Wysokość opłat za studia dla studentów -cudzoziemców odbywających studia wyższe w roku akademickim 2022/23, którzy rozpoczęli kształcenie w roku akademickim 2018/19 i wcześniej