Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Anna Budzyńska

dr Anna Budzyńska
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA MIKROEKONOMII I EKONOMII STOSOWANEJ
Telefon
+48 81 5375259
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

w semestrze letnim 2020/2021


MS TEAMS - kod zespołu qm6k1og


lub mailowo, w godzinach:


wtorek - 13.00 - 14.30


środa   - 10.00 - 11.30


 

O sobie

Skończyłam ekonomię na Wydziale Ekonomicznym UMCS w Lublinie. Po studiach pracowałam w Dziale Kontrolingu w jednej z lubelskich spółek notowanych na GPW. Po ukończeniu studiów doktoranckich w Kolegium Ekonomiczno - Społecznym SGH w Warszawie, zdecydowałam się na pracę naukową. Początkowo pracowałam w Katedrze Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Obecnie pracuję na stanowisku adiunkta w Katedrze Mikroekonomii i Ekonomii Stosowanej UMCS.


Działalność naukowa

Dysertację doktorską pod tytułem "Konkurencyjność na unijnym rynku cukru na tle tendencji światowych" obroniłam w Kolegium Ekonomiczno - Społecznym SGH w Warszawie.

NAJNOWSZE PUBLIKACJE:

Monografie:

  1. Europejski rynek cukru w warunkach globalizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej, Lublin 2020.
  2. Źródła konkurencyjności polskiego sektora cukrowniczego, współautor A. Matras – Bolibok, UMCS, Lublin 2019.

Artykuły naukowe:

  1. The Competitiveness of New Member States of the European Union in Foreign Trade in Agri-Food Products, współautor A. Nowak, [w:] Functioning and Development of Enterprises – Contemporary Challenges, Duda J. , Skalna I., (eds.), AGH, Kraków 2019, chapter 11, s. 91-100.
  2. Competitiveness of EU Diary Industry in the Global Market after the Abolition of Milk Quotas, współautor P. Chojnacki, [w:] Innovation Management and Education Excellence through Vision 2020, Vols I-VIII: Proceedings of the 31st International Business Information Management Association Conference, Milan, Italy, 25-26 April 2018, s. 2778-2788 (Web of Sciences i Scopus).
  3. Effectiveness of Functioning and Market Value of Listed Companies in the Sector of Meat Industry, współautor P. Chojnacki,  [w:] Innovation Management and Education Excellence through Vision 2020, Vols I-VIII: Proceedings of the 31st International Business Information Management Association Conference, Milan, Italy, 25-26 April 2018, s. 6197-6205(Web of Sciences i Scopus).
  4. Capital Concentration of the Polish Sugar Industry as a Response to Changes in the International Environment, [w:] Innovation Management and Education Excellence through Vision 2020, Vols I-VIII: Proceedings of the 32nd International Business Information Management Association Conference, Seville, Spain, 15-16 November 2018, s. 988-994 (Web of Sciences i Scopus).
  5. Przygotowanie polskiego cukrownictwa do pełnej liberalizacji rynku cukru, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 50/2 2017, s. 35-45.
  6. Równowaga na rynku cukru w Unii Europejskiej pod wpływem reformy tego rynku, Annales Universitatis Mariae Curie – Skłodowska Lublin - Polonia, Sectio E Agricultura, Vol. LXXI (2), 2016, s. 54-63.