INSTYTUT FILOZOFII

Adres

Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4, pok. 105
20-031 Lublin

Kontakt

mgr inż. Małgorzata Oleszczuk,
tel. 81 537 54 81,
e-mail: instfil@bacon.umcs.lublin.pl