Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Grzegorz Polak

Stanowisko
adiunkt ze stopniem naukowym dr hab.
Jednostki
KATEDRA HISTORII FILOZOFII I FILOZOFII PORÓWNAWCZEJ
Telefon
815372838
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
https://scholar.google.com/citations?user=vxvNDAIAAAAJ&hl=en&oi=ao
https://umcs-pl.academia.edu/GrzegorzPolak
https://www.researchgate.net/profile/Grzegorz_Polak5
Konsultacje

Konsultacje w semestrze letnim: Wtorek, 14:30-16:00 w p. 309


 

O sobie

ENGLISH VERSION: https://www.umcs.pl/pl/addres-book-employee,2226,en.html

Google Scholar profile

Academia.edu

Researchgate

alternatywny email: grzegorz.m.polak@gmail.com

 

Zainteresowania badawcze:

Idee filozoficzne wczesnego buddyzmu.

Studium porównawcze wczesnego buddyzmu i zachodniej filozofii i kognitywistyki

Wczesny buddyzm, buddyzm palijski i medytacja (jhāna).

Chiński buddyzm chan

 

 

 

 

 

 


Działalność naukowa

 

 

 

 

 

  

GRANTY I PROJEKTY BADAWCZE

 

Sheng Yen Education Foundation Grant for Visiting Scholars From Abroad (National Chengchi University in Taipei): Chan Buddhism in relation to early Buddhism: A reassessment based on new results of research of early Buddhist literature (01.03.2019-30.06.2019)

 

Filozoficzne idee pierwotnego buddyzmu: krytyczna rekonstrukcja przy zastosowaniu podejścia interdyscyplinarnego, Projekt zakwalifikowany do finansowania w ramach konkursu OPUS 16 ogłoszonego przez NCN w dniu 14 września 2018 r.(01.07.2019-30.06.2022)

 

「禪宗」與「早期佛教」的禪修方法和哲學思想之比較研究 (Chinese Chan and Early Buddhism – A Comparative Study of Meditative Methods and Philosophical Ideas), Chung-Hwa Institute of Buddhist Studies Research Grant, Dharma Drum Mountain, Taiwan (01.10.2017-31.01.2018)

 

 

WYBRANE PUBLIKACJE:

 

Can cessation be a cognitive state? Philosophical implications of the apophatic teachings of the early Buddhist Nikāyas. Philosophy East and West, 2022. Articles in press, to appear in Philosophy East and West 73-3 http://doi.org/10.1353/pew.0.0238

Wczesny buddyzm a chan. Medytacja i wyzwolenieWydawnictwo Księgarnia Akademicka, Kraków 2020.

Language, Conscious Experience and the Self in Early Buddhism: A Cross-cultural Interdisciplinary Study, Journal of the Oxford Centre for Buddhist Studies, vol 14, 2018 (5):pp. 37-76.JOCBS_vol14_Polak_Language, Conscious Experience and the Self in Early Buddhism.pdf

How Was Liberating Insight Related to the Development of the Four Jhānas in Early Buddhism? A New Perspective through an Interdisciplinary Approach, Journal of the Oxford Centre for Buddhist Studies, vol 10, 2016 (5): 85-112:https://www.academia.edu/34093627/How_Was_Liberating_Insight_Related_to_the_Development_of_the_Four_Jh%C4%81nas.pdf

Reexamining Jhāna: Towards a Critical Reconstruction of Early Buddhist SoteriologyWydawnictwo UMCS, Lublin 2011. https://www.academia.edu/34093551/Reexamining_Jhana_Towards_a_Critical_Reconstruction_of_Early_Buddhist_Soteriology

Problem dżhany w pierwotnym buddyzmie: Wprowadzenie, „Politeja: Studia buddyjskie - Pismo Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego”, t. 18, nr. 4 (2011), s. 75-88.

Samoumartwianie czy zaawansowana praktyka medytacyjna? Krytyczna analiza opisu wysiłków (padhāna) bodhisatty zawartego w Suttapitace, „Przegląd Religioznawczy”, t. 265, nr 3 (2017), s. 133-152. 

Czy Budda praktykował ascezę w okresie poprzedzającym jego przebudzenie? Krytyczna analiza sutty Māhasīhanāda ze zbioru Majjhimanikāya, „ARGUMENT: Biannual Philosophical Journal, vol. 7, no. 1 (2017), s. 17-32. 

Problematyka medytacyjnego wglądu i wiedzy wyzwalającej w soteriologii wczesnego buddyzmu. Krytyczna analiza problemu przy zastosowaniu podejścia interdyscyplinarnego, „Diametros”, nr. 56 (2018), s. 17-38.

 

 

  

POBYTY NA UCZELNIACH ZAGRANICZNYCH:

01.03.2019 - 30.06.2019 National Chengchi University (NCCU) in Taipei, Sheng Yen Foundation Grant for Visiting Scholars from Abroad 

03.01.2017-31.01.2018 Dharma Drum Institute of Liberal Arts (DILA)

 

WYKŁADY GOŚCINNE:

No-Thought as Wisdom: An Interdisciplinary Investigation of Early Chan Views on Mind, Language and RealityChengchi Buddhist Philosophy Forum, National Chengchi University, Taipei Jun 12, 2019, http://buddhica.nccu.edu.tw/forum/read.php?1265,89552

Cognition, Language, Self-Consciousness and Its Cessation in Early Buddhism: A New Perspective Through Textual Analysis and Interdisciplinary Approach, Chengchi Buddhist Philosophy Forum, National Chengchi University, Taipei Oct 30, 2017. http://buddhica.nccu.edu.tw/forum/read.php?1265,86031

Theravāda Buddhism, Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej „Manggha”, Kraków, Poland May 16, 2018

A critical introduction to selected meditative and philosophical ideas of Early Buddhism. An investigation of the links and similarities between Chan and Early Buddhism (針對早期佛教某些禪修與哲學思想之批評性介紹--禪宗與早期佛教之間的關係與相似性之比較分析), Dharma Drum Institute of Liberal Arts (法鼓文理學院), Taiwan, June 06 2017.06.06, 

The practices of the Buddha before his awakening - asceticism or yoga? (佛陀覺悟之前的修行-苦行或者瑜伽行?) Dharma Drum Institute of Liberal Arts (法鼓文理學院), Taiwan, June 08 2017.

 

KONFERENCJE:

What Does It Mean to Regard the Aggregates as Self? Rethinking the Philosophical
Implications of the Selected Khandha Passages in the Nikāyas, IABS 2022 Seoul, XIXth Congress of the International Association of Buddhist Studies, August 15 to August 19, 2022
Seoul National University, Korea

Can the ‘end of the world’ be reached by means of jhāna? A reexamination of the role and place of saññā in early Buddhist jhāna meditation, IABS 2017 Toronto, XVIIIth Congress of The International Association of Buddhist Studies, Toronto, 2017, August 19-26, 2017.

The issue of problematic origins of modern meditative traditions of Theravada Buddhism - a challenge or a chance? The International Academic Conference "Monk Wears Prada? The Doctrinal and Moral Controversies in and about Buddhism", Cracow, December 11-13, 2015.

The bodhisatta’s practice of breath retention: self-mortification or an advanced meditative technique? IAHR 2015 ERFURT, 21st World Congress of the International Association for the History of Religions., Germany, Erfurt, August 23-29, 2015.

Was Insight an Intrinsic Quality of the Meditative State of jhāna in Early Buddhism? IABS 2014 VIENNA, 17th Congress of The International Association of Buddhist Studies, Austria, Vienna, August 18-23, 2014.

An innovator or an imitator? A critical assessment of Jiddu Krishnamurti’s psychological concepts, III INTERNATIONAL CONFERENCE OF THE POLISH SOCIETY FOR THE PSYCHOLOGY OF RELIGION AND SPIRITUALITY PSYCHOLOGY – CULTURE – BIOLOGY, Poland, Cracow, June 20 – 22, 2016 

Language, Conscious Experience and Self in Early Buddhism. A New Perspective Through Cross-Cultural Comparative Approach, Society for Asian and Comparative Philosophy 50th Annual Conference:Power and Creativity, Cracow, June 8-11, 2018 .

Early Buddhism and Chan: A Comparative Study of Selected Meditative Concepts,  From the Caoxi Creek to Mogao Cave: Interdisciplinary Studies of Chan Buddhism and the Dunhuang Cache from Multiple Sources and Perspectives, DILA, Taiwan January 13-15, 2018.

Asceticism or Meditation? Some Remarks on the True Character of Practices Preceding the Buddha’s Awakening in Early Buddhist Texts, The 19th Biennial Meeting of the International Association of Shin Buddhist Studies: Buddhist Meditative Traditions and Contemporary Pure Land Thought, May 24 — May 26, 2019 Dharma Drum Institute of Liberal Arts, New Taipei City, Taiwan

 

 

 

NAGRODY: 

Award of the Minister of Science and Higher Education of Poland (for the book Reexamining Jhāna: Towards a Critical Reconstruction of Early Buddhist Soteriology)

  

 

 

 

PROWADZONE ZAJĘCIA:

 

Zajęcia dydaktyczne w języku polskim

Wschodnie metody samodoskonalenia (wspólnie z prof. K. Kosiorem)

Filozofia religii (wykład i konwersatorium) lata: 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016

Histor

ia religii Wschodu (wykład i konwersatorium)

Kultura indyjska. Wprowadzenie (konwersatorium)

Translatorium

Translatorium w języku angielskim

Translatorium tekstów filozoficznych

Lectures in English for ERASMUS students:

The concepts of meditation, self-development, identity and sexuality in eastern religions

Indian meditation and mysticism

An introduction to philosophy of religion

Contemporary issues in philosophy of religion