Kompendium terminów z zakresu finansów po polsku i angielsku

Kompendium terminów z zakresu finansów po polsku i angielsku obejmuje definicje i zwroty stosowane w zarządzaniu finansami, analizie sprawozdań finansowych, terminy stosowane przez inwestorów i emitentów na rynkach finansowych, prasę finansową oraz codziennej komunikacji pomiędzy profesjonalistami finansów. 


related