Programy studiów

 Rok akademicki 2022/23

Studia stacjonarne I stopnia
Kierunek Program studiów Specjalności
Analityka gospodarcza

I rok
II rok
III rok

 
Business Analytics I rok  
Ekobiznes

I rok

 
Ekonomia

I rok
II rok
III rok

Dla studiów rozpoczętych w roku akademickim 2020/2021 oraz 2021/2022:
★ Biznes międzynarodowy
★ Przedsiębiorstwo w gospodarce regionalnej

Dla studiów rozpoczętych w roku akademickim 2022/2023:
★ Biznes międzynarodowy
★ Przedsiębiorstwo w gospodarce regionalnej

Finanse i rachunkowość

I rok
II rok
III rok

Dla studiów rozpoczętych w roku akademickim 2020/2021 oraz 2021/2022:
★ Bankowość i rynki finansowe
★ Finansowanie i opodatkowanie przedsiębiorstw
★ Rachunkowość przedsiębiorstw i instytucji

Dla studiów rozpoczętych w roku akademickim 2022/2023:
Podatki i rachunkowość w małym i średnim przedsiębiorstwie
★ Rachunkowość i sprawozdawczość
★ Analityk finansowy
Finansowe wsparcie biznesu

Logistyka I rok
II rok
III rok
 
Międzynarodowe stosunki gospodarcze

I rok

Dla studiów rozpoczętych w roku akademickim 2022/2023:
★ Gospodarka i rynki azjatyckie
★ Handel zagraniczny
★ Przedsiębiorstwo na rynku UE

Zarządzanie

I rok
II rok
III rok

Dla studiów rozpoczętych w roku akademickim 2020/2021 oraz 2021/2022:

★ E-przedsiębiorczość
★ Zarządzanie zasobami ludzkimi
★ Menedżer-produktu

Dla studiów rozpoczętych w roku akademickim 2022/2023:
★ Menedżer-produktu
★ E-biznes
★ Zarządzanie zasobami ludzkimi

   Studia stacjonarne II stopnia
Analityka gospodarcza

I rok
II rok

 

Data Science

I rok
II rok

 
Ekonomia

I rok
II rok

Dla studiów rozpoczętych w roku akademickim 2021/2022:

★ Ekonomia międzynarodowa
★ Ekonomika i zarządzanie miastem
★ Polityka społeczna a rozwój i zabezpieczenie społeczne ludności
★ Systemy ekonomiczne
★ Ubezpieczenia społeczne i gospodarcze

Dla studiów rozpoczętych w roku akademickim 2022/2023:

★ Ekonomia międzynarodowa
★ Ekonomika i zarządzanie miastem
★ Polityka społeczna a rozwój i zabezpieczenie społeczne ludności
★ Systemy ekonomiczne
★ Ubezpieczenia społeczne i gospodarcze

Finanse i rachunkowość I rok
II rok

Dla studiów rozpoczętych w roku akademickim 2021/2022:

★ Audyt i rachunkowość zarządcza
★ Doradca finansowy
★ Inwestycje kapitałowe
★ Menadżer finansowy
★ Podatki i finanse publiczne

Dla studiów rozpoczętych w roku akademickim 2022/2023:

★ Doradztwo podatkowe
★ Controlling i rewizja finansowa
★ Finanse zrównoważone
★ FinTech
Logistyka I rok
II rok

 
Zarządzanie I rok
II rok

Dla studiów rozpoczętych w roku akademickim 2021/2022:

★ Systemy informacyjne w administracji i biznesie
★ Zarządzanie marką i wizerunkiem firmy 
★ Zarządzanie kapitałem społecznym 
★ Menedżersko-prawna

Dla studiów rozpoczętych w roku akademickim 2022/2023:

★ Systemy informacyjne w administracji i biznesie
★ Zarządzanie marką i wizerunkiem firmy 
★ Zarządzanie zasobami ludzkimi II
★ Menedżerska
★ Zarządzanie e-biznesem
Studia niestacjonarne I stopnia  
Ekobiznes

I rok

 
Finanse i rachunkowość I rok
II rok
III rok

Dla studiów rozpoczętych w roku akademickim 2021/2022:

★ Bankowość i rynki finansowe
★ Finansowanie i opodatkowanie przedsiębiorstw
★ Rachunkowość przedsiębiorstw i instytucji

Dla studiów rozpoczętych w roku akademickim 2022/2023:

★ Podatki i rachunkowość w małym i średnim przedsiębiorstwie
★ Rachunkowość i sprawozdawczość
★ Analityk finansowy
★ Finansowe wsparcie biznesu
Logistyka III rok  
Studia niestacjonarne II stopnia
Finanse i rachunkowość

I rok
II rok

Dla studiów rozpoczętych w roku akademickim 2021/2022:

★ Audyt i rachunkowość zarządcza
★ Doradca finansowy
★ Inwestycje kapitałowe
★ Menadżer finansowy
★ Podatki i finanse publiczne

Dla studiów rozpoczętych w roku akademickim 2022/2023:

★ Doradztwo podatkowe
★ Controlling i rewizja finansowa
★ Finanse zrównoważone
★ FinTech
Logistyka I rok
II rok