.11, 30.11, 7.12, 14.12, 10.01, 18.01, 25.01)


 

Adres

Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin

Ogłoszenia