Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Michał Nowakowski

dr Michał Nowakowski
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA SPOŁECZNYCH PROBLEMÓW ZDROWOTNOŚCI
Telefon
+0 48 (81) 537 28 96
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Pokój 110


Wtorek 14:00 - 15:00


Czwartek 14:40 - 15:40


Zachęcam również do kontaktu przez e-mail (wiadomości odczytuję i odpisuję na bieżąco) oraz czat Teams (można pisać i dzwonić).


 

Adres

Collegium Humanicum, Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4, pokój 110
20-031 Lublin

O sobie

https://orcid.org/0000-0003-2539-6294

Monografia do pobrania: "W stronę socjologii roweru"


Działalność naukowa

Publikacje:

 

 • Dominika Polkowska, Karolina Podgórska, Agnieszka Kolasa-Nowak, Michał Nowakowski, Błażej Dyczewski, Kamil Filipek - BARMIG Project National Report. Poland. Bargaining for working conditions and social rights of migrant workers in CEE Countries (BARMIG). Project co-financed by the European Union (European Commission, Directorate General for Employment, Social Affairs and Inclusion). Luty 2022. https://phavi.umcs.pl/at/attachments/2022/0830/115049-barmig-project-national-report.pdf 
 • Michał Nowakowski - W stronę socjologii roweru. Wydawnictwo Norbertinum. Lublin, 2021.
 • Marta Makowska, Michał Nowakowski - Leki jako specyficzne dobro konsumpcyjne. Czynniki wpływające na wzrost konsumpcji farmaceutyków - perspektywa socjologiczna. Konteksty społeczne. 2020. T.8. nr. 2(16). s.206-233. URL: https://journals.umcs.pl/ks/article/view/12457/pdf 
 • Marta Makowska, Rafał Boguszewski, Michał Nowakowski, Monika Podkowińska - Self-Medication-Related Behaviors and Poland’s COVID-19 Lockdown. Int. J. Environ. Res. Public Health 2020, 17, 8344.URL:  https://www.mdpi.com/1660-4601/17/22/8344
 • Agnieszka Kolasa-Nowak, Michał Nowakowski, Artur Wysocki. Best Interdisciplinarity-Enhancing Practices at Higher Education Institutions. Lublin 2018. Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union. URL: https://www.umcs.pl/en/io1-good-practices,15855.htm
 • Marta Makowska, Michał Nowakowski - Socjologia farmaceutyków jako "subpole" socjologii medycyny. Przegląd Socjologiczny. 2018. 67(4). s. 97-115. URL: http://czasopisma.ltn.lodz.pl/index.php/Przeglad-Socjologiczny/article/view/233/204
 • Antonina Doroszewska, Michał Nowakowski - Medykalizacja opieki okołoporodowej w Polsce. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie. 2017. 15(2). s. 172-177. URL: http://www.ejournals.eu/Zdrowie-Publiczne-i-Zarzadzanie/2017/Tom-15-zeszyt-2/art/9892/ 
 • Michał Nowakowski, Włodzimierz Piątkowski (redakcja naukowa) - Procesy medykalizacji we współczesnym społeczeństwie. Wydawnictwo UMCS. Lublin, 2017.
 • Renata Bogusz, Michał Nowakowski - Poglądy studentów pielęgniarstwa na temat stanów, zachowań i naturalnych procesów biologicznych poddawanych medykalizacji. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio I. 2016. Vol. XLI (2). s.61-76. URL: http://journals.umcs.pl/i/article/view/3989/4009
 • Tarkowski Zbigniew, Piątkowski Włodzimierz, Bogusz Renata, Majchrowska Anita, Nowakowski Michał, Sadowska Anna, Humeniuk Ewa - When a doctor becomes a patient, the unique expectations and behaviours in a disease: preliminary report. "Progress in Health Sciences". Vol. 6(2). December, 2016, pp. 160-164. URL:http://progress.umb.edu.pl/sites/progress.umb.edu.pl/files/160-164.pdf
 • Michał Nowakowski - Zmedykalizowana psychiatria jako przykład "geokultury"? Propozycja zastosowania analizy systemów-światów Immanuela Wallersteina w krytycznej socjologii medycyny. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio I. 2015. Vol. XL (2). s.37-63. URL: https://journals.umcs.pl/i/article/view/1589/1875
 • Michał Nowakowski - Medykalizacja i demedykalizacja. Zdrowie i choroba w czasach kapitalizmu zdezorganizowanego. Wydawnictwo UMCS. Lublin, 2015.
 • Michał Nowakowski, Paulina Buzor, Katarzyna Kot, Ewa Kowalska-Kuc - Wychowanie fizyczne w lubelskich publicznych uczelniach wyższych. Oferta dydaktyczna, infrastruktura i korzystanie przez studentów. [w:] Studenci lubelskich uczelni. Zachowania związane z ryzykiem zdrowotnym 20 lat później. (red.) Z. Kawczyńska-Butrym, M. Butrym, E. Czapka. Wydawnictwo UMCS, Lublin, 2015, s.135-150.
 • Michał Nowakowski - Od redakcji. "Konteksty społeczne" 2014. T.4 (2). s.4-5. URL: http://kontekstyspoleczne.umcs.lublin.pl/wp-content/uploads/2015/07/Od_redakcji-2-2.pdf 
 • Michał Nowakowski - Wiedza medyczna jako przedmiot badań w ramach socjologii medycyny i socjologii wiedzy. "Konteksty Społeczne". 2014. T.4 (2). s.45-57. URL: http://kontekstyspoleczne.umcs.lublin.pl/wp-content/uploads/2015/07/Nowakowski-2-2.pdf 
 • Michał Nowakowski – Zjawisko medykalizacji na przykładzie nieśmiałości w ujęciu socjologii medycyny [w:] Socjologia medycyny w multidyscyplinarnych badaniach humanizujących biomedycynę. M. Skrzypek. (red.). Wydawnictwo KUL. Lublin, 2013. s.247-261.
 • Michał Nowakowski – Nowe konteksty teoretyczne w socjologii medycyny (rec. Graham Scambler (red.), ContemporaryTheorists for Medical Sociology, Abingdon, Oxon: Routledge). „Konteksty społeczne”. 2013. T.1 (1). ss.98-101. URL: http://kontekstyspoleczne.umcs.lublin.pl/wp-content/uploads/2013/06/Nowakowski-1-1.pdf
 • Michał Nowakowski – Medykalizacja seksualności człowieka – konstruowanie zaburzeń w nadziei na zysk [w:] Zdrowie i choroba w badaniach socjologicznych prowadzonych na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie 1995 – 2013. W. Piątkowski (red.). Lublin, 2013.
 • Michał Nowakowski – Disease Mongering” – czy koncerny farmaceutyczne są chorobotwórcze? [w:] Kontrowersje dyskursywne. Między wiedzą specjalistyczną a praktyką społeczną. A. Jabłoński, J. Szymczyk, M. Zemło. (red.). Seria „Studia nad wiedzą”. Wydawnictwo KUL, Lublin, 2012.
 • Michał Nowakowski – Medykalizacja jako forma kontroli społecznej. Skrypt (working paper) przygotowany na potrzeby Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, Kraków 08-11.09.2010.
 • Michał Nowakowski – Krytycy współczesnej medycyny. Proces medykalizacji w perspektywie nauk społecznych. [w:] Lekarz – historia i wyzwania zawodu. Seria wydawnicza „Szkice nauk o zdrowiu”,  redakcja naukowa E. Anczyk, Wydawnictwo Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego, Sosnowiec, 2010
 • Michał Nowakowski, Luiza Nowakowska - Medykalizacja starości: dylematy i zagrożenia. [w:] Jakość życia seniorów w XXI wieku. Ku aktywności. pod redakcją D. Kałuży i P. Szukalskiego, Wydawnictwo Biblioteka, Łódź, 2010.
 • Michał Nowakowski, Luiza Nowakowska – Wiedza i zachowania zdrowotne mieszkańców Lubelszczyzny a zmienne demograficzno-społeczne. [w:] Człowiek chory. Aspekty biopsychospołeczne. Tom.3. pod redakcją K. Janowskiego i K. Grzesiuk, Lublin, 2009.
 • Michał Nowakowski – Postawy lekarzy Województwa Lubelskiego wobec profilaktyki nowotworów. [w:] Człowiek chory. Aspekty biopsychospołeczne. Tom.3. pod redakcją K. Janowskiego i K. Grzesiuk, Lublin, 2009
 • Biruta Skrętowicz, Michał Nowakowski – Sytuacja demograficzna Województwa Lubelskiego a cele strategiczne rozwoju 2006-2020 [w:] E-gospodarka, e-społeczeństwo : w Europie Środkowej i Wschodniej. (red.) Sławomir Partycki. Wyd. KUL, Lublin, 2009.
 • Michał Nowakowski – Wiedza o nowotworach i profilaktyce – prezentacja wyników badań w województwie lubelskim. – [w:] Zachorowania i zgony z powodu nowotworów złośliwych w regionie lubelskim w 2006 roku pod redakcją Beaty Kościańskiej, COZL, Lublin, 2008.
 • Michał Nowakowski – Warunki bytowe gospodarstw domowych z osobami niepełnosprawnymi. [w:] Osoby niepełnosprawne w społeczeństwie polskim okresu transformacji. (red.) B. Skrętowicz i M. Komorska, Wydawnictwo UMCS, Lublin, 2008
 • Marta Komorska, Michał Nowakowski, Biruta Skrętowicz, Demografia jako przedmiot nauczania w opinii studentów socjologii UMCS. [w:] Nauczanie demografii w szkołach wyższych: praca zbiorowa, (red.) D. Kałuża i J. Kowaleski, Komitet nauk Demograficznych PAN, Zakład Demografii Uniwersytetu Łódzkiego, Wydawnictwo Biblioteka, Łódź, 2007
 • Michał Nowakowski – Sieć wsparcia społecznego osób starszych [w:]Pomoc i opieka w starości. (red.) B.Kromolicka, B.Bugajska, K.Seredyńska, Szczecin, 2007
 • Michał Nowakowski – Pojęcie wsparcia społecznego i problemy jego pomiaru ze szczególnym uwzględnieniem populacji seniorów. [w:] Nasze starzejące się społeczeństwo. Nadzieje i zagrożenia. Praca zbiorowa pod redakcją J. Kowaleskiego i P.Szukalskiego, Łódź, 2004

Ekspertyzy:

 • Michał Nowakowski, Patrycja Zalewska - Rodzinny Festyn Zdrowotny 2018. Opinie uczestników i wystawców. Raport z badań. 2018.
 • Michał Nowakowski, Michał Wójcik - „Carnaval Sztukmistrzów” 2015 w ocenie artystów i widzów. Raport z badań, 2016.
 • Michał Nowakowski – Wiedza o zdrowym stylu życia, nowotworach i profilaktyce nowotworów w społeczeństwie polskim – województwo lubelskie. – Regionalny raport na temat stanu wiedzy o nowotworach i profilaktyce nowotworowej, w całej populacji, 2008
 • Michał Nowakowski – Profilaktyka nowotworów – badania wśród lekarzy. – Regionalny raport na temat stanu wiedzy o nowotworach i profilaktyce nowotworowej, wśród lekarzy, 2008
 • Michał Nowakowski – Procedura „Niebieskie Karty” – raport z badań. Raport o funkcjonowaniu procedury w sprawie interwencji policji wobec przemocy w rodzinie  pod nazwą „Niebieskie Karty. Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie. Wydział Prewencji, 2005

Rozprawa doktorska:

Medykalizacja we współczesnych społeczeństwach. Studium literatury przedmiotu. Lublin, 2013


Ogłoszenia