Koordynator Szkoły Giełdowej
dr Roman Asyngier

tel.: (81) 537-52-55, 609 884-984, e-mail: szkola.gieldowa@umcs.pl
e-mail: roman.asyngier@poczta.umcs.lublin.pl

 Więcej informacji: https://www.gpw.pl/osrodki