Jednostki i pracownicy - książka adresowa

mgr Mateusz Hałka

Stanowisko
asystent
Jednostki
KATEDRA STATYSTYKI I EKONOMETRII
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Konsultacje online na MS Teams w trakcie semestru zimowego 2020/2021 


Wtorek 13.00-15.00

Środa 14.45-16.45

 Kod grupy na MS Teams dla konsultacji: 


 gfgt3q1


Można też dołączać przy wykorzystaniu linka:


https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a726e4bab4bf0410c95edd4bc4172a4e9%40thread.tacv2/conversations?groupId=559ed006-7cb8-4492-9ce4-3a31a3d5167f&tenantId=80dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b


 

Adres

Plac Marii Curie Skłodowskiej 5
20-031 Lublin

O sobie

Interesuje się zagadnieniami metod ilościowych oraz wykorzystaniem ich w naukach ekonomicznych. Ponadto interesuje się zagadnieniami związanymi z zamówieniami publicznymi.


Działalność naukowa

ORCID ID

https://orcid.org/0000-0002-8329-8003