Warunki rezygnacji

W przypadku rezygnacji z kursu w terminie krótszym niż 7 dni przed datą rozpoczęcia, koszty kursu nie podlegają zwrotom.

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania zajęć. W takim przypadku sekretariat powiadomi każdego zainteresowanego telefonicznie lub pisemnie o zwrocie kosztów albo o zmianie terminu zajęć. Fundacja GPW nie zwraca opłaty manipulacyjnej związanej z przelewem lub nadaniem przekazu.