IV Lectures in Cognitive Semiotics ’17

Tegoroczne wykłady z semiotyki kognitywnej odbędą się w dniach 1-2 czerwca według harmonogramu:

  • 10:00-12:00 wykład I (prof. J. Zlatev)
  • 13:00-15:00 wykład II (prof. G. Sonesson) 
  • 15:30-17:30 wykład III: (prof. Sonesson&Zlatev) – metodologia badań i praca nad projektami

Wszystkie wykłady będą się odbywać w sali nr 4 (sala obrad Rady WFiS), Wydział Filozofii i Socjologii, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4.

Do udziału w wykładach zapraszamy wszystkich zainteresowanych problematyką znaczenia, umysłu i komunikacji w perspektywie teoretycznej i empirycznej.

Więcej informacji: http://kognitywistyka.umcs.lublin.pl/co-nowego

    Aktualności

    Data dodania
    31 maja 2017