Granty Biura Promocji

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że dostępne są już wyniki konkursu grantowego dla organizacji studenckich na realizację projektów dla Szkół Partnerskich UMCS w roku akademickim 2019/2020.

Celem Konkursu było wyłonienie najciekawszych projektów o charakterze edukacyjnym oraz promocyjnym, skierowanych do uczniów szkół ponadpodstawowych, które podpisały umowę o współpracy z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej.

Wszystkie złożone wnioski zostały ocenione według następujących kryteriów:

  • realizacja zamierzonych celów (0-25 pkt),
  • atrakcyjność projektu dla uczniów szkół ponadpodstawowych (0-25 pkt),
  • zasięg promocji UMCS (0-25 pkt),
  • innowacyjność i kreatywność projektu (0-25 pkt).

Komisja Konkursowa, w wyniku przeprowadzonego głosowania, postanowiła przyznać środki na realizację 19 projektów. Wykaz wniosków, które otrzymały dofinansowanie jest dostępny do pobrania w załączniku.

Organizacje studenckie, które otrzymały dofinansowanie, są zobowiązane do złożenia sprawozdania z wykorzystania środków do 31 stycznia 2020 r. – w przypadku realizacji projektu do dnia 31 grudnia 2019 r. oraz do 31 lipca 2020 r. – w przypadku realizacji projektu od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 r.

Sprawozdanie z wykorzystania środków należy złożyć w formie papierowej w Biurze Promocji UMCS do dr Moniki Baczewskiej-Ciupak: DS. „Femina”, ul. Mariana Langiewicza 20, p. 11 oraz w formie elektronicznej na adres e-mail: promocja@umcs.pl.

Sprawozdanie w formie elektronicznej powinno zawierać szczegółowe informacje, dotyczące terminów i miejsc poszczególnych realizacji wraz z załącznikami. Załącznikiem powinny być zdjęcia, ulotki, plakaty, artykuły lub inne materiały, nawiązujące do zrealizowanego projektu.

W przypadku organizacji, które otrzymały dofinansowanie, ale nie skorzystały ze środków grantowych, konieczne jest przedstawienie sprawozdania ze wskazaniem powodu niezrealizowania projektu.

Wszystkie dokumenty związane z konkursem dostępne są w załącznikach.

Laureatom gratulujemy otrzymania grantu i życzymy powodzenia w realizacji projektów.

Kontakt:

dr Monika Baczewska-Ciupak
e-mail: m.baczewska-ciupak@poczta.umcs.lublin.pl
tel. 81 537-28-84