INSTYTUT FILOZOFII

Adres

Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4
20-031 Lublin

Kontakt

Krystyna Kozłowska Tel. 81 537 54 81, fax 81 537 54 81 E-mail: instfil@bacon.umcs.lublin.pl