Kompendium terminów z zakresu rachunkowości po polsku i angielsku

Kompendium terminów z zakresu rachunkowości po polsku i angielsku obejmuje definicje i zwroty stosowane w księgowości, sprawozdaniach finansowych rachunkowości finansowej i zarządczej, prasie finansowej oraz codziennej komunikacji pomiędzy profesjonalistami finansów.

 


related