Jednostki i pracownicy - książka adresowa

mgr Beata Żukowska

mgr Beata Żukowska
Stanowisko
asystent
Jednostki
KATEDRA BANKOWOŚCI I RYNKÓW FINANSOWYCH
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Konsultacje w sem. letnim: • środa  9:45-11:15

 • czwartek 8:15-9:45


Konsultacje jako opiekun roku (II rok, stacjonarne Ekonomia)


SEM. ZIMOWY 2019/2020 • 03.10.2019 r. - 10:30-11:30

 • 10.10.2019 r. - 10:30-11:30

 • 14.11.2019 r. -  10:30-11:30

 • 21.11.2019 r. -  10:30-11:30

 • 28.11.2019 r. -  10:30-11:30

 • 05.12.2019 r. -  10:30-11:30

 • 12.12.2019 r.  - 10:30-11:30

 • 19.12.2019 r.  - 10:30-11:30

 • 23.01.2020 r. - 10:30-11:30

 • 30.01.2020 r. - 10:30-11:30


SEM. LETNI 2019/2020


od 02.04.2020 r., co czwartek 11:00-12:00, + kontakt mailowy.

Adres

Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5, pok. 702
20-031 Lublin

O sobie

Zainteresowania naukowe: przedsiębiorstwa rodzinne, profesjonalizacja przedsiębiorstw rodzinnych, instrumenty finansowania działalności gospodarczej, bankowość.

 


Działalność naukowa

Najważniejsze publikacje:

 1. Green Entrepreneurship as a Connector among Social, Environmental and Economic Pillars of Sustainable Development. Why Some Countries are More Agile? Problemy Ekorozwoju, vol. 13, no 2, 67-76 (współautorstwo: Domańska A., Zajkowski R.), 2018.
 2. Supporting Family To Their Utmost –People’s Over the Age of 50 Attitudes to Borrowing, Contemporary Trends and Challenges in Finance - Proceedings from the 2nd International Conference in Finance, Wroclaw September 2016, Springer, pp. 311-320, 2017.
 3. The Financial Situation of Polish Pensioners' Households According to the Wealth Accumulated in Housing, (w:) G. Hofbauer und Kollegen, Challenges, Research and Perspectives 2015: Trust in social, economics and financial relations, uni-edition GmbH Berlin.
 4. Rynek świadczeń dożywotnich w Polsce (w:) T. H. Bednarczyk, Ubezpieczenia i bankowość z perspektywy młodego ekonomisty. Wybrane problemy. Wydawnictwo UMCS.
 5. Senior Housing in Sweden – Organisation of a System and Conclusion for Poland, (w:) “Świat Nieruchomości” 4/2015 (94).
 6. Funkcjonowanie rynku equity release w Europie na przykładzie Wielkiej Brytanii i Hiszpanii [w:] Finansowanie działalności przedsiębiorstw a społeczna odpowiedzialność biznesu, (red. Krzystofek A.), AT Wydawnictwo, Kraków 2014, ISBN 978-83-63910-23-5.
 7. Implementaton Of Good Practice Among The Equity Release Providers In Poland [w:] Vzdelávanie ako determinant rozvoja sociálneho podnikania, (red. Ľapinová,E., Gubalová J)., ISBN 978-80-557-0748-8, Wyd. BELIANUM 2014.
 8. Odwrócona hipoteka – zasady funkcjonowania oraz jej zastosowanie w uzupełnianiu świadczeń emerytalnych, [w:] Ubezpieczenia i finanse – nowe perspektywy III, (red. Łyskawa K., Majewski P., Walczak D.)Wydawnictwo PTE, Toruń 2013, ISBN 978-83-937843-1-8.
 9. Wykorzystanie kredytów hipotecznych przez gospodarstwa domowe z województwa lubelskiego, [w:] Banki a gospodarstwa domowe w województwie lubelskim, (red. Korzeniowska A., Misterek W., Czarecki J.), Wydawnictwo UMCS, Lublin 2014, ISBN 978-83-7784-460-1.
 10. Konsekwencje finansowe dla spadkobierców w świetle projektu ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym, [w:] Zarządzanie długiem w gospodarce, (red. Korzeniowska A., Kamieniecka M., Misterek W.), Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2013, ISBN 978-83-7784-390-1.
 11. Perception of Innovativeness in Companies and Business Environment Institutions, [w:] Management, 2 (9), 2014, ISSN 1854-4223. (współautorstwo z W. Misterek)
 12. Ekologiczne produkty bankowe – istota, dostępność, perspektywy, [w:] Zarządzanie współczesnym przedsiębiorstwem -  problemy gospodarcze w oczach młodego pokolenia, (red. Uziębło A.), CeDeWu, Gdańsk 2013, ISSN 2299-9582, ISBN 978-83-7556-552-2, 978-83-61712-17-6.


Załączniki