Kompendium terminów z zakresu bankowości po polsku i angielsku

Kompendium terminów z zakresu bankowości po polsku i angielsku obejmuje definicje i zwroty z zakresu bankowości komercyjnej i inwestycyjnej, stosowane w instytucjach finansowych, w relacjach pomiędzy kredytobiorcami i kredytodawcami, w prasie finansowej oraz codziennej komunikacji pomiędzy profesjonalistami finansów. 


related