Kwalifikacja CGMA oferowana przez CIMA (The Chartered Institute of Management Accountants)

Treści kształcenia realizowane na kierunku Finanse i Rachunkowość, na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej są zgodne z wymaganiami AICPA & CIMA i pozwalają studentom zarówno studiów licencjackich, jak i magisterskich, stacjonarnych i niestacjonarnych uzyskać certyfikat tej międzynarodowej organizacji.

Association of International Certified Professional Accountants®, reprezentujące AICPA® & CIMA®, działa na rzecz globalnej profesji finansowej w imieniu 698 000 członków i studentów American Institute of CPAs® (AICPA) i The Chartered Institute of Management Accountants® (CIMA) ze 188 krajów i terytoriów. Jest światowym liderem w dziedzinie rachunkowości publicznej i zarządczej.

Założony w 1919 r. The Chartered Institute of Management Accountants® (CIMA®) jest czołową i jednocześnie największą światową organizacją zrzeszającą specjalistów z dziedziny rachunkowości zarządczej.

Specjaliści z dyplomem CGMA oferowanym przez CIMA pracują w samym sercu biznesu. AICPA & CIMA ściśle współpracuje z pracodawcami, nieustannie aktualizując swój program nauczania, dzięki czemu pozostaje pierwszym wyborem przy rekrutacji liderów biznesu z wykształceniem w dziedzinie finansów.

Zapraszamy do zapoznania się ze stroną internetową AICPA & CIMA.

 

Korzyści z programu CGMA na Uczelni

  1. Zyskaj przewagę już podczas studiów.
  2. Zdobądź potwierdzenie najwyższych kompetencji z biznesu i finansów.
  3. Dołącz do społeczności 698 000 profesjonalistów z finansów i poszerzaj sieć wpływowych kontaktów.
  4. Zarabiaj więcej – dyplom CGMA może oznaczać wzrost zarobków nawet o 86%.
  5. Wejdź na ścieżkę międzynarodowego sukcesu z tytułem CGMA.

Struktura programu

Program CGMA jest realizowany na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w ramach kierunku Finanse i Rachunkowość. Studenci, którzy ukończą wszystkie wymagane przedmioty są zwolnieni z niektórych egzaminów CGMA, a po zdaniu zewnętrznego egzaminu końcowego mogą zdobyć dyplom CGMA na dwóch poziomach:

Poziom Certyfikatu – zapewnia wiedzę o prowadzeniu przedsiębiorstwa nie tylko w sferze rachunkowości finansowej, lecz także w kwestiach zależności pomiędzy poszczególnymi obszarami rachunkowości a potrzebami współczesnej działalności gospodarczej. Po zaliczeniu tego poziomu student otrzymuje certyfikat CGMA Certificate in Business Accounting i może posługiwać się tytułem „CGMA Cert BA”.

Poziom Operacyjny – obejmuje zagadnienia związane ze sporządzaniem sprawozdań finansowych, przygotowywaniem informacji istotnych dla rachunkowości zarządczej, a także korzystaniem z odpowiednich narzędzi decyzyjnych z wykorzystaniem szerokiej wiedzy na temat funkcjonowania przedsiębiorstwa. Po zaliczeniu tego poziomu student otrzymuje dyplom CIMA Diploma in Management Accounting i może posługiwać się tytułem „CIMA Dip MA”.

Program CGMA na Uczelni pozwala na zdobycie kwalifikacji CGMA w trakcie studiów – niezależnie od tego czy studiujesz stacjonarnie, czy też zaocznie.

Studia licencjackie – dołącz do Programu od trzeciego semestru studiów. Po zaliczeniu wszystkich wymaganych przedmiotów na uczelni zostaniesz zwolniony z trzech egzaminów CGMA – konieczne będzie zdanie tylko jednego egzaminu zewnętrznego CGMA – BA2 – Fundamentals of Management Accounting. Jest to dwugodzinny test komputerowy, który dostępny jest na żądanie przez cały rok. Wraz z dyplomem studiów I stopnia student otrzymuje certyfikat CGMA Certificate in Business Accounting i może posługiwać się tytułem „CGMA Cert BA”.

Studia magisterskie – dołącz do Programu na pierwszym semestrze studiów. Po zaliczeniu wszystkich wymaganych przedmiotów na uczelni zostaniesz zwolniony z trzech egzaminów CGMA. Aby zaliczyć poziom operacyjny, konieczne będzie zdanie jedynie egzaminu zewnętrznego - Operational Case Study. Jest to trzygodzinny egzamin oparty na studium przypadku, organizowany cztery razy w roku (luty, maj, sierpień, listopad). Wraz z dyplomem studiów II stopnia student otrzymuje dyplom CIMA Diploma in Management Accounting i może posługiwać się tytułem „CIMA Dip MA”.

Rekrutacja do programu

Rekrutacja do Programu CGMA na Uczelni odbywa się w październiku.

Wejdź na drogę do sukcesu w kilku prostych krokach:

  1. Załóż i aktywuj swoje konto na stronie.
  2. Uzupełnij formularz zgłoszeniowy i dołącz wymagane dokumenty.
  3. Poczekaj na pozytywną weryfikację wniosku przez Koordynatora na Uczelni i AICPA & CIMA.
  4. Zapoznaj się z dalszymi instrukcjami dotyczącymi rejestracji w AICPA & CIMA i uiszczenia opłaty członkowskiej obejmującej rejestrację w wysokości GBP 95 i podejście do egzaminu CGMA.

Opłaty

Udział w Programie CGMA wiąże się z opłatą rejestracyjną, kosztem rocznej subskrypcji oraz opłatami za egzaminy zewnętrzne.

Opłaty związane z udziałem w Programie

Wydziałowy koordynator programu

Dr hab. Elżbieta Bukalska prof. UMCS

Najczęściej zadawane pytania

FAQ – najczęściej zadawane pytania (aktualizacja wkrótce)

Więcej informacji

Regulamin programu CGMA na Uczelni

Warunki realizacji programu CGMA na UMCS w roku akademickim 2023/24

Broszura informacyjna

 

Kontakt CIMA Poland:
poland@aicpa-cima.com
+48 22 222 19 90
Skylight Building, Złota 59, 11 piętro, 00-120 Warszawa
https://www.aicpa-cima.com/