Jednostki i pracownicy - książka adresowa

mgr Jan Braun

mgr Jan Braun
Stanowisko
asystent
Jednostki
KATEDRA FINANSÓW PUBLICZNYCH
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Semestr letni 2021/2022


Nazwa zespołu w MS Teams: KONSULTACJE mgr Jan Braun (MS TEAMS KOD ZESPOŁU: gwlhczy)


- Poniedziałek 15.00-16.30
- Czwartek 16.45-18.15


Istnieje możliwość konsultacji w trybie stacjonarnym na Wydziale Ekonomicznym UMCS (p. 401) po wcześniejszym uzgodnieniu dogodnego terminu.


Konsultacje opiekuna roku (Ekonomia II rok I stopnia, studia stacjonarne):


Nazwa zespołu w MS Teams: KONSULTACJE OPIEKUNA ROKU mgr Jan Braun (MS TEAMS KOD ZESPOŁU: rj7jo84)
- 16.30-17.30 (terminy: 7.03, 14.03, 21.03, 4.04, 25.04, 9.05, 23.05, 30.05, 6.06, 20.06)


 

Adres

Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin

Działalność naukowa


Ogłoszenia