Granty Biura Promocji

 

O KONKURSIE

Celem Konkursu Grantowego jest wyłonienie najciekawszych projektów o charakterze edukacyjnym oraz promocyjnym, skierowanych do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, realizowanych przez organizacje studenckie. Tegoroczna edycja Konkursu Grantowego skierowana jest do uczniów Szkół Partnerskich UMCS.

Pula środków finansowych przeznaczonych na Konkurs Grantowy wynosi aż 30 tys. zł!

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami, zawartymi w regulaminie konkursu oraz wnioskiem o dofinansowanie, dostępnym w załączniku.

WNIOSKI

Przed wypełnieniem wniosku prosimy o zapoznanie się z regulaminem konkursu, znajdującym się w załączniku.

Termin składania wniosków upływa 15 listopada 2017 r.

Wypełniony wniosek należy złożyć w Biurze Promocji UMCS (pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, dawna Księgarnia Uniwersytecka).

WYNIKI

Wyniki Konkursu Grantowego


SPRAWOZDANIA

Sprawozdanie z wykorzystania środków grantowych należy złożyć do 16.01.2018 r. (w przypadku projektów realizowanych do 31.12.2017 r.) lub do 12.06.2018 r. (w przypadku realizacji projektu od 01.01.2018 r. do 31.05.2018 r.):

  • w formie papierowej do Biura Promocji UMCS (pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, XIII piętro, pokój 1305, godz. 7:15 - 15:15)

    ORAZ

  • w formie elektronicznej na adres e-mail: promocja@umcs.pl. Sprawozdanie w formie elektronicznej powinno zawierać szczegółowe informacje, dotyczące terminów i miejsc poszczególnych realizacji wraz z załącznikami. Załącznikiem powinny być zdjęcia, ulotki, plakaty, artykuły lub inne materiały, nawiązujące do zrealizowanego projektu.

W przypadku organizacji, które otrzymały dofinansowanie, ale nie skorzystały ze środków grantowych, konieczne jest przedstawienie sprawozdania ze wskazaniem powodu niezrealizowania projektu.

KONTAKT

W przypadku pytań prosimy o kontakt:

Beata Wielowińska-Pawlak:
beata.pawlak@umcs.pl

Biuro Promocji UMCS - pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5 (XIII piętro, pokój 1305)
tel. (81) 537 57 64