Wysokość opłat za studia dla studentów-cudzoziemców i doktorantów cudzoziemców w roku akademickim 2020/21, którzy rozpoczęli kształcenie w roku akademickim 2018/19 i wcześniej