Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Karolina Podgórska

dr Karolina Podgórska
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA SOCJOLOGII ZMIANY SPOŁECZNEJ
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

konsultacje w semestrze letnim 2022/2023:


wtorki 9.00-11.00 p. 135 Instytut Socjologii


 


Konsultacje w sesji letniej w lipcu:


7.07 godz. 11.00-12.00


11.07 godz. 11.00-12.00


 


 


 


 

Adres

Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4
20-031 Lublin

O sobie

Jestem absolwentką stosunków międzynarodowych na Wydziale Politologii oraz socjologii na Wydziale Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. W 2011 r. uzyskałam stopień doktora nauk społecznych w zakresie nauk o polityce.
Przez wiele lat pracowałam w Uniwersyteckim Centrum Zdalnego Nauczania i Kursów Otwartych UMCS jako metodyk zdalnego nauczania. Współpracowałam też z Wydziałem Politologii UMCS, zaś od 2017 r. współpracuję z Ośrodkiem Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego.


Działalność naukowa

ORCID ID: 0000-0001-6048-9416

Researchgate: https://www.researchgate.net/profile/Karolina-Podgorska

 

Granty:

 • kierownik: MINIATURA NCN: nr 2019/03/X/HS6/02002, Polscy i ukraińscy studenci za granicą - struktura sieci społecznych w procesie migracji.
 • członek zespołu: BARMIG - Bargaining for working conditions and social rights of migrant workers in CEE countries, DG Employment, Social Affairs & Inclusion European Commission "Improving expertise in the field of industrial relations", nr VS/2020/0119.
 • kierownik: Multilevel governance of the humanitarian crisis caused by the Russian aggression on Ukraine on the examples of activities in the Lublin Voivodeship (PL) and the Volyn Oblast (UA), Granty Interwencyjne Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, nr BPN/GIN/2022/1/00025/U/00001.

 

Publikacje:

 • Podgórska K.; Jekaterynczuk A.; Yarosh O.; Kuzmuk O; Liubchuk V., (2023). Support for Ukrainian refugees after Russia's invasion of Ukraine: aid structure and resilience factors. Case studies of Lublin and Lutsk, European Societies, https://doi.org/10.1080/14616696.2023.2206892
 • Homel K., Łukasiewicz K., Nowosielski M., Pachocka M., Podgórska K., Wach D., Winiarska A. (2023) Foreigners - Varsovians. An overview of actors, actions, and challenges in the Warsaw integration landscape, “CMR Spotlight” 1(47).
 • Cichocka E., Homel K., Krzyworzeka-Jelinowska A., Łukasiewicz K., Nowosielski M., Pachocka M., Podgórska K., Popławska Z., Winiarska A., Wach D. (2022) Przewodnik tworzenia polityk włączających osoby z doświadczeniem migracji w życie miast, „CMR Spotlight” 12(46).
 • Kolasa-Nowak A., K. Podgórska, D. Polkowska (2022), Migrant Workers in Poland. Working conditions and social rights. Lublin: Maria-Curie Sklodowska University Press.
 • Podgórska K., Technologia i transnarodowy habitus. Komunikacja online w sieciach migracyjnych studentów zagranicznych, Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2022 (XLVIII), Nr 1 (183), s. 7-27, 10.4467/25444972SMPP.21.025.13846
 • Krzaklewska E., Podgórska K., Fazlagić J., Kwiecińska-Zdrenka M., Messyasz K., Pustułka P., Sarnowska J., Szaban D.,  Zielińska M., Erasmus+ during the COVID-19 pandemic: the experiences of Erasmus students in PolandWarsaw: Foundation for the Development of the Education System, 2021.
 • Podgórska K., Rola tematyki imigracyjnej we francuskiej kampanii prezydenckiej w 2017 roku, "Władza sądzenia", 18/2020, s. 96-108.
 • Gońda M., Pachocka M., Podgórska K., Measuring the Cultural Dimension of Migrant Integration and Integration Policy in the European Context: Dilemmas and Discussions, "International Migration" 2020, https://doi.org/10.1111/imig.12757.
 • Podgórska K., Gońda M., In(ter)dependent policies? Expert survey findings on relations between immigration and integration policies in selected EU member states, [w:] "Relations between Immigration and Integration Policies in Europe. Challenges, Opportunities and Perspectives in Selected EU Member States", M. Duszczyk, M. Pachocka, D. Pszczółkowska (eds.), Routledge 2020.
 • Podgórska K., E-migracje. Nowe technologie w procesach migracyjnych, "Polski Przegląd Migracyjny", 5/2019, s. 4-15.
 • Duszczyk M., Podgórska K., Pszczółkowska D., From mandatory to voluntary. Impact of V4 on the EU relocation scheme, European Politics and Society, DOI: 10.1080/23745118.2019.1672367, 2019. 
 • Podgórska K., P. Trevena, Polityka integracyjna: teoria i praktyka, [w:] "25 wykładów o migracjach", M. Lesińska, M. Okólski (red.), Warszawa 2018.
 • Podgórska K., Creating the Centre? Immigration Discourse in Poland and Its Effects, "Eurolimes", vol. 23-24, 2017.
 • Podgórska K., New tools for adaptation or rooting? Use of ICT by educational migrants (reconaissance research), [w:] "Migration and the Transmission of Cultural Patterns", red. J. Mucha, Kraków 2016.
 • Podgórska K., Jasińska M., Między oczekiwaniami a rzeczywistością. Umiejętności miękkie u osób wchodzących na rynek pracy, e-mentor, nr 5(62)/2015.
 • Podgórska K., Od subie do choisie. Polityka imigracyjna Francji w latach 2002-2011: uwarunkowania, założenia, realizacja, Toruń 2015.
 • Podgórska K., Dyskurs publiczny w imigracyjnej Francji. Uwarunkowania i praktyka społeczna, [w:] „Teoretyczne i praktyczne problemy kultury politycznej. Studia i szkice”, red. M. Banaś, Kraków 2013, s. 93-117.
 • Podgórska K., Mniejszości narodowe we Francji – sytuacja prawna versus rzeczywistość społeczna, [w:] „Mniejszości narodowe w państwach Unii Europejskiej. Stan prawny i faktyczny”, red. E. Godlewska, M. Lesińska-Staszczuk, Lublin 2013, s. 171-185.
 • Podgórska K., Imigracja we francuskiej kampanii prezydenckiej 2012. Retoryka zmiany czy kontynuacji?, [w:] „Imigranci: między integracją a izolacją”, red. M. Buchowski, J. Schmidt, Poznań 2012, s. 61-74.
 • K. Podgórska, M. Jasińska, M. Grad-Grudzińska, Kursy przygotowawcze i wyrównawcze w formule online – wnioski z realizacji projektu,[w:] „E-learning w szkolnictwie wyższym – potencjał i wykorzystanie”, red. M. Dąbrowski, M. Zając, Warszawa 2010, s. 95-101.
 • Podgórska K., Jasińska M., Blended learning, blended ideas – collaboration vs. self-learning, In Brouwer N., Giesbers B., Rienties B. & van Gastel L., Student Mobility and ICT: Dimensions of Transition, Amsterdam 2009, s. 47-54.
 • Podgórska K., recenzja książki: L. Van Eeckhout, L`immigration, Przegląd Zachodni, nr 3/2009, s. 259-263.
 • Podgórska K., Wielokulturowość we Francji – mit czy rzeczywisty kierunek polityki imigracyjnej?, referat przygotowany na konferencję: Europa XXI. wieku, Stan obecny i perspektywy rozwoju, Słubice, 5-6 lutego 2009.
 • Podgórska K., Patriotyzm francuski w aspekcie różnorodności etnicznej i religijnej współczesnej Francji, [w:] Wymiary patriotyzmu i nacjonalizmu. Studia interdyscyplinarne, J. Miluska (red.), Koszalin 2009, s. 243-253.
 • Jasińska M., Podgórska K., Pedagogical approaches used in preparatory teaching, In Rienties B., Giesbers B. &Gijselaers, W. H. (Eds.), Student Mobility and ICT: Can E-learning Overcome Barriers to Life-long Learning?, Maastricht 2008, s. 109-115.
 • Podgórska K., Uwarunkowania i charakterystyka francuskiej koncepcji integracji imigrantów – zarys problematyki, Zeszyty Naukowe Puławskiej Szkoły Wyższej, nr 5/2008, s. 315-328.
 • Podgórska K., Konflikt wokół chust islamskich we Francji, Przegląd Zachodni, nr 3/2007, s. 127-141.
 • Podgórska K., Laicki charakter współczesnej Francji, Studenckie Zeszyty Naukowe Consensus, nr 6/2006, s. 201-216.