Informacje o kierunku

Z Wydziałem Ekonomicznym UMCS jest to teraz możliwe – dzięki studiom stacjonarnym i niestacjonarnym I stopnia.

Jakim kierunkiem jest EKOBIZNES?

PRZYSZŁOŚCIOWYM

 • Musimy chronić naszą planetę i jej naturalne zasoby z myślą o nas samych i przyszłych pokoleniach. Jest to wyraz naszej odpowiedzialności i przejaw instynktu samozachowawczego.
 • Coraz bardziej restrykcyjne przepisy prawa unijnego i krajowego wymuszają na przedsiębiorcach prowadzenie biznesu w sposób zrównoważony. Oznacza to konieczność osiągania zysków w sposób nieuciążliwy dla otoczenia.
 •  Przedsiębiorcy potrzebują i będą potrzebować w jeszcze większym stopniu specjalistów, którzy umożliwią im prowadzenie biznesu zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju.
 • Instytucje publiczne także będą potrzebowały takich specjalistów, na przykład po to, by sprawować nadzór nad zrównoważonym funkcjonowaniem przedsiębiorstw.
 • EKOBIZNES jest kierunkiem, na którym zdobędziesz kompetencje niezbędne do tego, aby podjąć pracę, zarówno w przedsiębiorstwach, jak i w instytucjach publicznych.
 • Będziesz także gotów do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w obszarze tzw. „zielonej” gospodarki, ukierunkowanej np. na odnawialne źródła energii, elektromobilność, czy ekobudownictwo.
 • EKOBIZNES jest kierunkiem unikalnym w skali kraju i jedynym w Lublinie. Pozwoli uzyskać kompetencje, dzięki którym Twoja konkurencyjność na rynku pracy będzie wysoka.

PRAKTYCZNYM

 • „Powiedz mi a zapomnę, pokaż mi a zapamiętam, pozwól mi zrobić a zrozumiem”. Te słowa Konfucjusza stały się inspiracją dla twórców kierunku. Kształcenie na nim odbywa się w myśl zasady learning by doing, bo to przede wszystkim poprzez działanie i zdobywanie doświadczeń w praktyce, człowiek uzyskuje przydatne kompetencje.
 • Zajęcia praktyczne obejmują ponad 60% godzin dydaktycznych. Wśród nich znajdują się m.in. symulacje biznesowe, wizyty studyjne w przedsiębiorstwach, realizacja projektów doradczych, praktyki zawodowe, czy zajęcia terenowe. Oferta jest więc zróżnicowana.
 • Zajęcia są prowadzone przez doświadczonych praktyków biznesu.

ZRÓWNOWAŻONYM

Proces kształcenia zapewnia unikalną kombinację:

 • nowoczesnej, interdyscyplinarnej wiedzy,
 • praktyki,
 • relacji z pracodawcami,
 • aktywności studenckich, podejmowanych m.in. w kołach naukowych lub podczas wyjazdów zagranicznych.

DAJĄCYM WSPARCIE NA RYNKU PRACY

Twórcy kierunku zapewniają:

 • miejsce praktyk dla wszystkich studiujących,
 • pomoc w znalezieniu pracy, zgodnej z profilem kształcenia.

Jeśli szukasz pomysłu na siebie, postaw na EKOBIZNES i zarabiaj „czyste pieniądze

Aplikuj już teraz

Liczba miejsc ograniczona!!!