Programy studiów

 Rok akademicki 2023/24

Studia stacjonarne I stopnia
Kierunek Program studiów Specjalności
Analityka gospodarcza

I rok
II rok
III rok

 
Business Analytics

I rok
II rok

 
Business Analytics and Data Science

I rok (od r. akadem. 2024/2025)

 
Ekonomia

I rok
II rok
III rok


Dla studiów rozpoczętych w roku akademickim 2021/2022:
★  Biznes międzynarodowy
★ Przedsiębiorstwo w gospodarce regionalnej

Dla studiów rozpoczętych w roku akademickim 2022/2023:
★  Biznes międzynarodowy
★ Przedsiębiorstwo w gospodarce regionalnej

Dla studiów rozpoczynających się w roku akademickim 2023/2024:
★  E-gospodarka
★  Ekonomia menedżerska
★  Gospodarka publiczna i rozwój regionalny

Finanse i rachunkowość

Informator o kierunku

I rok
II rok
III rok

Dla studiów rozpoczętych w roku akademickim 2021/2022:
★  Bankowość i rynki finansowe
★  Finansowanie i opodatkowanie przedsiębiorstw
★  Rachunkowość przedsiębiorstw i instytucji

Dla studiów rozpoczętych od roku akademickiego 2022/2023:
Podatki i rachunkowość w małym i średnim przedsiębiorstwie
★ Rachunkowość i sprawozdawczość
★  Analityk finansowy
Finansowe wsparcie biznesu

Logistyka

I rok
II rok
III rok

 
Międzynarodowe stosunki gospodarcze

I rok
II rok

Dla studiów rozpoczętych w roku akademickim 2022/2023:
★  Gospodarka i rynki azjatyckie
★  Handel zagraniczny
★  Przedsiębiorstwo na rynku UE

Dla studiów rozpoczynających się w roku akademickim 2023/2024:
★  Gospodarka i rynki azjatyckie
★  Handel zagraniczny
★  Przedsiębiorstwo na rynku UE

Zarządzanie

I rok
II rok
III rok

Dla studiów rozpoczętych w roku akademickim 2021/2022:

★ E-przedsiębiorczość
★  Zarządzanie zasobami ludzkimi
★  Menedżer-produktu

Dla studiów rozpoczętych w roku akademickim 2022/2023:
★  Menedżer-produktu
★ E-biznes
★  Zarządzanie zasobami ludzkimi

Dla studiów rozpoczynających się w roku akademickim 2023/2024:
★ Menedżer-produktu
E-biznes
★ Zarządzanie zasobami ludzkimi

   Studia stacjonarne II stopnia
Analityka gospodarcza

I rok
II rok

 

Business Analytics and Data Science

I rok (od r. akadem. 2024/2025)

 
Data Science

I rok
II rok

 
Ekonomia

I rok
II rok


Dla studiów rozpoczętych w roku akademickim 2022/2023:

★ Ekonomia międzynarodowa
★  Ekonomika i zarządzanie miastem
★  Polityka społeczna a rozwój i zabezpieczenie społeczne ludności
★ Systemy ekonomiczne
★  Ubezpieczenia społeczne i gospodarcze

Dla studiów rozpoczynających się w roku akademickim 2023/2024:
★  Ekonomia stosowana
★  Ekonomia startupu
★  Business services sector

Finanse i rachunkowość

Informator o kierunku

I rok
II rok

★ Doradztwo podatkowe
★  Controlling i rewizja finansowa
★  Finanse zrównoważone
★ FinTech

Logistyka I rok
II rok

 
 Międzynarodowe stosunki gospodarcze I rok  ★ Finanse międzynarodowe
★  Enterprises in the Global Market
★  Międzynardowa ekonomia menedżerska
Zarządzanie I rok
II rok


Dla studiów rozpoczętych w roku akademickim 2022/2023:

★ Systemy informacyjne w administracji i biznesie
★  Zarządzanie marką i wizerunkiem firmy 
★  Zarządzanie zasobami ludzkimi II
★ Menedżerska
★  Zarządzanie e-biznesem

Dla studiów rozpoczynających się w roku akademickim 2023/2024:
★  Systemy informacyjne w administracji i biznesie
★  Zarządzanie marką i wizerunkiem firmy 
★  Zarządzanie zasobami ludzkimi II
★  Menedżerska
★ Zarządzanie e-biznesem

Studia niestacjonarne I stopnia  
Finanse i rachunkowość

Informator o kierunku
I rok
II rok
III rok

Dla studiów rozpoczętych w roku akademickim 2021/2022:
★  Bankowość i rynki finansowe
★ Finansowanie i opodatkowanie przedsiębiorstw
★  Rachunkowość przedsiębiorstw i instytucji

Dla studiów rozpoczętych w roku akademickim 2022/2023:
★  Podatki i rachunkowość w małym i średnim przedsiębiorstwie
★ Rachunkowość i sprawozdawczość
★  Analityk finansowy
★ Finansowe wsparcie biznesu

Studia niestacjonarne II stopnia

Finanse i rachunkowość

Informator o kierunku

I rok
II rok

★ Doradztwo podatkowe
★  Controlling i rewizja finansowa
★  Finanse zrównoważone
★ FinTech

Logistyka I rok
II rok
 
Zarządzanie I rok ★ Systemy informacyjne w administracji i biznesie
★  Zarządzanie marką i wizerunkiem firmy 
★  Zarządzanie zasobami ludzkimi II
★  Menedżerska
★ Zarządzanie e-biznesem