Informacje ogólne

Na stronie internetowej znajdują się trzy tomy Kompendium terminów z zakresu rachunkowości, finansów i bankowości, wydanych wcześniej w formie książkowej. Książki zawierają ponad 3000 definicji powszechnie używanych terminów biznesowych w językach polskim i angielskim. W zwięzłej, ale treściwej formie każdy wpis opisuje znaczenie terminów używanych w codziennej komunikacji biznesowej. Definicje obejmują określenia formalne, zwroty stosowane w obu językach, a także elementy slangu biznesowego. Kompendium ma służyć pomocą studentom, praktykom biznesu i tłumaczom. Zawartość kompendiów jest publicznie dostępna bez żadnych opłat na użytek niekomercyjny na licencji Creative Commons i może być wykorzystywana wyłącznie w celach niezarobkowych.

Instrukcje
Każde z trzech kompendiów to około 1300 stron z terminami i ilustracjami wraz z interaktywną funkcją przechodzenia pomiędzy terminami polskimi i angielskimi, a także powiązanymi pojęciami. Każde z kompendiów zawiera także alfabetyczny spis terminów w obu językach. Wszystkie pliki są w formacie Adobe PDF i mogą być przeszukiwane w obu językach. Zwróć uwagę, że aby uniknąć powtórzeń terminów, niektóre z nich występują tylko w jednym z kompendiów, najbardziej odpowiednim tematycznie. Jeżeli nie znajdziesz określenia w jednym z kompendiów, spróbuj przeszukać pozostałe. Autor jest otwarty na wszelkie sugestie, dotyczące zawartości kompendium i propozycji nowych zwrotów. W takiej sytuacji prosimy kontaktować się bezpośrednio z Autorem.

O Autorze

Robert Patterson jest byłym księgowym (chartered accountant) i bankierem komercyjnym z Kanady. Po przyjeździe do Polski w 1992 roku, Robert pracował jako konsultant dla Coopers&Lybrand. Od 1998 roku jest freelancerem doradzającym firmom sektora MSP w zakresie finansów, z praktyką w ponad 20 krajach Europy Wschodniej, Bliskiego Wschodu, Azji i Afryki. Jest otwarty na sugestie dotyczące publikacji, bezpośrednio można się z nim skontaktować pisząc na adres bobskipatterson@gmail.com

 

Elektroniczna wersja publikacji kompendiów została sfinansowana ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w ramach grantu „Financial Reporting Technical Assistance Program” oraz „Institutional and Regulatory CapacityBuilding for CorporateSector Financial Reporting and Auditing at the National Level financedunder The Swiss-PolishCooperation Program”