Jednostki i pracownicy - książka adresowa

mgr Mateusz Hałka

Stanowisko
asystent
Jednostki
KATEDRA STATYSTYKI I EKONOMETRII
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
https://pbn.nauka.gov.pl/core/#/profile/public/5e709347878c28a0473a65b0
https://orcid.org/0000-0002-8329-8003
Konsultacje

UWAGA! W okresie lipiec-wrzesień proszę o wcześniejsze uzgodnienie spotkania mailowo lub poprzez MS Teams.


Konsultacje online na MS Teams w trakcie września 2021


Wtorek 12.00-13.30
Środa 12.00-13.30


Info o poprawach znajduje się w ogłoszeniach 


 Kod grupy na MS Teams dla konsultacji: 


 gfgt3q1


 Dyżury opiekuna roku (kod zespołu jest taki sam jak dla konsultacji):  • 15.03 - 18.15-20.15

  • 22.03 - 18.15-20.15

  • 12.04 - 18.15-20.15

  • 26.04 - 18.15-20.15

  • 24.05 - 18.15-20.15

  • 14.06 - 18.15-20.15

Adres

Plac Marii Curie Skłodowskiej 5
20-031 Lublin

O sobie

Prowadzone przedmioty:

Statystyka, Statystyka I, Statystyka w logistyce, Statystyka opisowa i ekonomiczna, Podstawy statystyki i ekonometrii, Ekonometria, Ekonometria I, Ekonometria II, Ekonometria w procesach logistycznych, Statystyczna analiza danych, Modelowanie makroekonomiczne

Działalność na uniwersytecie:

Opiekun roku - Analityka gospodarcza 2019-2022

Opiekun roku - Ekonomia 2015-2018

Sekretarz Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej - 2014,2016 

Uczestnictwo w projektach: 

2018-2020 – uczestnik projektu „Współpraca nauki z interesariuszami zamówień publicznych i uczestnikami projektów PPP a innowacyjność ofert” DIALOG 0260/DLG/2018/10, finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Edukacja:

2014-2015 - Studia podyplomowe na kierunku Informatyka- Katolicki Uniwersytet Lubelski

2011-2013 - Studia magisterskie na kierunku Turystyki i Rekreacja - Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej

2011-2013 - Studia magisterskie na kierunku Ekonomia - Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej

2008-2011 - Stdia licencjackie na kierunku Ekonomia - Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej

 

 

 


Działalność naukowa

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-8329-8003

PBN: https://pbn.nauka.gov.pl/core/#/profile/public/5e709347878c28a0473a65b0

 

 

Publikacje naukowe: 

2020 - Czynniki oddziałujące na innowacyjność przedsiębiorstw uczestniczących w zamówieniach publicznych [w:] Współpraca: sektor publiczny – nauka – biznes. Warunki rozwoju innowacyjności poprzez zamówienia publiczne i partnerstwo publiczno-prywatne; Wydawnictwo UMCS, Lublin, s.23-36 

2020 - Proinnowacyjne elementy w zamówieniach publicznych na przykładzie projektu ustawy Prawo zamówień publicznych [w:] Zarządzanie finansami. Analiza finansowa, bankowość, finanse samorządowe; Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s.245-255

2019 - Tools Conductive to the Innovative Public Procurement and Developing Public-Private Partnership (W. StarzyńskaM. PanasiukM. Hałka) [w:] Subsydiarność - aspekty ekonomiczne i społeczne, Społeczna Akademia Nauk, Łódź, s.161-173 

2018 - Rynek energii elektrycznej w Polsce w latach 2008-2017 - analiza i perspektywy [w:] Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Nr. 509, Wrocław, 2018, s. 84-94

2017 - Zastosowanie metod statystycznych w kontroli jakości wyrobów [w:] Zarządzanie jakością w nowoczesnej organizacji - uwarunkowania i konsekwencje, Wydawnictwo UMCS, Lublin, 2017, s. 114-121

2017 - Zagrożenia dla transportu drogowego i sposoby im przeciwdziałania [w:] Logistyka i jakość. Logistyczne wyzwania nowoczesnej organizacji, Wydawnictwo UMCS, Lublin, 2017.

2016 - Wykonawcy robót budowlanych na rynku zamówień publicznych a ich kondycja ekonomiczno-finansowa [w:] Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu , Wrocław, 2016,

2016 - Ryzyko polityczne w logistyce na przykładzie polsko-rosyjskiej wymiany handlowej [w:] Logistyka i jakość : procesy doskonalące zarządzanie, Wydawnictwo UMCS, Lublin, 2016

2016 - Wpływ jakości na funkcjonowanie przedsiębiorstwa na przykładzie Grupy Azoty Zakłady Azotowe w Puławach S.A. [w:] Jakość w systemach zarządzania organizacją w nowej gospodarce, Wydawnictwo UMCS, Lublin, 2016.

2015 - Projakościowe kryteria oceny ofert w zamówieniach publicznych [w:] Zarządzanie w organizacjach zorientowanych projakościowo, Wydawnictwo UMCS, Lublin, 2015.

2015 - Wielokryteriowy model oceny ofert w świetle nowelizacji Prawa zamówień publicznych na przykładzie usług ochrony [w:] Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, Lublin, 2015

2014 - Poprawa efektywności zamówień publicznych, a sektor MSP, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, 2014

 


Ogłoszenia

Uwaga! Proszę o pilne zgłaszanie się osób, które chcą jeszcze poprawić/zaliczyć przedmioty z sesji letniej 2021. Zgłoszenia proszę zgłaszać mailowo lub przez Teams.

Termin poprawy 15.09.2021 po wcześniejszym ustaleniu ze mną szczegółów