Przedmioty i prowadzący

W programie studiów są trzy grupy przedmiotów:

1)   przedmioty dla wszystkich studentów, kształtujące wiedzę i sylwetkę współczesnego człowieka i ekonomisty,

2)   przedmioty wybierane przez studentów, zgodnie z ich zainteresowaniami i potrzebami,

3)   przedmioty praktyczne, dostarczające praktycznych umiejętności, z reguły prowadzone przez praktyków: warsztaty, praktyki studenckie, wizyty studialne, zajęcia terenowe.

Szczegółowy program studiów znajduje się:

- dla studiów stacjonarnych tutaj ,

- dla studiów niestacjonarnych tutaj

Prowadzący zajęcia

Pracownicy Wydziału Ekonomicznego UMCS (m.in.):

  1. Prof. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek,
  2. Dr hab. Radosław Mącik, prof. UMCS,
  3. Dr hab. Anna Rakowska, prof. UMCS,
  4. Dr hab. Agnieszka Karman, prof. UMCS,
  5. Dr hab. Iwona Mendryk,
  6. Dr Bartłomiej Twarowski,
  7. Dr Przemysław Bryłowski.

Wykładowcy zaproszeni spoza Uniwersytetu do prowadzenia zajęć to z reguły menedżerowie z przedsiębiorstw, specjalizujący się w zagadnieniach związanych z ochroną środowiska oraz osoby zajmujące stanowiska kierownicze w wyspecjalizowanych instytucjach zajmujących się np. zarządzaniem kryzysowym, ochroną wód czy lasów.