Wyniki konkursu grantowego Biura Promocji UMCS 2018/2019

Wyniki konkursu grantowego dla organizacji studenckich na realizację projektów dla partnerskich szkół ponadgimnazjalnych w roku akademickim 2018/2019

Celem Konkursu było wyłonienie najciekawszych projektów o charakterze edukacyjnym oraz promocyjnym, skierowanych do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, realizowanych przez Organizacje Studenckie w ramach obchodów 75-lecia UMCS i tematycznie związane z historią Uniwersytetu, życiem i działalnością Patronki Uczelni.

Wszystkie złożone wnioski zostały ocenione według następujących kryteriów:

a) realizacja zamierzonych celów (0-25 pkt)
b) atrakcyjność projektu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych (0-25 pkt)
c) zasięg promocji UMCS (0-25 pkt)
d) innowacyjność i kreatywność projektu (0-25 pkt)

Komisja Konkursowa, w wyniku przeprowadzonego głosowania, postanowiła przyznać środki na realizację 18 projektów. Wykaz wniosków, które otrzymały dofinansowanie jest dostępny do pobrania w załączniku.

Organizacje studenckie, które otrzymały dofinansowanie, są zobowiązane do złożenia sprawozdania z wykorzystania środków do 18 stycznia 2019 r. – w przypadku realizacji projektu do dnia 31 grudnia 2018 r. oraz do 14 czerwca 2019 r. – w przypadku realizacji projektu od 1 stycznia do 31 maja 2019 r.

Sprawozdanie należy złożyć w formie papierowej do Biura Promocji UMCS (pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, XIV piętro, pokój 1403, godz. 7:15-15:15) oraz w formie elektronicznej na adres e-mail: promocja@umcs.pl. Sprawozdanie w formie elektronicznej powinno zawierać szczegółowe informacje, dotyczące terminów i miejsc poszczególnych realizacji wraz z załącznikami. Załącznikiem powinny być zdjęcia, ulotki, plakaty, artykuły lub inne materiały, nawiązujące do zrealizowanego projektu.

W przypadku organizacji, które otrzymały dofinansowanie, ale nie skorzystały ze środków grantowych, konieczne jest przedstawienie sprawozdania ze wskazaniem powodu niezrealizowania projektu.

Wszystkie dokumenty związane z konkursem dostępne są na stronie:

Granty Biura Promocji>>

Kontakt:
dr Monika Baczewska-Ciupak
e-mail: m.baczewska-ciupak@poczta.umcs.lublin.pl
tel. 81 537 28 84

    Aktualności

    Data dodania
    19 listopada 2018