Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Bartłomiej Twarowski

dr Bartłomiej Twarowski
Stanowisko
profesor uczelni dydaktyczny
Jednostki
KATEDRA ZARZĄDZANIA
Telefon
+48 725 336 885
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
www.linkedin.com/in/b-twarowski
www.waxo.umcs.pl
www.akademia.umcs.pl
Konsultacje

środa: 15:00-16:30, piątek: 15:00-16:30 (zdalne)


[Aktualizacja: 20230228]

Adres

Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5/1119
20-031 Lublin

O sobie

Praca zawodowa/doświadczenie praktyczne

 1. UMCS w Lublinie - Profesor uczelni (od X.2022), Adiunkt w Katedrze Zarządzania (X.2011-IX.2022);
 2. UMCS Synergia sp. z o.o., Lublin - Prezes Zarządu; III.2021 - obecnie;
 3. UMCS w Lublinie - Koordynator Projektu "WAXO - modernizacja - komercjalizacja"; IV.2021 - obecnie;
 4. UMCS w Lublinie - Koordynator Projektu "Przedsiębiorcza młodzież"; X.2021 - X.2022;
 5. UMCS w Lublinie - Uniwersytecki Promotor Przedsiębiorczości; XII.2017 - obecnie;
 6. UMCS w Lublinie - Kierownik Merytoryczny Akademii Przedsiębiorczości UMCS; X.2017 - obecnie;
 7. UMCS w Lublinie - Główny Specjalista; Dyrektor Projektu "SYNERGIA"; X.2009 - IX.2014;
 8. Wschodni Akcelerator Biznesu, Puławy - Ekspert biznesowy; VI.2019 - V.2023;
 9. Instytut Badawczo-Rozwojowy Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego - Członek Rady Nadzorczej; I.2017 - XII.2021;
 10. CEO, Szef Kuchni w spółce gastronomicznej Valentino Catering, Lublin; X.2015-III.2020;
 11. Ekspert w projekcie Global Entrepreneurship Monitor; Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2021;
 12. Ekspert ds. adaptacyjności przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego na lata 2021-2027;
 13. Ekspert ds. modeli biznesowych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego na lata 2021-2027;
 14. Ekspert ds. finansowych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego na lata 2021-2027;
 15. Ekspert ds. przedsiębiorczości w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020;
 16. Ekspert ds. finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020;
 17. Ekspert oceniający ponad 200 projektów rozwojowych opracowanych przez mikroprzedsiębiorstwa z województwa lubelskiego, aplikujące o dotację inwestycyjną na uruchomienie działalności gospodarczej; 2010-2020;
 18. Praktyka doradcza w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji oraz opracowywania i wdrażania strategii organizacyjnej - od 2003 r.;
 19. Fundacja Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie - Wiceprezes Zarządu; VI.2007 - VI.2008 r.;
 20. Opiekun merytoryczny Studenckiego Koła Naukowego Przedsiębiorczości i Innowacji "Synergia"; X.2015 - IV.2021;
 21. Współautor koncepcji Nagrody Gospodarczej Prezydenta Miasta Lublin przyznawanej w trzech kategoriach: Firma odpowiedzialna społecznie, Firma innowacyjna, Inwestor roku; 2008 r.;
 22. Członek Kapituły Konkursu o Nagrodę Gospodarczą Prezydenta Miasta Lublin; 2008 r.;
 23. Członek Komisji Konkursowej o Nagrodę Gospodarczą Prezydenta Miasta Lublin; 2008, 2009, 2010, 2011;
 24. Pomysłodawca i autor koncepcji Nagrody Prezesa Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie za wybitne osiągnięcia w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych; 2008 r.;
 25. Członek Komisji Konkursowej o Nagrodę Prezesa Polskiej Akademii Nauk – Oddział w Lublinie; 2008 r.

Wykonawca w projektach doradczych i badawczych

 1. Analiza rynku (klientów i ich potrzeb, konkurentów) dla firmy PRONOVO sp. z o.o. (2023);
 2. Opracowanie opinii o innowacyjności systemu informatyczego do zarządzania hotelem "hotellion" (2023);
 3. Opracowanie modelu biznesowego dla firmy Dynamo+ sp. z o.o. (2022);
 4. Analiza rynku (klientów i ich potrzeb, konkurentów) dla firmy Centrum Wspierania Decyzji p.s.a. (2022);
 5. Analiza rynku (klientów i ich potrzeb, konkurentów) dla firmy Wearmeup.Club p.s.a. (2022);
 6. Analiza rynku (klientów i ich potrzeb, konkurentów) dla firmy Biotechnology & Cosmetics (2021);
 7. Analiza rynku (klientów i ich potrzeb, konkurentów) dla firmy ConCo sp. z o.o. (2021);
 8. Analiza rynku (klientów i ich potrzeb, konkurentów) dla firmy Lexino sp. z o.o. (2021);
 9. Analiza rynku (klientów i ich potrzeb, konkurentów) dla firmy BUG-FOODS sp. z o.o. (2021);
 10. Analiza rynku (klientów i ich potrzeb, konkurentów) dla firmy Smeability sp. z o.o. (2021);
 11. Opracowanie prognoz finansowych dla firmy Cavallo Verde sp. z o.o. (2021);
 12. Opracowanie prognoz finansowych dla firmy Orcideo sp. z o.o. (2021);
 13. Opracowanie modelu biznesowego i opinii o innowacyjności dla firmy Personal Nutrition sp. z o.o. (2021);
 14. Opracowanie modelu biznesowego dla firmy T-Spect sp. z o.o. (2021);
 15. Opracowanie modelu biznesowego dla firmy Weregolf sp. z o.o. (2021);
 16. Opracowanie modelu biznesowego, prognoz finansowych oraz opinii o innowacyjności dla firmy WASBO sp. z o.o. (2021);
 17. Opracowanie prognoz finansowych dla firmy Waste Lab sp. z o.o. (2020);
 18. Opracowanie opinii o innowacyjności dla firmy Violo sp. z o.o. (2021);
 19. Opracowanie modelu biznesowego i planu finansowego dla firmy GAW sp. z o.o. (2019);
 20. Analiza rynku (klientów i ich potrzeb, konkurentów), opracowanie modelu biznesowego i planu finansowego dla firmy Thermio (2019);
 21. „Opracowanie Strategicznej Karty Wyników w obszarze zarządzania systemem gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lublin” – główny wykonawca w projekcie badawczym realizowanym na zlecenie Urzędu Miasta Lublin; (2016);
 22. „Badanie opinii mieszkańców Lublina o gminnym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi” – główny wykonawca w projekcie badawczym realizowanym na zlecenie Urzędu Miasta Lublin; (2015);
 23. „Strategia rozwoju Tehand Sp. z o.o. w Lublinie”; projekt doradczy zrealizowany na zlecenie Tehand sp. z o.o.; (2010);
 24. „Metodyka ograniczania luki kompetencyjnej przedsiębiorstwa w aspekcie organizacyjnego uczenia się”; grant MNiSW; nr 1 H02D 040 30 (2007-2009);
 25. „Luka kompetencyjna przedsiębiorstw w warunkach konkurencji globalnej”; grant Rektora UMCS (2006).
 26. Autor czternastu projektów rozwojowych, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej wykonanych na zlecenie przedsiębiorstw i instytucji z terenu województwa lubelskiego i mazowieckiego (2003-2013). Pomyślne wdrożenie projektów nastąpiło w latach 2003-2014.

Odznaczenia państwowe

 • Medal Brązowy za Długoletnią Służbę (nadany decyzją Prezydenta RP z dnia 1.09.2017)
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej (nadany decyzją MEN z dnia 20.07.2018)

Staże zagraniczne

 • BMW A.G. w Monachium - 1998-2000 (Produktion - Cocpit und Innenausstattung)

Zainteresowania naukowe

 • Rozwój osobisty,
 • Kreowanie przedsiębiorczości,
 • Finansowanie biznesu,
 • Modele biznesowe.

Zajęcia dydaktyczne

 • Zarządzanie,
 • Rachunkowość,
 • Finanse przedsiębiorstw,
 • Przedsiębiorczość osobista,
 • Podstawy przedsiębiorczości,
 • Przedsiębiorczość biznesowa,
 • Zakładanie i prowadzenie firmy,
 • Studia sukcesu przedsiębiorstw,
 • Zarządzanie projektami rozwoju,
 • Doradztwo biznesowe w praktyce,
 • Finansowanie biznesu i relacje z otoczeniem,
 • Zarządzanie finansami osobistymi dla niefinansistów,
 • Podejmowanie działalności gospodarczej w branży TSL,
 • Zarządzanie potencjałem osobistym - kreowanie strategii sukcesu osobistego,
 • Seminaria dyplomowe i magisterskie.