Jednostki i pracownicy - książka adresowa

mgr Jan Braun

mgr Jan Braun
Stanowisko
asystent
Jednostki
KATEDRA FINANSÓW PUBLICZNYCH
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Konsultacje w semestrze letnim 2023/2024:


- poniedziałek: 11:30-13:00 (stacjonarne, pokój 401)


- wtorek: 15:00-16:30 (zdalne, kod zespołu: gwlhczy)

 


 


 

Adres

Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5, pokój 401
20-031 Lublin

O sobie

Zainteresowania naukowe: rola i znaczenie finansów publicznych w realizacji polityki energetycznej kraju, ekonomiczny aspekt bezpieczeństwa energetycznego, finansowe instrumenty i programy wspierające wykorzystywanie energii ze źródeł odnawialnych, gospodarka niskoemisyjna.

Prowadzone zajęcia:

 • Ćwiczenia z przedmiotów:
  • Finanse 
  • Finanse publiczne
  • Finanse samorządu terytorialnego
  • Polityka fiskalna i systemy podatkowe
  • Programowanie budżetowe
  • Zarządzanie finansami w ochronie zdrowia

Działalność naukowa