Wykaz licencjonowanych baz danych:

Wyszukiwarka naukowa PRIMO

równoczesne przeszukiwanie:

  • katalogu komputerowego
  • Biblioteki Cyfrowej UMCS i innych bibliotek cyfrowych
  • licencjonowanych zasobów cyfrowych zakupionych przez UMCS (elektronicznych książek i czasopism, bibliograficznych, faktograficznych
    i pełnotekstowych baz danych)
  • zasobów dostępnych w modelu Open Access.

 

źródła

pełnotekstowe

wymagają logowania  gdy korzysta się z wyszukiwarki spoza sieci UMCS

 

Licencjonowany zasób cyfrowy dla:
Wydziału Ekonomicznego

Academic Search Complete

multidyscyplinarna, pełno tekstowo-bibliograficzna baza dostępna w ramach serwisu EBSCO.

pb

wymóg logowania poza siecią UMCS

Business Source Complete

ekonomiczna pełnotekstowa baza bibliograficzna dostępna w ramach serwisu EBSCOhost Web.

pb

wymóg logowania poza siecią UMCS

Cambridge Journals

dostęp pełnotekstowy do 264 tytułów czasopism wydawanych przez  Cambridge University Press

pb

wymóg logowania poza siecią UMCS

e-czasopisma naukowe UMCS

platforma e-czasopism naukowych, wydawanych przez Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

pb

on-line

eJournals

portal oferuje 45 periodyków i czasopism wydawanych elektronicznie we współpracy z różnymi ośrodkami naukowymi w całej Polsce (Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Gdański – Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Politechnika Krakowska, Sekcja Psychologii Rozwojowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Stowarzyszenie Germanistów Polskich, Kolegium Nauczycielskie w Bielsku-Białej).

pb

wymóg logowania poza siecią UMCS

EMIS

Baza wyłącznie ekonomiczna

udostępnia informacje ekonomiczne, finansowe i polityczne dotyczące Polski, Europy i Świata. Uwaga! - po prawej stronie ekranu w "EMIS Login" należy wybrać Polskę - wówczas wejdzie się do zawartości bazy.

pb

wymóg logowania poza siecią UMCS

Gazeta Wyborcza - Archiwum

archiwum zawiera artykuły o różnej tematyce, między innymi gospodarczej (giełda, finanse, telekomunikacja, technologia) politycznej, społecznej i kulturalnej. Ze względu na bogaty zasób tekstów, ich szerokie spektrum oraz stałą aktualizację, dostęp do Archiwum pozwala śledzić zmiany sytuacji gospodarczej, politycznej i społecznej w Polsce i na świecie. Dostęp za pomocą hasła.

pb

wymóg logowania poza siecią UMCS

ibuk.pl

dostęp do 1489 książek elektronicznych w języku polskim z zakresu humanistyki, prawa, ekonomii, nauk społecznych, matematyczno-przyrodniczych i informatyki. Każdy tytuł może być czytany jednocześnie przez pięć osób, a w przypadku 28 najczęściej wykorzystywanych tytułów - przez dziesięciu użytkowników.

pb

wymóg logowania poza siecią UMCS

MasterFILE Premier

multidyscyplinarna, pełnotekstowa baza bibliograficzna dostępna w ramach serwisu EBSCOhost Web.

pb

wymóg logowania poza siecią UMCS

Newspaper Source

baza pełnotekstowa artykułów z codziennej prasy amerykańskiej i światowej dostępna w ramach serwisu EBSCOhost Web.

pb

wymóg logowania poza siecią UMCS

 

Notoria On-line

 

serwis Notoria On-Line zawiera zaktualizowany, ujednolicony format sprawozdań finansowych dla wszystkich spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie – raportujących zarówno zgodnie z polskimi, jak i międzynarodowymi standardami rachunkowości. pb wymóg logowania poza siecią UMCS

OECDiLibrary

Baza wyłącznie ekonomiczna

biblioteka online oferująca dostęp do wszystkich elektronicznych publikacji (książek, baz danych, periodyków) OECD (Organisation for Economical Co-operation and Development - Organizacja Wspólnoty Gospodarczej i Rozwoju). Język bazy: angielski, francuski.

pb

wymóg logowania poza siecią UMCS

Oxford Journals

dostęp pełnotekstowy do kolekcji czasopism wydawanych przez  Oxford University Press 

pb

wymóg logowania poza siecią UMCS

Passport

Baza wyłącznie ekonomiczna

to światowa baza danych statystycznych i marketingowych dostarczająca biznesowej i statystycznej informacji o krajach, rynkach, firmach i konsumentach. Zawiera dane o ponad 330 produktach rynkowych z 52 krajów, analizy trendów w wydatkach konsumentów, pełne teksty ponad 4500 raportów rynkowych, jak również informacje o ponad 3000 firm produkujących dobra konsumpcyjne wraz z danymi o udziałach w rynku najważniejszych marek.

pb

wymóg logowania poza siecią UMCS

Rzeczpospolita - Archiwum

archiwum zawiera artykuły o różnej tematyce, między innymi gospodarczej (giełda, finanse, telekomunikacja, technologia) politycznej, społecznej i kulturalnej.

pb

wymóg logowania poza siecią UMCS

Science Direct

czasopisma elektroniczne Elsevier dostępne z serwera wydawcy. Dostęp pełnotekstowy tylko do tych tytułów, które występują w ogólnokrajowej licencji akademickiej prowadzonej przez ICM.

pb

wymóg logowania poza siecią UMCS

SCOPUS

interdyscyplinarna baza abstraktów i cytowań z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, technicznych i medycznych, społeczno-humanistycznych - dostęp do pełnych tekstów w ramach licencji UMCS.

pb

wymóg logowania poza siecią UMCS

SpringerLink

czasopisma elektroniczne SpringerLink dostępne z serwera wydawcy. Dostęp pełnotekstowy tylko do tych tytułów, które występują w ogólnokrajowej licencji akademicka prowadzonej przez ICM.

pb

wymóg logowania poza siecią UMCS

Web of Science (Web of Knowledge)

bibliograficzno-pełnotekstowa baza rejestrująca informacje o cyt owalności literatury naukowej

pb

wymóg logowania poza siecią UMCS

Wiley Online Library

 

kolekcja pełnotekstowych czasopism wydawnictwa Wiley z zakresu: Science, Technology and Medicine oraz Humanities and Social Science.

pb

wymóg logowania poza siecią UMCS

Taylor & Francis Online

 

Taylor & Francis Online - platforma czasopism elektronicznych wydawanych przez grupę wydawniczą Taylor and Francis. Dostęp do e-źródeł z większości dyscyplin naukowych.  pb wymóg logowania poza siecią UMCS


Legenda:
pb- baza pełno tekstowo-bibliograficzna
b - baza bibliograficzna

Pracownicy i studenci UMCS mają dostęp do licencjonowanych zasobów elektronicznych z dowolnych komputerów poza siecią UMCS. Warunkiem połączenia jest posiadanie ważnego konta bibliotecznego. Przy logowaniu należy wpisać nr karty bibliotecznej oraz hasło (zwykle jest to PESEL). Połączenie z sieci UMCS nie wymaga logowania!

Jeśli chcesz uzyskać dostęp do zasobów elektronicznych przejdź do strony:

http://www.umcs.pl/pl/zasoby-elektroniczne.htm