Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Bartłomiej Twarowski

dr Bartłomiej Twarowski
Stanowisko
adiunkt dydaktyczny
Jednostki
KATEDRA ZARZĄDZANIA
Telefon
+48 725 336 885
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
http://akademia.umcs.pl
Konsultacje

Rektorat UMCS, pok. 1014;


środa: 10:00-11:30. czwartek: 11:30-13:00.


Udział w konsultacjach proszę wcześniej potwierdzić mailowo.


[Aktualizacja: 20200225]


 

Adres

Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5/1014
20-031 Lublin

O sobie

Praca zawodowa

 • UMCS w Lublinie - Adiunkt w Katedrze Zarządzania; X.2011 - obecnie;
 • UMCS w Lublinie - Kierownik Merytoryczny Akademii Przedsiębiorczości UMCS; X.2017 - obecnie;
 • UMCS w Lublinie - Uniwersytecki Konsultant ds. Przedsiębiorczości; XII.2017 - obecnie;
 • UMCS w Lublinie - Główny Specjalista; Dyrektor Projektu "SYNERGIA"; X.2009 - IX.2014 r.
 • Instytut Badawczo-Rozwojowy Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego - Członek Rady Nadzorczej; I.2017 - obecnie;
 • Ekspert ds. przedsiębiorczości w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020;
 • Ekspert ds. finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020;
 • Praktyka doradcza w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji oraz opracowywania i wdrażania strategii organizacyjnej - od 2003 r.
 • Fundacja Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie - Wiceprezes Zarządu; VI.2007 - VI.2008 r.
 • Opiekun merytoryczny Studenckiego Koła Naukowego Przedsiębiorczości i Innowacji "Synergia"; X.2015 - obecnie.

Odznaczenia państwowe

 • Medal Brązowy za Długoletnią Służbę (nadany decyzją Prezydenta RP z dnia 1.09.2017)
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej (nadany decyzją MEN z dnia 20.07.2018)

Staże zagraniczne

 • BMW A.G. w Monachium - 1998-2000 (Produktion - Cocpit und Innenausstattung)

Zainteresowania naukowe

 • Kreowanie przedsiębiorczości,
 • Finansowe aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw,
 • Praktyka zarządzania przedsiębiorstwem.

Zajęcia dydaktyczne

 • Finanse przedsiębiorstw,
 • Przedsiębiorczość osobista,
 • Przedsiębiorczość biznesowa,
 • Uwarunkowania sukcesu przedsiębiorstw - studia przypadków,
 • Zarządzanie projektami rozwoju,
 • Seminaria dyplomowe i magisterskie.

Ogłoszenia

Potwierdzenie obecności na zajęciach: https://forms.gle/Ku58RNsAJMXxfDMp6

Zaliczenie z finansów przedsiębiorstwa (formularz odpowiedzi): https://forms.gle/d5Ex3WB2jnFn2WXX6

Terminarz zaliczeń poprawkowych:

1) Finanse przedsiębiorstwa; 28.02.20, godz. 15:00, sala A6,

2) Przedsiębiorczość biznesowa; 28.02.20, godz. 16:00, sala A6,

3) Przedsiębiorczość osobista; 28.02.20, godz. 16:00, sala A6.Załączniki