INSTYTUT FILOZOFII

Adres

Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4, pok. 105
20-031 Lublin

Kontakt

mgr Ilona Gruzla
tel. 81 537 54 81
e-mail: instfil@mail.umcs.pl