Przedmioty i specjalności

Wybrane przedmioty obowiązkowe

 • Mikroekonomia II
 • Współczesne tendencje w logistyce międzynarodowej
 • Makroekonomia II
 • Międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowe
 • Ekonomia międzynarodowa
 • Konkurencyjność i innowacyjność międzynarodowa
 • Finanse międzynarodowe II
 • Międzynarodowy rynek pieniężno-kapitałowy

 • Metody ilościowe w ekonomii
 • Bankowość międzynarodowa i formy rozliczeń
 • Prawo międzynarodowe
 • Ubezpieczenia w biznesie międzynarodowym
 • Historia myśli ekonomicznej
 • Międzynarodowa polityka ekonomiczna

 

Absolwent kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze II o specjalności Finanse międzynarodowe nabędzie wiedzę związaną z funkcjonowaniem międzynarodowego rynku finansowego, w tym międzynarodowego rynku walutowego, wiedzę z zakresu finansów Unii Europejskiej oraz funkcjonowania i roli strefy euro w gospodarce globalnej, a także nabędzie umiejętności analizy międzynarodowych rynków finansowych. Uzupełnieniem będą współcześnie rozwijane zagadnienia związane z wykorzystaniem technologii finansowych (FinTech). Zdobyta na tej specjalności wiedza pozwoli na podejmowanie zatrudnienia w różnorodnych podmiotach zorientowanych na działalność w sferze finansowej.

Przedmioty specjalnościowe:

Międzynarodowy rynek walutowy

Międzynarodowe organizacje finansowe

Finanse Unii Europejskiej

Rola strefy euro w gospodarce UE i w skali globalnej

Technologie finansowe (Fin Tech)

Ryzyko finansowe na rynku międzynarodowym

Analiza międzynarodowych rynków finansowych

 

Absolwent kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze II o specjalności Międzynarodowa ekonomia menedżerska nabędzie wiedzę i umiejętności analityczne związane z podejmowaniem optymalnych decyzji przez podmioty gospodarcze na rynkach międzynarodowych przy uwzględnieniu uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych. Absolwent pozna praktyczne zagadnienia związane z działalnością przedsiębiorstw, zasady wyboru strategii cenowych i produktowych, sposoby finansowania działalności gospodarczej, mechanizmy internacjonalizacji innowacji, narzędzia do analiz i prognozowania trendów gospodarczych oraz metody wyceny wartości przedsiębiorstw międzynarodowych.

Przedmioty specjalnościowe:

Globalne trendy konsumenckie

Polityka cenowa przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych

Znakowanie produktów na rynku globalnym

Internacjonalizacja innowacji

Finansowanie przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych

Analiza atrakcyjności rynków międzynarodowych

Prognozowanie i symulacje megatrendów gospodarczych

Globalne biznesy rodzinne

Problemy wyceny wartości przedsiębiorstw międzynarodowych

 

Absolwent kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze II o specjalności Enterprises in the Global Market nabędzie fachową wiedzę związaną z przygotowaniem, realizacją i rozliczeniem procesu transakcyjnego w handlu zagranicznym. Ponadto, w programie ujęte zostały praktyczne aspekty funkcjonowania umiędzynarodawiających się przedsiębiorstw związane z m. in. z organizacją operacji logistycznych, przygotowaniem międzynarodowych strategii biznesowych czy technologii informacyjno-komunikacyjnych związanych z globalnymi łańcuchami dostaw. Wysokie zdolności językowe po ukończeniu specjalności anglojęzycznej wraz ze specjalistyczną wiedzą, będą dawać absolwentowi szanse na zatrudnienie nie tylko w przedsiębiorstwach krajowych operujących w dziedzinie handlu zagranicznego, ale również w przedsiębiorstwach zagranicznych, w których język angielski jest językiem korporacyjnym.

Przedmioty specjalnościowe:

Fundamentals of logistics and supply chain management

International marketing

Negotiations and communication in an intercultural environment

Risk in international business

International commercial rules

International business strategies

Customs and legal aspects of international business activity

Financing and payment instruments in international business

Purchasing and procurement in international business

IT technologies in global supply chains