Moduł 1: dr Anna Kasprzak Czelej, pracownik naukowo-dydaktyczny Zakładu Rynków Finansowych UMCS w Lublinie

Moduł 2: Dominik Łyżwa, Doradca inwestycyjny w Forum TFI SA

Moduł 3: dr hab. Mariusz Kicia, Prezes Zarządu Account Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o., niezależny ekspert i komentator wydarzeń ekonomicznych dla mediów, pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Bankowości UMCS w Lublinie

Moduł 4: dr Jacek Czarecki, biegły sądowy z zakresu m.in. bankowości, rachunkowości i finansów, analizy ekonomicznej przedsiębiorstw; wyceny spółek, udziałów i akcji.

Moduł 5: dr Roman Asyngier, inwestor giełdowy, biegły sądowy w zakresie "Giełda i obrót instrumentami finansowymi", niezależny komentator wydarzeń ekonomicznych dla mediów, pracownik naukowo-dydaktyczny Zakładu Rynków Finansowych UMCS w Lublinie