Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Karolina Podgórska

Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

semestr letni 2018/2019:


poniedziałek 11.15-13.15


p.136

Adres

Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4
20-031 Lublin

O sobie

Jestem absolwentką stosunków międzynarodowych na Wydziale Politologii oraz socjologii na Wydziale Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. W 2011 r. uzyskałam stopień doktora nauk społecznych w zakresie nauk o polityce.
Przez wiele lat pracowałam w Uniwersyteckim Centrum Zdalnego Nauczania i Kursów Otwartych UMCS jako metodyk zdalnego nauczania. Współpracowałam też z Wydziałem Politologii UMCS, zaś od 2017 r. współpracuję z Ośrodkiem Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego.


Działalność naukowa

Publikacje:

 • Podgórska K., Trevena P. Polityka integracyjna: teoria i praktyka, [w:] "25 wykładów o migracjach", M. Lesińska, M. Okólski (red.), Warszawa 2018.
 • Podgórska K., Creating the Centre? Immigration Discourse in Poland and Its Effects, "Eurolimes", vol. 23-24, 2017.
 • Podgórska K., New tools for adaptation or rooting? Use of ICT by educational migrants (reconaissance research), [w:] "Migration and the Transmission of Cultural Patterns", red. J. Mucha, Kraków 2016.
 • Podgórska K., Jasińska M., Między oczekiwaniami a rzeczywistością. Umiejętności miękkie u osób wchodzących na rynek pracy, e-mentor, nr 5(62)/2015.
 • Podgórska K., Od subie do choisie. Polityka imigracyjna Francji w latach 2002-2011: uwarunkowania, założenia, realizacja, Toruń 2015.
 • Podgórska K., Dyskurs publiczny w imigracyjnej Francji. Uwarunkowania i praktyka społeczna, [w:] „Teoretyczne i praktyczne problemy kultury politycznej. Studia i szkice”, red. M. Banaś, Kraków 2013, s. 93-117.
 • Podgórska K., Mniejszości narodowe we Francji – sytuacja prawna versus rzeczywistość społeczna, [w:] „Mniejszości narodowe w państwach Unii Europejskiej. Stan prawny i faktyczny”, red. E. Godlewska, M. Lesińska-Staszczuk, Lublin 2013, s. 171-185.
 • Podgórska K., Imigracja we francuskiej kampanii prezydenckiej 2012. Retoryka zmiany czy kontynuacji?, [w:] „Imigranci: między integracją a izolacją”, red. M. Buchowski, J. Schmidt, Poznań 2012, s. 61-74.
 • K. Podgórska, M. Jasińska, M. Grad-Grudzińska, Kursy przygotowawcze i wyrównawcze w formule online – wnioski z realizacji projektu,[w:] „E-learning w szkolnictwie wyższym – potencjał i wykorzystanie”, red. M. Dąbrowski, M. Zając, Warszawa 2010, s. 95-101.
 • Podgórska K., Jasińska M., Blended learning, blended ideas – collaboration vs. self-learning, In Brouwer N., Giesbers B., Rienties B. & van Gastel L., Student Mobility and ICT: Dimensions of Transition, Amsterdam 2009, s. 47-54.
 • Podgórska K., recenzja książki: L. Van Eeckhout, L`immigration, Przegląd Zachodni, nr 3/2009, s. 259-263.
 • Podgórska K., Wielokulturowość we Francji – mit czy rzeczywisty kierunek polityki imigracyjnej?, referat przygotowany na konferencję: Europa XXI. wieku, Stan obecny i perspektywy rozwoju, Słubice, 5-6 lutego 2009.
 • Podgórska K., Patriotyzm francuski w aspekcie różnorodności etnicznej i religijnej współczesnej Francji, [w:] Wymiary patriotyzmu i nacjonalizmu. Studia interdyscyplinarne, J. Miluska (red.), Koszalin 2009, s. 243-253.
 • Jasińska M., Podgórska K., Pedagogical approaches used in preparatory teaching, In Rienties B., Giesbers B. &Gijselaers, W. H. (Eds.), Student Mobility and ICT: Can E-learning Overcome Barriers to Life-long Learning?, Maastricht 2008, s. 109-115.
 • Podgórska K., Uwarunkowania i charakterystyka francuskiej koncepcji integracji imigrantów – zarys problematyki, Zeszyty Naukowe Puławskiej Szkoły Wyższej, nr 5/2008, s. 315-328.
 • Podgórska K., Konflikt wokół chust islamskich we Francji, Przegląd Zachodni, nr 3/2007, s. 127-141.
 • Podgórska K., Laicki charakter współczesnej Francji, Studenckie Zeszyty Naukowe Consensus, nr 6/2006, s. 201-216.