Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Anna Witeska-Młynarczyk

dr hab. Anna Witeska-Młynarczyk
Stanowisko
adiunkt ze stopniem naukowym dr hab.
Jednostki
KATEDRA SPOŁECZNYCH PROBLEMÓW ZDROWOTNOŚCI
Telefon
81 537 28 34
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
https://orcid.org/0000000163008083
Konsultacje

Wtorek 11:20-14:20


Pokój 336 (możliwe umówienie spotkania online). 


 

O sobie

Obszary zainteresowań:

Antropologia społeczna i etnografia

Studia nad dzieciństwem, metody badań z dziećmi

Metody badań etnograficznych (w tym metody eksperymentalne - w szczególności autoetnografia)

Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży

Psychiatryzacja

Socjologia zdrowia (procesy diagnozy, ustanawianie i ucieleśnianie choroby)

Pamięć społeczna, polityki pamięci, przekaz międzypokoleniowy, materialność i formy upamiętniania

Pisanie kreatywne

Praktyki opieki

Mindfulness

 

Afiliacje:

Stowarzyszenia: European Association of Social Anthropologists, Polskie Towarzystwo Socjologiczne, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze

Grupy i zespoły badawcze: Interdyscyplinarny Zespół Badań nad Dzieciństwem, UW; Children, Youth and Health: European Research Network

Praca redakcyjna: zastępczyni redaktor naczelnej „Prace Etnologiczne” – seria wydawnicza Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego; Guest Associate Editor in Medical Sociology czasopismo „Frontiers”, temat „Psychiatrization of Society”

Granty badawcze:

“Adopcja jako proces, instytucja doświadczenie, perspektywa antropologiczna”, 3-letni projekt badawczy realizowany w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach programu grantowego OPUS; post-doc/wykonawca

„Dziecko z ADHD - etnografia zaburzenia z wykorzystaniem perspektywy childhood studies”, 3-letni projekt badawczy (2015-2018) w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach programu grantowego FUGA (2015/16/S/HS3/00150); kierownik grantu

The Wenner-Gren Foundation Dissertation Fieldwork Grant (2006-2007): Making Political Subjects in Post-Socialist Poland: Memory Workings among 'Veterans' and 'Victims of Oppression'; kierownik grantu


Działalność naukowa

Publikacje:

Maciejewska-Mroczek Ewa, Witeska-Młynarczyk Anna, 2023, „Powiedzenie, że jesteśmy troszkę inną rodziną, nie jest niczym złym. O procesach cywilizowania rodziny w kontekście adopcji w Polsce”, w: Z. Boni, M. Rakoczy (red.), Cywilizowanie dzieciństwa w perspektywie New Childhood Studies, Warszawa: Oficyna Naukowa [w przygotowaniu].

Witeska-Młynarczyk Anna, 2022,Potknięcie. Etnograficznie o psychiatryzacji dzieci i młodzieży w kontekście adopcji zamkniętej w Polsce”, Etnografia. Praktyki, teoria, doświadczenia 8/22 [w druku].

Witeska-Młynarczyk Anna, Maciejewska-Mroczek Ewa, Krawczak Anna (red.), 2022, Dzieci z nie-miejsc. Kiedy doświadczenie staje się opowieścią, Oficyna Naukowa.

Witeska-Młynarczyk Anna, 2022, „Kiedy doświadczenie opieki staje się opowieścią”, w: A. Witeska-Młynarczyk, E. Maciejewska-Mroczek, A. Krawczak (red.), 2022, Dzieci z nie-miejsc. Kiedy doświadczenie staje się opowieścią, Oficyna Naukowa.

Witeska-Młynarczyk Anna, 2022, „Praktyki opieki na pograniczu”, w: A. Witeska-Młynarczyk, E. Maciejewska-Mroczek, A. Krawczak (red.), 2022, Dzieci z nie-miejsc. Kiedy doświadczenie staje się opowieścią, Oficyna Naukowa.

Witeska-Młynarczyk Anna, 2022, “Psychiatrization of adoption practices in contemporary Poland”, Frontiers in Sociology, DOI: 10.3389/fsoc.2022.869593. Open Access: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fsoc.2022.869593/full

Maciejewska-Mroczek Ewa, Witeska-Młynarczyk Anna, 2021,  “Managing the Past in the Context of (Dis)Closed Adoption in Poland”, Revue des Sciences Sociales 66, str. 78-87. Open Access: https://journals.openedition.org/revss/7377?lang=en

Witeska-Młynarczyk Anna, 2020, “Can the Children Speak? Voice, Children and an ADHD Diagnosis in an Ethnographic Research”, Revue des Sciences Sociales 63, str. 46-57. Open Access: https://journals.openedition.org/revss/4902

Beeker Timo, Witeska-Młynarczyk Anna, Meerman Sanne, Mills China, 2020, “Psychiatrization of, with and by children: Drawing a complex picture”, Global Studies of Childhood 10(1), str. 12-25. Open Access: https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/2043610619890074

Witeska-Młynarczyk Anna, 2019, Dziecięce doświadczenia ADHD. Etnografia życia społecznego spornej jednostki diagnostycznej, t. 1, Oficyna Naukowa, Warszawa (publikacja wyróżniona przez sekcję antropologii społecznej PTS w konkursie na najlepsze badanie antropologiczne roku) 

Witeska-Młynarczyk Anna, 2019, Dziecięce doświadczenia ADHD. Etnografia spornej jednostki diagnostycznej. Książka dla dzieci, t. 2, Oficyna Naukowa, Warszawa (ss. 52).

Witeska-Młynarczyk Anna, 2019, “Neurotechnology goes to Polish school. An ethnographic story about scanning ADHD”, Etnologia Polonea 40, s. 67-90. Open Access: https://rcin.org.pl/dlibra/publication/116690/edition/98629?

Witeska-Młynarczyk Anna (red.), 2018, Antropologia psychiatrii dzieci i młodzieży. Wybór tekstów, Oficyna Naukowa, Warszawa (ss.361).

Witeska-Młynarczyk Anna, 2018, „Wyjątkowe dzieciństwa, wyjątkowa młodość. Antropologia psychiatrii dzieci i młodzieży”, w: Witeska-Młynarczyk A. (red.), Antropologia psychiatrii dzieci i młodzieży. Wybór tekstów, Oficyna Naukowa, Warszawa, s. 7-42.

 Witeska-Młynarczyk Anna, 2018, “Enacting ADHD diagnosis in the landscape of care in Poland”, w: Nissen N., Bech Risør M. (red.), Diagnostic fluidity. Working with Uncertainty and Mutability, URV Publications, Terragona, s. 55-82. Open Access: http://llibres.urv.cat/index.php/purv/catalog/book/296 

Witeska-Młynarczyk Anna, 2018, „Etyka dnia codziennego w badaniach etnograficznych z dziećmi z diagnozą ADHD. Opis warstwowy”, w: Radkowska-Walkowicz M., Reimann M. (red.), Dzieci i zdrowie. Wstęp do childhood studies, Oficyna Naukowa, Warszawa, s. 61-79.

Witeska-Młynarczyk Anna, 2017, „ADHD okiem antropolożki. O wiedzy autorytatywnej i sposobach zarządzania niepewnością w rodzinie”, w: Nowakowski M., Piątkowski W. (red.), Procesy medykalizacji we współczesnym społeczeństwie, , WydawnictwoUniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, s. 195-212.

Witeska-Młynarczyk Anna, 2017, “Competences as a form of situated practice. Ethnographic reflection on enacting ADHD in Poland”, Miscellanea Anthropologica et Sociologica 18 (3), str. 79–97.

Witeska-Młynarczyk Anna, 2014, Evoking Polish Memory: State, Self and the Communist Past in Transition, Peter Lang. Open Access: https://library.oapen.org/bitstream/id/5d5a99ed-3f92-4398-bab6-31fbd6077f9f/9783653032321.pdf

Witeska-Młynarczyk Anna, 2015, Empowering Files: Secret Police Records and Life Narratives of Former Political Prisoners of the Communist Time in Poland, w: Reclaiming the Personal: Oral History in Post-socialist Scholarship, red. Khanenko-Friesen N., Grinchenko G., Toronto University Press, Toronto, s. 41-57.

Witeska-Młynarczyk Anna, 2015, „O ambiwalencji i procesach strukturyzacji pamięci we współczesnej Polsce. Fragmenty etnografii”, Rocznik Antropologii Historii, t.  8, s. 109–137.

Witeska-Młynarczyk Anna, 2015, “Towards a just and equitable health care: Critical Medical Anthropology and its social agenda”, Annals of Agricultural and Environmental Medicine, t. 22, nr 2, s. 385-389.

Main Izabella, Witeska-Młynarczyk Anna, 2013, „Antropologia medyczna dzisiaj. Zarys problematyki i perspektywy teoretyczne”, Lud, t. 97, s. 87-110.

Main Izabella, Penkala-Gawęcka Danuta, Witeska-Młynarczyk Anna (red), 2012, Zdrowie, choroba, leczenie w perspektywie transdyscyplinarnej, Biblioteka Teglte, Poznań.

Penkala-Gawęcka Danuta, Main Izabella, Witeska-Młynarczyk Anna, 2012, „Wprowadzenie”, w: Penkala-Gawęcka D., Main I., Witeska-Młynarczyk A. (red.), W zdrowiu i w chorobie… Z badań antropologii medycznej i dyscyplin pokrewnych, Poznań: Komitet Nauk Etnologicznych PAN, Biblioteka Telgte Wydawnictwo, Poznań, s. 9-25.

Witeska-Młynarczyk Anna, 2012, „Ta wiedza jest zapisana w naszych ciałach” – analiza narracji o porodach domowych w Polsce, w: Penkala-Gawęcka D., Main I., Witeska-Młynarczyk A. (red.), Zdrowie, choroba, leczenie w perspektywie transdyscyplinarnej, Biblioteka Telgte, Poznań.

Witeska-Młynarczyk Anna, 2012, „Krajobraz powodzi. Refleksje o przestrzeni pamiętania”, w: Styk J.,Dziekanowska M. (red.), Pamięć jako kategoria rzeczywistości społecznej, Wydawnictwo UMCS, s. 187-200.

Witeska-Młynarczyk Anna, 2012, “Why and How to Include Anthropological Perspective into Multidisciplinary Research on Polish Health System”, Annals of Agricultural and Environmental Medicine, t. 19, nr 3, s. 497-501.

Witeska-Młynarczyk Anna, 2010, „Antropologia pamięci autobiograficznej „ofiar” i „oprawców” okresu komunizmu w kontekście polityki historycznej PiS”, Lud, t. 94, s.307-332.