Programy studiów

STUDIA STACJONARNE
EKONOMIA

Plan obowiązujący od r. 2017/2018

STUDIA STACJONARNE
NAUKI O ZARZĄDZANIU

Plan obowiązujący od r. 2017/2018