Jednostki i pracownicy - książka adresowa

prof. dr hab. Lesław Hostyński

prof. dr hab. Lesław Hostyński
Stanowisko
profesor
Jednostki
KATEDRA ETYKI
Funkcje
Kierownik Katedry, Kierownik Studiów Doktoranckich
Telefon
(81) 537-28-19
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
http://filozofia.umcs.lublin.pl/zaklad-etyki/leslaw-hostynski
Konsultacje

Dyżury w semestrze zimowym


wtorek 13.00 - 14.30


p. 302 Humanistyka 


 


Odnośnika do konta w ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7054-8977/print


 

Adres

Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4/302
20-031 Lublin

O sobie

Lesław Hostyński urodził się 28 maja 1956 w Krośnie. Ukończył liceum ogólnokształcące w Dukli. Studiował filologię polską (1975-1979) i filozofię (1977-1981) w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W roku 1980 rozpoczął pracę w Zakładzie Etyki i Estetyki. Stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie filozofii i socjologii uzyskał w roku 1988 na podstawie rozprawy doktorskiej pt. Filozofia wartości, estetyka i etyka Henryka Elzenberga, a stopień doktora habilitowanego w roku 1998 na podstawie rozprawy pt. Wartości utylitarne. Od roku 2000 był zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Za książkę Układacz tablic wartości otrzymał nagrodę indywidualną Ministra Edukacji Narodowej. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 października 2007 roku otrzymał tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych. Głównymi dziedzinami zainteresowań prof. Lesława Hostyńskiego są aksjologia, etyka, historia etyki polskiej, bioetyka. W latach 1999-2005 był członkiem Senackiej Komisji ds. Wydawnictw. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Filozoficznego i honorowym członkiem Polskiego Towarzystwa Etycznego.  Pełni funkcję kierownika Katedry Etyki. Uchwałą Senatu UMCS z dnia 28 IV 2010 został mianowany na stanowisko profesora zwyczajnego.

 


Działalność naukowa

Monografie:

 1. O wartościach. Aksjologia formalna, estetyka i etyka Henryka Elzenberga, Lublin 1991,ss. 172.
 2. Wartości utylitarne, Lublin 1998, ss. 239.
 3. Układacz tablic wartości, Lublin 1999, ss. 379.
 4. Wartości w świecie konsumpcji, Lublin 2006, ss. 337.
 5. Utilitarian Values, Toruń 2009, ss. 297.
 6. Karnawał czy post? O moralnych zagrożeniach w świecie konsumpcji, Warszawa 2015, ss. 300.
 7. O przyjemności. Od starożytnej hedone po oświeceniowy libertynizm i utylitaryzm, Warszawa 2022, ss. 355.

Wybrane artykuły:

 1. Henryka Elzenberga teoria przeżyć estetycznych, [w:] Henryk Elzenberg (1887-1967). Dziedzictwo idei. Filozofia - aksjologia - kultura, red. W. Tyburski, Toruń 1998, s. 121-129.
 2. Wartość ujemna w systemie aksjologii Henryka Elzenberga, [w:] Studia etyczne i estetyczne. Zbiór piąty. Wartości i antywartości w kontekście przeobrażeń kultury współczesnej, red. T. Szkołut, Lublin 1998, s. 107­121.
 3. Czy wartości utylitarne są wartościami. Na marginesie perfekcjonizmu aksjologicznego Henryka Elzenberga, [w:] Człowiek wobec wartości w filozofii Henryka Elzenberga, red. A. Lorczyk, Warszawa 1998, s. 131-­145.
 4.  Mistrz i uczeń. O Henryku Elzenbergu i Zbigniewie Herbercie, "Tygodnik Powszechny" nr 16, 1999 ("Kontrapunkt. Magazyn Kulturalny Tygodnika Powszechnego" nr 1/2, s. III, VIII).
 5. Tożsamość podmiotu a problem odpowiedzialności moralnej, [w:] Hominem quero. Studia z etyki, estetyki, historii nauki i filozofii, historii myśli społecznej, Lublin 1999, s. 79-89.
 6. Ontologiczny fundament wartości witalnych i przyjemnościowych, [w:] Rekonesanse filozoficzne. Człowiek, wartości, historia, Lublin 1999.
 7. Herberta metafizyka cierpienia a filozofia Henryka Elzenberga [w:] "Ethos", nr 4 (52), 2000 r., s. 126-136.
 8. Wartości utylitarne a uwarunkowania kulturowe, [w:] Wobec świata wartości, red. H. Szabała, W. Pepliński, Gdańsk 2001, s. 94-100.
 9. Wartości utylitarne wobec zagrożeń ekologicznych, [w:] Filozofia wobec XXI wieku, red. L. Gawor, Lublin 2004, s. 223-230.
 10. Antropologia wartości [w:] Anthropos. Prace Instytutu Filozofii UMCS. Zbiór 3, Lublin 2004, s. 9-22.
 11. The Axiological System of Henryk Elzenberg, [w:] Polish Axiology: The 20th Century and beyond, Polish Philosophical Studies, V, Stanislaw Jedynak, ed., Washington D.C. 2005, s. 179-211.
 12. Reklama jako instrument władzy, [w:] Rozprawy z filozofii. Księga pamiątkowa w darze Profesorowi Józefowi Pawlakowi, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2005, s. 69-79.
 13. Granice wolności w świecie konsumpcji, [w:] Wolność w epoce poszukiwań, red. M. Szulakiewicz, Z. Karpus, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2007, s. 57-64.
 14. Piękno w świecie konsumpcji, [w:] Wizje i rewizje. Wielka księga estetyki w Polsce, red. K. Wilkoszewska, Universitas, Kraków 2007, s. 251-263. 
 15. Wartości witalne – podstawa fundująca człowieka konsumpcji, [w:] Co się dzieje z wartościami? Próba diagnozy, red. E. Okońska, K. Stachewicsz, "Colloquia disputationes" nr 12, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Teologiczny, Poznań 2009, s. 173–180. 
 16. Odejście od Elzenberga? [w:] Elzenberg - tradycja i współczesność, red. W. Tyburski, R. Wiśniewski, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2009, s. 155–164.
 17. Instrumentalizacja prawdy w aksjosferze świata konsumpcji, [w:] Prawda w życiu moralnym i duchowym, red. D. Probucka, Kraków 2009, s. 335–342.
 18. Formal Axiology of Henryk Elzenberg, „Dialogue and Universalism” Vol. XIX, No. 8-9/2009, s. 19-38.
 19. Czy w świecie konsumpcji można mówić o dobru wspólnym? [w:] Dobro wspólne, red. D. Probucka, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2010, s. 55–61.
 20. Doświadczanie wartości utylitarnych, [w:] Oblicza doświadczenia aksjologicznego. Studia i rozprawy, red. Piotr Duchliński i Grzegorz Hołub, Akademia Ignatium. Wydawnictwo WAM, Kraków 2011, s.79-98.
 21. Sens życia w świecie konsumpcji, [w:] Etyka i sens życia, praca zbiorowa pod red. D. Probuckiej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2011, s. 69-75.
 22. Elzenberg na łamach „Ruchu Filozoficznego”, „Ruch Filozoficzny” tom LXIX, nr 1, Toruń 2012, s. 43-49.
 23. Czy świat konsumpcji jest źródłem zła?, [w:] Etyka a zło, red. D. Probucka, Wydaw-nictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2013, s. 85-92.
 24. W stronę konsumpcyjnej absolutyzacji wolności, [w:] Filozofia – Etyka – Ekologia. Profesorowi Włodzimierzowi Tyburskiemu w darze, red. P. Domeracki, A. Grzeliński, R. Wiśniewski, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2015, s. 443-460.
 25. Przyjemność jako dobro świata konsumpcji, [w:] Etyka i dobro, red. D. Probucka, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2015, s. 203–212.
 26. Wartości w świecie konsumpcji [w:] Etyka. część II: Filozoficzna etyka życia spełnionego, red. ks. S. Janeczek, A. Starościc, Wydawnictwo KUL, Lublin 2016, s. 613-626. [Seria: Dydaktyka filozofii t. 5, red. S. Janeczek].
 27. Henryka Elzenberga życie "pod prąd", „Przegląd Filozoficzny - Nowa Seria”, t. 26, z. 4,  s. 69
 28.  Starość a konsumpcjonizm, Uomo uniwersale. Rozważania o  człowieku, społeczeństwie i wartościach poświęcone pamięci Profesora Stanisława Jedynaka, red. J. Zdybel, L. Zdybel, Wydawnictwo UMCS Lublin 2018, s. 123–138.
 29. Przyjemność – wróg średniowiecznego Kościoła? „Sztuka i Filozofia” 2019 nr 55, s. 179–195.
 30. Konsumpcyjna absolutyzacja wolności, „Przegląd Filozoficzny - Nowa Seria”, t. 29, z. ,  s. 127–142.

   

   

   

 Opracowania:

 1. H. Elzenberg, Pisma estetyczne, Lublin 1999 (opracowanie oraz wstęp).
 2. H. Elzenberg, Pisma etyczne, Lublin 2001 (opracowaanie oraz wstęp).
 3. H. Elzenberg, Pisma aksjologiczne, Lublin 2002 (wstęp: L. Hostyński, opracowanie: L. Hostyński, A. Lorczyk, A. Nogal).