Informacje ogólne

Rozwój siły i zakresu powiązań gospodarczych w skali świata, rosnąca współzależność ekonomiczna między podmiotami pochodzącymi z różnych krajów, pogłębiające się procesy globalizacji i internacjonalizacji działalności to cechy współczesnego środowiska, w którym funkcjonuje biznes i społeczeństwo. Kierunek Międzynarodowe stosunki gospodarcze II (MSGII) jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku pracy na specjalistów rozumiejących mechanizmy funkcjonowania współczesnej otwartej gospodarki i umiejętnie poruszających się w nieustannie zmieniających się uwarunkowaniach, mających charakter lokalny, regionalny, krajowy oraz międzynarodowy. Kierunek MSG II może być również traktowanyjako kontynuacja prowadzonych na Wydziale Ekonomicznym studiów licencjackich  Międzynarodowe stosunki gospodarcze I Studia na kierunku MSG II skierowane są do osób, które pragną zdobywać wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresie międzynarodowych stosunków gospodarczych, związanych m. in. z handlem zagranicznym, finansami międzynarodowymi oraz międzynarodową ekonomią menedżerską.

Na tym kierunku możesz wybrać trzy różne specjalności, w tym jedną w języku angielskim:

  • Finanse międzynarodowe
  • Międzynarodowa ekonomia menedżerska
  • Enterprises in the Global Market

Studenci będą realizować zajęcia prowadzone w językach obcych. Przedmioty te będą prowadzone zarówno przez pracowników WE, jak również przez wykładowców zagranicznych (zapraszanych m. in. z Japonii, Korei Południowej, Stanów Zjednoczonych czy Tanzanii).

Program kształcenia na kierunku MSG II stopnia umożliwia studentom odbycie części studiów w jednej z ponad trzydziestu uczelni partnerskich w ramach programu Erasmus+.