Granty Biura Promocji

 

O konkursie

Celem Konkursu Grantowego jest wyłonienie najciekawszych projektów o charakterze edukacyjnym oraz promocyjnym, skierowanych do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, realizowanych przez organizacje studenckie. Tegoroczna edycja Konkursu Grantowego skierowana jest do uczniów Szkół Partnerskich UMCS i tematycznie dotyczy obchodów 75-lecia UMCS - historii Uniwersytetu oraz życia i działalności Patronki, Marii Curie-Skłodowskiej.

Pula środków finansowych przeznaczonych na Konkurs Grantowy wynosi aż 30 tys. zł!

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami, zawartymi w regulaminie konkursu oraz wnioskiem o dofinansowanie, dostępnym w załączniku.

Wnioski

Przed wypełnieniem wniosku prosimy o zapoznanie się z regulaminem konkursu, znajdującym się w załączniku.

Termin składania wniosków upływa 9 listopada 2018 r.

Wypełniony wniosek należy złożyć w Biurze Promocji UMCS (pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, Rektorat, XIV piętro, p. 1403).

Sprawozdania

Sprawozdanie z wykorzystania środków grantowych należy złożyć do 18.01.2019 r. (w przypadku projektów realizowanych do 31.12.2018 r.) lub do 14.06.2019 r. (w przypadku realizacji projektu od 01.01.2019 r. do 31.05.2019 r.):

  • w formie papierowej do Biura Promocji UMCS (pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, XIV piętro, pokój 1403, godz. 7:15 - 15:15)

    oraz
  • w formie elektronicznej na adres e-mail: promocja@umcs.pl. Sprawozdanie w formie elektronicznej powinno zawierać szczegółowe informacje, dotyczące terminów i miejsc poszczególnych realizacji wraz z załącznikami. Załącznikiem powinny być zdjęcia, ulotki, plakaty, artykuły lub inne materiały, nawiązujące do zrealizowanego projektu.

W przypadku organizacji, które otrzymały dofinansowanie, ale nie skorzystały ze środków grantowych, konieczne jest przedstawienie sprawozdania ze wskazaniem powodu niezrealizowania projektu.

Kontakt

W przypadku pytań prosimy o kontakt:

dr Monika Baczewska-Ciupak
m.baczewska-ciupak@poczta.umcs.lublin.pl
tel. 81 537 28 84