Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Cezary Mordka

dr hab. Cezary Mordka
Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA ESTETYKI I FILOZOFII KULTURY
Telefon
693565857
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
-
Konsultacje

Sroda  15-17.  


 pokój 208 Stary Humanik


email prywatny : cemordka@poczta.onet.pl

O sobie

                                                                    

Studia filozoficzne ukończyłem w Instucie Filozofii i Socjologii UMCS.

Na Wydziałe Filozofii i Socjologii obroniłem w 1994 roku  pracę doktorską "Transcendentalizm i empiryzm w poglądach teoretycznych L.Kołakowskiego".

W 2010 uzyskałem tytuł doktora habilitowanego w zakresie filozofii na podstawie pracy  świadomość, świat i spostrzeżenie. Zarys zagadnień.

Obecnie pracuję nad trylogią "Progagnoista" której pierwszy tom się ukazał w Wydawnictwie UMCS


Działalność naukowa

Głównym problemem którym się zajmuję jest zagadnienie egzystencjalno-epistemologicznych roli emocji rozumianych jako systemy sterujące zachowaniem bytu ludzkiego (L. Cosmides, J. Le Doux, N. Hartmann). Badania prowadzone są w perspektywie ujęcia (neo) darwinowskiego oraz transgresyjnej koncepcji człowieka (D. Dennett, D. Buss, J. Kozielecki). Oprócz emocji (odróżnialnych od uczuć)  analizuję  problemat  świadomości (F. Dretske, J. Searle, M. Tye, C. Mc Ginn, P. Churchland, T. Nagel, J. Bremer), ogólną architekturę  umysłu ludzkiego (S. Pinker, M. Minsky) a także próbuję wypracować koncepcję psychiki (kontekst mind-body). Badania prowadzone są z pozycji naturalizmu rozumianego jako anty-supranaturalim  w zbieżności z  rozwiązaniami  zaproponowanymi  przez D.Chalmersa oraz A.Chmieleckiego.   Napisałem dwie monografie "Od boga historii do  historycznego Boga,  Lublin 1997 (ss.204). Świadomość, świat i spostrzeżenie, Lublin 2009 (ss. 367). Obecnie kończę książkę pt "Swaidomość emocjonalna". Wstep. 

Publikacje (wybór)

Orientacyjno-egzystencjalne funkcje emocji,   [w:] Poznanie a prawda, red. A.Zachariasz, Rzeszów 2009, s. 351-363.

Motywacyjna obecność podmiotu w świecie, [w:] Człowiek świadomością istnienia. Prace ofiarowane prof. dr. hab. Andrzejowi L. Zachariaszowi 16. Rzeszów 2009, s. 161-179. 

Spór o qualia, [w:] Rezonujący rozum nauki a rozumność intuicji, red. G. Żukrowska, S. Blandzi, IFiS PAN, Warszawa 2009, s. 150-165.

Jak filozofować po R. Rortym?, [w:] Człowiek, świat, filozofia, Warszawa 2009, red. T. Daszkiewicz, s. 381-393.

 L.Kołakowski. Ani kapłan ani błazen, [w;] Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio I, Philosophia, Sociologia, vol. 35, 9-11, 2010, s. 111-117.

Poza absolutyzmem, relatywizmem, subiektywizmem i obiektywizmem, [w;] Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio I, Philosophia, Sociologia, vol. 35, 9-11, 2010, s. 25-37.

 Ratio emocji, [w:] Człowiek i jego pojęcie, (red). A. Zachariasz, Wyd. UR, Rzeszów 2011, s. 49-62.

O niezbywalności emocji, „Colloquia Communia”, nr. 1-2 (90-91), s. 121-134.

Wiedza emocjonalna, „Studia Systematica”, vol. III: Wiedza, red. D. Leszczyński, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2012, s. 297-319.

Jak przekroczyć bramy fenomenologii E. Husserla? „Colloquia Communia” 2012, nr 1 (92), s. 45-58.

O możliwości wiedzy emocjonalnej. Zarys stanowiska, „Przegląd Filozoficzny - Nowa Seria” 2012, nr 3, s.117-136.

 O przyjaźni, [w:] Homo sentiens, red. J. Breczko, P. Bytniewski, Lublin 2013, s.114-124.


Ogłoszenia

Odwołuję zajęcia w dniu 2 listopada 2017 roku. W dniu 9 listopada podany zostanie termin odpracowania tych zajęć.