WYDZIAŁ FILOZOFII I SOCJOLOGII

Kontakt

pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4 20-031 Lublin Dziekanat: tel: 81 537 54 79 fax: 81 537 54 80

Strona WWW

wfis.umcs.lublin.pl

Opis

Pracownicy

W jednostkach podrzędnych

Jednostki podrzędne