Poznaj korzyści ze studiowania

Jako student Ekobiznesu będziesz mógł liczyć na kształcenie zgodne z aktualnymi wyzwaniami rynku pracy oraz:

  • zdobędziesz najnowszą wiedzę o funkcjonowaniu organizacji i zarządzaniu nimi;
  • poznasz praktyczne aspekty zarządzania ukierunkowanego na środowisko,
  • nabędziesz umiejętności techniczne przydatne w pracy w nowoczesnej organizacji,
  • rozwiniesz swoje kompetencje społeczne.

Dzięki nabytym umiejętnościom jako absolwent będziesz:

  • potrafił zarządzać działalnością organizacji różnego typu w myśl zasad "zielonej gospodarki”, z poszanowaniem dla przyrody i jej zasobów;
  • specjalistą z zakresu prośrodowiskowych aspektów funkcjonowania przedsiębiorstw lub innych instytucji np. należących do administracji państwowej czy samorządowej;
  • przygotowany do pracy na stanowiskach pracy w komórkach realizujących zadania związane z zarządzaniem;
  • mógł podjąć samodzielną działalność gospodarczą, świadcząc różnym podmiotom usługi z zakresu zarządzania prośrodowiskowego.

Będziesz mógł realizować się na samodzielnych stanowiskach pracy, odpowiedzialnych za nadzorowanie w organizacji realizacji zadań związanych z ochroną środowiska. Ponadto, będziesz gotów do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w obszarze tzw. „zielonej” gospodarki, ukierunkowanej np. na odnawialne źródła energii, elektromobilność, czy ekobudownictwo.

Zapoznaj się z rekomendacjami praktyków na temat kierunku

dr Mariusz Sagan | Urząd Miasta Lublin

 

Tomasz Fulara | Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Lublinie