KATEDRA ONTOLOGII I EPISTEMOLOGII

Adres

Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4, pok. 308
20-031 Lublin

Kontakt

Doktoranci


 • mgr Paulina Zarębska

 • mgr Magdalena Łata

 • mgr Dominika Kopańska

 • mgr Anna Zych

 • mgr Maciej Wodziński

Opis

Pracownicy Katedry prowadzą badania w następujących dyscyplinach filozoficznych: epistemologia, ontologia, teoria informacji, teorie komunikowania i mediów, filozofia nauki, filozofia umysłu, filozofia przyrody i nauk przyrodniczych. Dokonują również analiz filozoficznych, w tym epistemologicznych, w takich dziedzinach naukowych jak: kognitywistyka, fizyka, biologia, nauki biomedyczne, socjologia.

prof. dr hab. Marek Hetmański

Tematy badawcze: epistemologiczne analizy wiedzy eksperckiej i eksperckości, racjonalność i podejmowanie decyzji, filozofia informatyki, filozofia sztucznej inteligencji, społeczne i techniczne uwarunkowania poznania, metaforyczność języka i przedstawień wizualnych

Prowadzone zajęcia: epistemologia, samowiedza i samopoznanie, teorie informacji, teorie wiedzy, filozofia komunikacji, filozofia kognitywistyki, kognitywne aspekty sztuk wizualnych

dr hab. Andrzej Łukasik, prof. UMCS   

Tematy badawcze: filozofia przyrody i nauk przyrodniczych, filozoficzne zagadnienia mechaniki kwantowej i teorii względności, zastosowanie elementów formalizmu mechaniki kwantowej do modelowania procesów poznawczych i czynności decyzyjnych

Prowadzone zajęcia: wstęp do filozofii, filozofia przyrody, kosmologia filozoficzna, mechanika kwantowa dla kognitywistów, historia filozofii z elementami filozofii przyrody, fizyczne podstawy procesów poznawczych, filozoficzne zagadnienia mechaniki kwantowej, filozofia fizyki, filozoficzne zagadnienia nauk przyrodniczych (seminaria licencjackie, magisterskie, doktoranckie)

Dr Aleksandra Kołtun

Tematy badawcze:

Prowadzone zajęcia:

 

dr Marcin Trybulec

Tematy badawcze: technologiczne zapośredniczenie poznania, epistemologia technologii poznawczych, filozofia komunikacji

Prowadzone zajęcia: wstęp do teorii komunikacji, komunikacja interpersonalna, kognitywne aspekty komunikacji, media i komunikacja w  społeczeństwie informacyjnym

 dr Marcin Rządeczka

Tematy badawcze: filozofia biologii, historia nauk biologicznych, ewolucyjne koncepcje racjonalności, epistemologia ewolucyjna, psychologia ewolucyjna, biologiczne podstawy psychologii

Prowadzone zajęcia: evolutionary psychology, biological psychology, wizualizacja i komunikacja danych, warsztaty krytycznego myślenia

dr Tomasz Walczyk

Tematy badawcze:

Prowadzone zajęcia:

 

mgr Paulina Zarębska

Tematy badawcze:

Projekt badawczy:

mgr Magdalena Łata

Tematy badawcze:

mgr Dominika Kopańska

Tematy badawcze:

mgr Maciej Wodziński

Tematy badawcze:

Epistemologia społeczna, wiedza ekspercka, eksperckość przez doświadczenie, filozofia zdrowia psychicznego.

Diamentowy grant "ograniczenia wiedzy eksperckiej na temat zaburzeń ze spektrum autyzmu” (2020-2024).

 Katedra prowadziła i prowadzi badania w ramach następujących projektów:

 • Nowe postaci racjonalności praktyczno-poznawczej człowieka w epistemologii i nauce – 2010-2011
 • Kategoria obiektywności w filozofii i nauce – 2013-2015
 • Epistemologiczne i ontologiczne aspekty racjonalności przekonań – 2014-2018
 • Stereotypy społeczne i ograniczenia wiedzy eksperckiej na temat zaburzeń ze spektrum autyzmu 2019-2023

Katedra zorganizowała następujące konferencje, seminaria i warsztaty:

 • Kazimierz Naturalised Epistemology Workshop – 2005-2011 (przy udziale Konrada Talmonta-Kamińskiego Ośrodka Badań Filozoficznych w Warszawie)
 • Epistemologia współcześnie – XI 2005 (Lublin, WFiS)
 • Filozofia przyrody współcześnie – IV 2008 (Lublin, WFiS)
 • Rational Problems versus Theories of Rationality – 5-7 X 2010 (WFiS, UMCS)
 • Pragmatic Aspects of Rationality, Decision Making and Agency Workshop – 3-4 IV 2014 (Granada; we współpracy z Wydziałem Filozofii I Uniwersytetu w Granadzie)
 • Rationality and Decision Making Workshop – 17-18 VI 2015 (Lublin, WFiS)
 • International Workshop: Expert Knowledge – 19-20 VIII 2018 (Ponta Delgada, przy współpracy z Wydzialem Humanistyki I Nauk Społecznych Uniwersytetu Azorskiego)
 • Epistemological Analyses of Cognition, Beliefs and Knowledge – 26-27 X 2019 (Granada; przy współpracy z Wydziałem Filozofii I Uniwersytetu w Granadzie)

Pracownicy

Władze

Kierownik Katedry: prof. dr hab. Marek Hetmański

E-mail: marek.hetmanski@poczta.umcs.lublin.pl
Tel.: +48 81 537 54 90

dyżury w p. 308, czwartek 10-12