Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Monika Ratajczyk

dr Monika Ratajczyk
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA METOD BADAWCZYCH ZARZĄDZANIA
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

 


Aktualnie przebywam na długotrwałym zwolnieniu lekarskim.


---
Proszę zapoznać się z informacjami umieszczonymi w sekcji "Ogłoszenia".Adres

Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin

Działalność naukowa

SPECJALIZACJA

Specjalizuję się w badaniach jakościowych.

Szczególny obszar moich zainteresowań naukowych dotyka zagadnienia zarządzania opakowaniem w przedsiębiorstwie (zarówno na poziomie strategii biznesowej, jak i zarządzania marką). Pasjonują mnie tematy związane z zachowaniami konsumenta, procesem zakupowym, a także oddziaływaniem na konsumenta kwestii nieuświadomionych.

---
PUBLIKACJE

Aktywnie publikuję. Część z moich ponad 40 artykułów skoncentrowanych wokół zachowań konsumenckich, badania postaw konsumentów oraz roli opakowania w decyzjach zakupowych możesz zobaczyć (większość dorobku pod panieńskim nazwiskiem Nalewajek) w :
* ORCID - ORCID iD iconorcid.org/0000-0001-8687-5315
* ResearchGate <zobacz>
* Google Scholar <zobacz>.

Publikacje dotyczące opakowań:

Publikacje dotyczce zachowań konsumenta:

 ---

BADANIA

Wierzę w efekt synergii. Jeśli któryś z podanych wyżej tematów jest Ci bliski - skontaktuj się ze mną. Może moglibyśmy zrobić coś razem? Badania, publikacje, granty - możliwości jest wiele.


Ogłoszenia

Uwaga studenci!

Kontakt e-mail

Aby nasza komunikacja przebiegła sprawnie, proszę o stosowanie następującego tytułowania maili (inaczej mój filtr poczty ich nie wyłapuje):

  • dla przedmiotu Badania marketingowe II: 2020_BMII_KW(wpisać nr grupy)_pytanie/usprawiedliwienie/zad.1/IOS(wybrać właściwe), np. 2021_BMII_KW2_zad.1
  • dla przedmiotu Badania rynku TSL: 2020_TSL_KW(wpisać nr grupy)_pytanie/usprawiedliwienie/zad.1/IOS(wybrać właściwe), np. 2021_TSL_KW2_zad.1
  • dla przedmiotu Jakościowe badania marketingowe: 2020_JBM_CS(wpisać nr grupy)_pytanie/usprawiedliwienie/zad.1/IOS(wybrać właściwe), np. 2021_JBM_CS1_IOS
  • dla przedmiotu Badania rynku TSL - zaoczni: 2020_TSL_Z_KW(wpisać nr grupy)_pytanie/usprawiedliwienie/zad.1/IOS(wybrać właściwe), np. 2021_TSL_Z_KW3_usprawiedliwienie

W treści maila bardzo proszę pamiętać o podpisywaniu się.

Zamiana między grupami jest możliwa tylko wg zasady "osoba za osobę".