Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Karolina Szcześniak

Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA BADAŃ NAD KULTURĄ I KOMUNIKACJĄ
Telefon
81 537 28 40
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Konsultacje w semestrze letnim roku akademickiego 2022/2023:


poniedziałki 15.00-16.00;


piątki 11.15-12.15, pokój nr 133.


 

O sobie

ORCID: 0000-0003-1118-0273

 

Zainteresowania:

- sojologia kultury

- socjologia mediów

- interwencyjność w przekazie mediów wizualnych

- Inny/Obcy w polskich mediach

- socjotechnika, manipulacja i kreowanie rzeczywistości w mediach masowych

- kultura popularna

- dokument i reportaż społeczny

 

Publikacje:

 

Książka autorska:

       1. Między reportażem a literaturą. Twórczość Wojciecha Tochmana, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2016, ss. 379,   ISBN 978-83-7784-830-2.

Redakcje:

       1. Człowiek w kulturze. Kultura w człowieku, seria: Kultura i komunikacja, t. I, red. nauk. Urszula Kusio, Karolina Szcześniak, Wyd. UMCS, Lublin 2018.

 

Artykuły:

 1. Pragmatyczne aspekty felietonów na przykładzie „Biletu miesięcznego” Andrzeja Żuławskiego, „Annales” Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio FF Philologiae, Vol. XXVI, 2008, s. 57-72.
 2. Motywy kryminalne i antropologiczne w powieściach Kathy Reichs, [w:] Lekarze medycyny jako twórcy literatury polskiej i obcej, cz. VI, red. E. Łoch, G. Wallner, Lublin 2008, s. 247-257.
 3. Dowcip językowy i inne składniki humoru w felietonistyce Andrzeja Żuławskiego, [w:] Język polski. Współczesność i historia, t. VIII, red. W. Książek-Bryłowa, H. Duda, Zamość 2010, s. 91-102.
 4. Kraj(obraz) po transformacji, czyli „20 lat nowej Polski w reportażach” według Mariusza Szczygła, [w:] Przeobrażenia w języku i komunikacji medialnej na przełomie XX i XXI wieku, red. M. Karwatowska, A. Siwiec, Chełm 2010, s. 359-572.
 5. Kryptobiografia jako strategia. Felietony „Bilet miesięczny” Andrzeja Żuławskiego, [w:] Zasługi Jerzego Żuławskiego i jego rodu dla literatury i kultury polskiej XX wieku, red. E. Łoch, D. Trześniowski, Lublin 2011, s. 179-196.
 6. „Wyjątkowo długa linia” Hanny Krall jako poszukiwanie form obecności i pamięci, [w:] Peregrynacje do źródeł. Lubelszczyzna jako przestrzeń realna i przestrzeń mityczna, t. III, red. J. Szcześniak, D. Trześniowski, Wyd. UMCS, Lublin 2012, s. 127-142.
 7. Epidemia technologiczna w powieści Stephena Kinga „Komórka” (współaut. J. Szcześniak), [w:] Fantastyka XIX-XXI wieku. Kanon i obrzeża, cz. II, red. J. Szcześniak, Wyd. UMCS, Lublin 2013, s. 187-197.
 8. Motyw ciałobójstwa w reporterskich opowieściach Wojciecha Tochmana o ludobójstwie w Bośni i Rwandzie, [w:] O płci, ciele i seksualności w kulturze i historii, pod red. M. Karwatowskiej, R. Litwińskiego, A. Siwca, Wyd. UMCS, Lublin 2014, s. 231-246.
 9. Na tropie zbrodni. Mroczne życie bohaterów prozy drugiej połowy XIX wieku, [w:] Wiktorianie nad Tamizą i nad Wisłą, red. E. Paczoska, A. Budrewicz, Warszawa 2016, s. 368-384.
 10. Droga do kresu... Transgresja jako motyw i cel podrózy w relacjach reporterskich, [w:] Transgresja jako zjawisko w kulturze. W kręgu szans i zagrożeń, Seria: Egzystencjalne problemy czlowieka współczesnego, red. A. Ciążela, S. Jaronowska, Warszawa 2017, s. 207-224.
 11. Kultura partycypacji w mediach społecznościowych - wyzwania i zagrożenia, [w:] Człowiek w kulturze. Kultura w człowieku, seria: Kultura i komunikacja, t. I, red. nauk. Urszula Kusio, Karolina Szcześniak, Wyd. UMCS, Lublin 2018, s. 101-116.
 12. Interwencyjne aspekty fotografii reporterskiej, "Studia Medioznawcze" 2020, tom 21, nr 2 (81), ISSN 2451-1617.
 13. Ku rekonstrukcji przestrzeni domu. Domowe artefakty jako wyznaczniki różnic kulturowych w wybranych fotodokumentach społecznych, "Ethos" rok 33 (2020), nr 2 (130), t. Dom.

Nagrody i wyróżnienia:

Indywidualna Nagroda Rektorska III stopnia - 2017r.

Problematyka seminarium licencjackiego:

socjologia kultury

socjologia mediów (np. problematyka społeczna w mediach, dziennikarstwo społeczne, socjologia nowych mediów, media społecznościowe, cyberspołeczeństwo)

analiza dyskursu medialnego

społeczno-kulturowe oddziaływanie mediów (manipulacje medialne)

trendy i przemiany kultury współczesnej

komunikacja międzykulturowa, modele kultury