Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Anna Budzyńska

dr Anna Budzyńska
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA MIKROEKONOMII I EKONOMII STOSOWANEJ
Telefon
+48 81 5375259
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
https://orcid.org/0000-0002-6959-0585
https://www.researchgate.net/profile/Anna-Budzynska-2
https://scholar.google.com/citations?hl=pl&user=2hPsJs8AAAAJ
Konsultacje

Terminy konsultacji w okresie wakacyjnym:                                               


Po umówieniu mailowym możliwe zarówno zdalnie poprzez zespół na Ms Teams (kod do zespołu:qm6k1og) lub stacjonarnie w pokoju 720 w Rektoracie UMCS.                                                   

Adres

Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, Budynek Rektoratu, Wydział Ekonomiczny, VII piętro, pokój 720
20-031 Lublin

O sobie

Skończyłam ekonomię na Wydziale Ekonomicznym UMCS w Lublinie. Po studiach pracowałam w Dziale Kontrolingu w jednej z lubelskich spółek notowanych na GPW. Po ukończeniu studiów doktoranckich w Kolegium Ekonomiczno - Społecznym SGH w Warszawie, zdecydowałam się na pracę naukową. Początkowo pracowałam w Katedrze Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Obecnie pracuję na stanowisku adiunkta w Katedrze Mikroekonomii i Ekonomii Stosowanej UMCS.

 

Dysertację doktorską pod tytułem "Konkurencyjność na unijnym rynku cukru na tle tendencji światowych" obroniłam w Kolegium Ekonomiczno - Społecznym SGH w Warszawie.


Działalność naukowa

NAJNOWSZE PUBLIKACJE:

Monografie:

 1. Europejski rynek cukru w warunkach globalizacji, UMCS, Lublin 2020.
 2. Źródła konkurencyjności polskiego sektora cukrowniczego, współautor A. Matras – Bolibok, UMCS, Lublin 2019.

Artykuły naukowe:

 1. The Transport of Ukrainian Grain Through Poland and The Domestic Grain Market, współautorzy:A. Sadłowski and J. Brdulak, Humanities and Social Sciences, Research Journal 30, No. 2 (2023): 109-119, https://doi.org/10.7862/rz.2023.hss.19.
 2. Food export restrictions during the COVID-19 pandemic: Real and potential effects on food security, współautorzy: A. Kowalska and T. Białowąs, International Journal of Management and Economics 2022; 58(3): 1–16, https://doi.org/10.2478/ijme-2022-0023.
 3. Forecasting the directions of the EU sugar market development after limiting government intervention, współautor M. Urbanek, Ekonomia i Prawo. Economics and Law, 21(2), 297–315. https://doi.org/10.12775/EiP.2022.016.
 4. The Importance of the Global Value Chains in Developing Countries' Agriculture Trade Development, współautor T. Białowąs, Sustainability 2022, 14, 1389, https://doi.org/10.3390/su14031389.
 5. Prediction of global sugar prices after abolition of EU sugar quotas, współautor M. Urbanek, Przegląd Prawno-Ekonomiczny, (2)/2021, 9-24. https://doi.org/10.31743/ppe.12450.
 6. Direct Payments and Sustainable Agricultural Development—The Example of Poland, współautorzy: A. Sadłowski; W. Wrzaszcz; K. Smędzik-Ambroży; A. Matras-Bolibok; M. Angowski; S. Mann, Sustainability 202113, 13090. https://doi.org/10.3390/su132313090.
 7. The Competitiveness of New Member States of the European Union in Foreign Trade in Agri-Food Products, współautor A. Nowak, [w:] Functioning and Development of Enterprises – Contemporary Challenges, Duda J., Skalna I., (eds.), AGH, Kraków 2019, chapter 11, s. 91-100.
 8. Competitiveness of EU Diary Industry in the Global Market after the Abolition of Milk Quotas, współautor P. Chojnacki, [w:] Innovation Management and Education Excellence through Vision 2020, Vols I-VIII: Proceedings of the 31st International Business Information Management Association Conference, Milan, Italy, 25-26 April 2018, s. 2778-2788 (Web of Sciences i Scopus).
 9. Effectiveness of Functioning and Market Value of Listed Companies in the Sector of Meat Industry, współautor P. Chojnacki,  [w:] Innovation Management and Education Excellence through Vision 2020, Vols I-VIII: Proceedings of the 31st International Business Information Management Association Conference, Milan, Italy, 25-26 April 2018, s. 6197-6205(Web of Sciences i Scopus).
 10. Capital Concentration of the Polish Sugar Industry as a Response to Changes in the International Environment, [w:] Innovation Management and Education Excellence through Vision 2020, Vols I-VIII: Proceedings of the 32nd International Business Information Management Association Conference, Seville, Spain, 15-16 November 2018, s. 988-994 (Web of Sciences i Scopus).
 11. Przygotowanie polskiego cukrownictwa do pełnej liberalizacji rynku cukru, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 50/2 2017, s. 35-45.

Ogłoszenia