Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Bartłomiej Twarowski

dr Bartłomiej Twarowski
Stanowisko
adiunkt dydaktyczny
Jednostki
KATEDRA ZARZĄDZANIA
Telefon
+48 725 336 885
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
http://akademia.umcs.pl
www.linkedin.com/in/b-twarowski
Konsultacje

Telefoniczne: 725 336 885
czwartek: 15:00-16:30, piątek: 11:30-13:00.


[Aktualizacja: 20220303]

Adres

Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5/1120
20-031 Lublin

O sobie

Praca zawodowa/doświadczenie praktyczne

 • UMCS w Lublinie - Adiunkt w Katedrze Zarządzania; X.2011 - obecnie;
 • UMCS w Lublinie - Kierownik Merytoryczny Akademii Przedsiębiorczości UMCS; X.2017 - obecnie;
 • UMCS w Lublinie - Uniwersytecki Konsultant ds. Przedsiębiorczości; XII.2017 - obecnie;
 • UMCS w Lublinie - Koordynator Projektu "WAXO - modernizacja - komercjalizacja"; IV.2021 - obecnie;
 • UMCS w Lublinie - Koordynator Projektu "Przedsiębiorcza młodzież"; X.2021 - obecnie;
 • UMCS w Lublinie - Główny Specjalista; Dyrektor Projektu "SYNERGIA"; X.2009 - IX.2014;
 • Instytut Badawczo-Rozwojowy Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego - Członek Rady Nadzorczej; I.2017 - XII.2021;
 • Dyrektor Zarządzający w spółce gastronomicznej Valentino-Kwadrans, Lublin; X.2015-III.2020;
 • Ekspert w projekcie Global Entrepreneurship Monitor; Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2021;
 • Ekspert ds. przedsiębiorczości w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020;
 • Ekspert ds. finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020;
 • Ekspert oceniający ponad 200 projektów rozwojowych opracowanych przez mikroprzedsiębiorstwa z województwa lubelskiego, aplikujące o dotację inwestycyjną na uruchomienie działalności gospodarczej; 2010-2020;
 • Praktyka doradcza w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji oraz opracowywania i wdrażania strategii organizacyjnej - od 2003 r.;
 • Fundacja Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie - Wiceprezes Zarządu; VI.2007 - VI.2008 r.;
 • Opiekun merytoryczny Studenckiego Koła Naukowego Przedsiębiorczości i Innowacji "Synergia"; X.2015 - IV.2021;
 • Współautor koncepcji Nagrody Gospodarczej Prezydenta Miasta Lublin przyznawanej w trzech kategoriach: Firma odpowiedzialna społecznie, Firma innowacyjna, Inwestor roku; 2008 r.;
 • Członek Kapituły Konkursu o Nagrodę Gospodarczą Prezydenta Miasta Lublin; 2008 r.;
 • Członek Komisji Konkursowej o Nagrodę Gospodarczą Prezydenta Miasta Lublin; 2008, 2009, 2010, 2011;
 • Pomysłodawca i autor koncepcji Nagrody Prezesa Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie za wybitne osiągnięcia w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych; 2008 r.;
 • Członek Komisji Konkursowej o Nagrodę Prezesa Polskiej Akademii Nauk – Oddział w Lublinie; 2008 r.

Odznaczenia państwowe

 • Medal Brązowy za Długoletnią Służbę (nadany decyzją Prezydenta RP z dnia 1.09.2017)
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej (nadany decyzją MEN z dnia 20.07.2018)

Staże zagraniczne

 • BMW A.G. w Monachium - 1998-2000 (Produktion - Cocpit und Innenausstattung)

Zainteresowania naukowe

 • Rozwój osobisty,
 • Kreowanie przedsiębiorczości,
 • Finansowe aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw,
 • Praktyka zarządzania przedsiębiorstwem.

Zajęcia dydaktyczne

 • Zarządzanie,
 • Podstawy przedsiębiorczości,
 • Finanse przedsiębiorstw,
 • Przedsiębiorczość osobista,
 • Przedsiębiorczość biznesowa,
 • Zakładanie i prowadzenie firmy,
 • Podejmowanie działalności gospodarczej w branży TSL,
 • Zarządzanie finansami osobistymi dla niefinansistów,
 • Zarządzanie potencjałem osobistym - kreowanie strategii sukcesu osobistego,
 • Uwarunkowania sukcesu przedsiębiorstw - studia przypadków,
 • Zarządzanie projektami rozwoju,
 • Seminaria dyplomowe i magisterskie.